Újabb jelentős adomány gyűlt össze a kárpátaljaiak támogatására

A kárpátaljai települések megsegítésére május 9-én jótékonysági estet szervezett a Jobb Kor Polgári Egyesület a budakeszi városi önkormányzat és a református gyülekezet Határon Túli Magyarok Emléktemplom Alapítványa közreműködésével.

A Prohászka Gimnázium aulájában felléptek Zákányi Zsolt Református Vegyeskar, Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület kórusa, Kristófi Ágnes ének, Fóris Szilárd zongora, Soltész Ágnes hegedű, Móré Irén fuvola, fiatal néptáncosok, valamint a Czövek Erna Zeneiskola és a Prohászka Gimnázium diákjai.

 

A meghívottak közül Albert Gábor Kossuth-díjas író a kárpátaljai emberek hagyománytiszteletéről és élni akarásáról szerzett élményeit, tapasztalatait idézte föl. Majd felhívta a figyelmet arra: a szolidaritásból, szeretetből fakadó kéznyújtás nemcsak a most nehéz helyzetben lévő határon túl élők, hanem az anyaországiak megmaradásában is segít.

Szuhánszky Gábor metodista lelkész nemrégiben egyházi feladataiból fakadó hivatalos úton járt Kárpátalján, ahol módja volt megismerni a helyi egyházak, gyülekezetek nehézségeit és a mindennapi emberek gondjait a háború sújtotta országban. Véleménye szerint a félelem és a reménytelenség leküzdésében is segíti a Kárpátalján élőket a nekik nyújtott támogatás.

Borosné Varga Edina református lelkész felolvasta Minaj-Rát-Homok-Ketergény falvak testvérgyülekezetének lelkipásztora, Szimkovics Tibor levelét. Ebben többek között ez állt: ?Örömmel és meghatódva értesültünk róla, hogy jótékonysági rendezvényt szerveznek a Kárpátalján élők megsegítésére. Jól tudjuk, hogy akik segítenek bennünket, nem a fölöslegükből adnak, hanem áldozatot hoznak; s hisszük, hogy az Úr gondviselésébe zárja mindazon testvéreink életét, családját, akik most testvérré váltak számunkra a szükség idején.?

Karasszon Mihály, a budakeszi református gyülekezet gondnoka elmondta: nagycsütörtökön Sándor László presbitertársával személyesen juttatták el a gyülekezet Határon Túli Magyarok Emléktemplom Alapítványának pénzadományát az említett testvérgyülekezetbe, ahol találkoztak a helybéliekkel, és tájékozódtak az ottani életről. Úgy tapasztalták: a kárpátaljai emberek leleményességük, szorgalmuk nyomán egyelőre még elvannak, de a jövőre nézve katasztrofális a kilátás. A mi pénzünk ottani értékét figyelembe véve Magyarországról nagyon könnyen tudunk segíteni.

A jótékonysági est bevétele 208 000 Ft, köszönet érte a fellépőknek és az adakozóknak. Az összeget fele-fele arányban elosztva juttatja el a Jobb Kor Egyesület Fancsika község lakóinak támogatására, illetve a Református Emléktemplom Alapítvány Minaj?Rát?Homok?Ketergény református gyülekezetének.

Sajnos hosszabb távú támogatásra lesz szükség, ezért kérjük az adakozni kívánókat, fontolják meg, milyen összeget tudnak – lehetőleg rendszerességgel – erre a célra szánni, melyet – elszámolási kötelezettséggel – eljuttatunk a szükséget szenvedőknek mindaddig, amíg az ínség égető. Úgy látjuk, már a szerényebb összegek is nagy segítséget jelentenek! Cégek részéről, illetve rendszeres támogatási szerződés keretében nyújtott támogatás adókedvezményeket is lehetővé tehet.

A pénzbeli támogatások gyűjtői és célba juttatói:

Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány

Jobb Kor Polgári Egyesület

 

bankszámlaszám: 11991102-02125525-00000000

vagy csekk kérhető a református templomban (Fő u. 159).

 

bankszámlaszám: 11742348-20021472-00000000

 

bkeszi.reftemplom.alapitvany@gmail.com,

06 30 4077225 (Sándor László)

jobbkor.budakeszi@gmail.com,

06 20 9384504 (Dalotti Tibor)

Kérjük, a közlemény rovatba minden esetben írják fel: “Kárpátalja 2015”.

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket