Új tere, kultúrháza lehet a városnak 2.

A légi felvételeken egy erősen szlömös állapotban lévő területet láthatunk. Mindig célunk volt, hogy a település központjában egy olyan környezeti állapot jöjjön létre, ami méltó Budakeszi városához. Sajnos, a szlömösödés nemcsak a művelődési ház közvetlen környezetét jellemzi, hanem a BVV telepét és a VAM-Design épületét is, ami „szellemház”, egy kedvezőtlen konstrukció, évek óta áll üresen.

Ha létrejön a fejlesztés, a beruházás során felértékelődik az ingatlan terület, ott újfajta funkciók jelennek meg, s ez kihat a környezetére, sok egyéb probléma önmagától, automatikusan megoldódhat. Az előkészítés során ezen ingatlanterület felértékelését előreirányoztuk, az év végéig elfogadandó Helyi Építési Szabályzatban ennek a területnek a beépítését 80 százalékban maximáltuk. Ez elég „horrorisztikusnak” hangzik, nem is kívánjuk ezt kihasználni, de szeretnénk, hogy minden olyan funkciót, ami fölmerülhet – és forrását meg lehet teremteni -, illetve a távlatokban létre lehet hozni, meg is valósíthassunk.

Tárgyalásokat folytattunk egy ingatlan-tanácsadó céggel, folyamatosan elemeztük, hogy ennek a beruházásnak milyen kihatásai lesznek. Hogyan lehet a hitelfelvétellel nullszaldós eredményt hozni. A felépített kereskedelmi, szolgáltatóegységek legalább önfenntartók legyenek; olyan bevételt jelentsenek a város számára, amivel részben fedezhető a közfunkciók működtetése, másrészt az épület állomány fenntartását, karbantartását, a környezet színvonalának a megőrzését biztosítani tudjuk.

Megkérdeztünk néhány jó nevű építész véleményét.

Az 1. változat szerint önerőből megoldjuk a terület rendezését, a nem használható, lelakott épületek lebontását, például a tüdőgondozót.

De nagyjából ezt lehet elmondani a művelődési házról is, amelynek kétszer akkorának kellene lennie, illetve egy nagyterem nagyon hiányzik a kezdetek óta. Ennek az épületnek az anyagi és erkölcsi avulása bekövetkezett. Szinte mindennel probléma van, működtetési költségei is magasak.

A második variáció szerint a vadonatúj művelődési ház mellett egy új orvosi rendelő szárny lenne. Előnyös városképi arculattal, parkosítással, a burkolt területek mellett a parkoló terület hátrább kerülne.

E tervváltozat szerint 4 lakás is lenne az emeleten, az orvosi rendelő épületét jobban ki lehetne használni.

A következő változatra is kétféle variáció készült. A „minimál verzió” egy teremgarázst is tartalmaz, 40 gépkocsi számára. A földszinten karéjban elhelyezett lakások északi oldalról zárnák le a területet. A beépítés itt 40 százalékos.

Az utolsó változat a legintenzívebb. Itt a mélygarázs 153 gépkocsi számára készülne, a földszinten jelentős mértékben kitölti a rendelkezésre álló teret. ?Úszó? épületként valósulna meg, ami a továbbiakban egyfajta nyitottságot tesz lehetővé a környező ingatlanok átalakulása esetén. Ez a fajta elrendezés lehetőségeket tartogat a távlatokban.

A közintézmény városi tér nélkül nem működik. Mindenképpen olyan elrendezést kíván magának, ami a városi tér funkciót is el tudja látni.

 

Bánhidi László

fejlesztési tanácsnok

Megosztom a cikket