Új elnök a Széchenyi Társaság élén

Az elsők között, több mint 30 éve alakult meg a Széchenyi Társaság mint országos egyesület. Célját úgy fogalmazta meg, hogy „névadójának örökségét alapul véve, felekezetre, világnézetre és pártállásra tekintet nélkül munkálkodjék Magyarország, a nemzet felemelkedéséért, szellemi erkölcsi és anyagi gyarapodásáért, mindenkor szem előtt tartva az egyetemes magyarság érdekeit.” Szemereki Zoltánnal, Budakeszi emeritus polgármesterével, a Széchényi Társaság új elnökével beszélgettünk.

Mi késztette a kapcsolat felvételére a társasággal?

Szemereki Zoltán: A 90-es években gyakran mondtam, hogy Budakeszi egy ezred résznyi Magyarország. Igyekeztem akkor ezért az „ezred részért” dolgozni. Ebben az időben ismertem meg két olyan
nagyságot, akinek példája sokat segített a közügyekben, a politikában eligazodni. Az oktatás miatt gróf Klebels-berg Kunó volt az egyik, a másik gróf Széchenyi István. Széchenyi István a 19. század nagy reform időszakában élő széles látókörű, szinte polihisztorként munkálkodó „legnagyobb magyar”, aki Magyarország felemelését tekintette fő céljának.
„ Egynek minden nehéz, soknak semmi nem lehetetlen”. Széchenyi vezérgondolata a választást egyértelművé tette, miközben a 20. század nagy formátumú egyénisége is példaképem maradt.
Hamarosan a Budakeszi Széchenyi Baráti kör elnökségi, majd az országos Széchenyi Társaság elnökségének is tagja lettem. Közel egy évtizede a társaság alelnöké-nek választott.
2020-ban sajnálatos esemény volt korábbi főtitkárunk, majd elnökünk Dr. Rubovszky András úr betegsége, majd eltávozása. Kérésére már közel egy éve megbízottként vezettem a társaságot, majd idén június 8-án a közgyűlés egyhangúlag elnökké választott. Számomra a felkérés és a választás is megtiszteltetést jelentettek.

Hogyan fogalmazná meg a társaság jövőjét, céljait?

Sz. Z.: Társaságunk hagyományos, konzervatív, mégis -Széchenyi szelleméhez hűen – innovatív. Ezt megőrizni az egyik fő feladat.
A másik, hogy a Széchenyi-ismeretek az ifjúság számára is érdekesek legyenek. Kapcsolatokat kell teremtenünk, minél szélesebb körben a magyar egyetemekkel, ahol nemcsak az ismereteket, hanem a közjó szolgálat kötelességét is meg kell tanítani, vonzóvá kell tennünk. Magyarországon fontosnak tartjuk a bizalom légkörét ismét megteremteni. Pártállástól függetlenül valljuk, hogy a „hinni és hihetni egymásnak” közös nemzeti érdekünk.

Köszönöm a riportot!

Kosinszky Zsuzsa

 

Budakeszi Hírmondó 2021 augusztus

Megosztom a cikket