Az új év köszöntése a Himnusz-szobornál

Szép hagyomány településünkön, hogy Szilveszter estéjén, újév napja kezdetén összegyülekezünk a Himnusz-szobornál, hogy közösen köszöntsük az új évet.

Éjfél előtt pár perccel Kristófi Ágnes énekművész csodálatos énekével megadta az alaphangulatot az ünnepi eseményhez.

Ezután Bakáts Bernadett alpolgármester mondta el ünnepi beszédét. A Jelenések könyvéből idézett: ?Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen adok az élet vizéből.? Az idő határvonalánál, ha megállunk áldást kérni az idő Urától, érdemes felidézni a Jelenések könyvének sorait. Az a biztatás van benne, hogy az élet nincs az idő hatalmának alávetve. Ami bennünk örök, lényünk belső magja, az nem függ időtől, történelemtől, kultúrától. Van, aki örök emberinek hívja ezt, mások úgy hiszik, ez a belső lényeg Istenben gyökerezik.

Szilveszterkor, Kányádi Sándort idézve ?kezet fog múlt és jövendő.? Mi, budakesziek azért jövünk össze a Himnusz-szobornál, hogy a közösségből erőt merítve áldást kérjünk jövőnkre, családunkra, városunkra és hazánkra.

Isten áldását kérni azt jelenti: a mögöttünk lévőt elfogadjuk, az előttünk lévőre pedig bizalommal tekintünk. Az áldással Isten uralma alá helyezzük múltunkat, jelenünket és jövőnket.

A Himnusz-szobor nagyon jó helyen áll itt a város felső határában, mert olyan, mintha kiterjesztett szárnyakkal óvná a várost és lakóit lent a völgyben.

Az előttünk álló év bizonyosan vízválasztó lesz. Sokan félnek tőle. Kölcsey, amikor 33 évesen megírta nemzeti imánkat, áldást kérő soraiban az isteni gondviselés megtartó erejét idézte fel.  Tehetjük ezt ma is, hogy derűsebben nézzünk a jövőbe.

A gondviselés jeleit érezhettük a békésen megtörténő rendszerváltásban, vagy abban, hogy a vezetésre méltatlan politikusok sorra magukat küldik a történelem süllyesztőjébe.

Pozitív jel, hogy saját erőnkből lábaltunk ki a válságból. Hogy tudunk egységben cselekedni minden megosztottság ellenére, arra tökéletes példa, hogy az elmúlt évben sikerült ellenállni az évszázad árvízének, pedig a Szigetközben visszafelé folyó víz apokaliptikus látványa még az edzett katasztrófavédőt is megrendítette.

Még inkább összefoghatunk a közös célokért itt, ahol élünk. A jó ügy mellé itt Budakeszin is mindenki, megosztottság nélkül, szívesen odaáll. Összefogással teszünk szebbé egy-egy közösségi teret. Összefogással, felajánlásokkal tudunk megvalósítani egyre több, színvonalas közösségi programot, mellyel az itt élőket szeretnénk szolgálni. Hisszük, hogy a találkozásokból, jó kedvű kikapcsolódásból új ötletek születhetnek, új energia ébred, hogy tegyünk valami jót egymásért. (Decemberben például anélkül, hogy kértük volna, több civil támogatás érkezett a régóta várt ifjúsági klub megnyitásához is.)

Szeretnék megosztani egy idézetet Önökkel: ?Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van erkölcsi, szellemi megújulásra. Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.? Ezt a mondatot Magyarország Alaptörvényéből, a Nemzeti Hitvallásból idéztem, mely egyébként szintén a Himnusz első sorával kezdődik.

S hogy ne menjünk haza innen üres kézzel, hadd hívjam közénk az új kezdet angyalát, aki bátorságot ad, hogy elhagyjuk a megszokott, kényelmes régit, amely nem engedi, hogy növekedjünk. Az angyal, amely nem más, mint begyakorolt erény, mely önmagunk és lehetőségeink fölé emel. Az útnak indulás feltétele a régi lebontása. Az új kezdet angyala reményt nyújt, új utak és új partok felé indít. Meglévő kapcsolatainkban új mélységeket fedezhetünk fel, ha tudunk a másik emberre az angyal szemével nézni, mely látja belső forrásaikat.

Új lendületet vehet a társadalom és a gazdaság.

Ehhez kell feladni régi szokásainkat, le kell mondani megszerzett kényelmünkről. Új életmód, új felfogás lesz a gyümölcse, főleg pedig belső bátorság, hogy rátaláljunk a saját utunkra.

?Hiszen az angyal mindig ott lakik, ahová éppen költözünk? ? fejezte be beszédét az alpolgármester asszony.

A harangjáték elhangzásával párhuzamosan e résztvevők közösen elénekelték nemzeti imádságunkat.

Budakeszi idei első ünnepi szónoka az új évben Szuhánszky Gábor metodista lelkész volt. ?A világ csak a szeretet által változtatható meg? ? vallotta. Mit is várunk 2014-től? Szeretnénk egy kiegyensúlyozott, megnyugodott, békés országban élni, ami egybeesne a az egyéni boldogulásunkkal. Hogy megszűnnék a bűnözés, a szegénység, emberi kapcsolataink harmonikussá válnának.

Három megszívlelendő gondolatot idézett a szónok három különböző korból: Jeremiás próféta üzeni az Ószövetségből a fogságban levő zsidóknak: munkálkodjatok a város jólétéért, mert ez a ti jólétetek is. A romboló ellenállás helyett jól felfogott érdekből munkálkodjatok erőtök szerint. Egyértelmű: ne csak várjuk a jólétet, de tegyünk is meg mindent érte.

Mahatma Gandhi az erőszakmentesség hirdetésével ajándékozta meg az emberiséget: az erőszak, a diktatúra mindig megbukik, s végül a szeretet győz.

Harmadszorra John Maxwell gondolatát említette: ha jól kijövünk másokkal, követni fognak, vagyis sohase becsüld alá a kapcsolatok hatalmát az emberek életében.

Végül személyes üzenetét tolmácsolta az egybegyűlteknek: szeretet és szelídség mellett törekedjünk rendezett kapcsolatainkra.

A lelkész úr áldást kért városunkra, és a Miatyánkkal köszöntötte az újévet.

 

Szabó Tibor Mihály

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kétszer kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket