Testvérvárosi látogatás Neckarsulmban

Joachim Scholz úrnak, Neckarsulm város főpolgármesterének meghívására tiszteletét tette Budakeszi város delegációja német testvérvárosunkban. A látogatás viszonzása volt a főpolgármester úr és a Budakesser Gemeinschaft augusztusi, budakeszi Családi Napokon nálunk töltött vizitjének. A küldöttség tagjainak többsége első ízben járt a Baden-Würtenberg tartomány területén lévő településen.

 

 

A meghívás apropója az ottani Ganzhornfest volt, mely részben hasonlatos az itteni Családi Napokhoz, bár méreteit tekintve sokkal több embert mozgat meg: mintegy ötven helyi egyesület mutatja meg magát, és látja vendégül a sok ezer látogatót. Az így szerzett bevétel jelentős részét képezi az egyesületek éves költségvetésének. Városunk vezetői különösen szívesen látott vendégek voltak a Budakesser Gemeinschaft standjánál, ahol a régi Budakesziek nagy örömmel és szeretettel fogadták a Budakesziről érkezőket.

 

A vendéglátók bemutatták városukat, részletes tájékoztatást adtak a helyi önkormányzat működéséről, a településen futó projektekről és terveikről. Rengeteg hasznos programot szerveztek a delegáció tagjai ? dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, Czifra Zsuzsanna, Somlóvári Józsefné, Ohr Alajos, Tóth Gábor, Tömösi Attila képviselők és Schrotti János, a Budakeszi Német Önkormányzat elnöke ? részére, akik betekintést nyerhettek, többek közt, egy új óvoda, az ifjúsági ház, a közösségi ház, a könyvtár és a bővülő szennyvíztisztító működésébe.

 

A tárgyalások során ezúttal is fontos téma volt a kapcsolatok elmélyítése, melyben az egyesületek, oktatási intézmények játszhatnak vezető szerepet. A látogatás eredménye lehet még a városüzemeltetés terén felkínálkozó együttműködés épp úgy, mint helyi befektetők Budakeszire csábítása. A két fél megegyezett abban, hogy 2013. évben kölcsönösen megünneplésre kerül a testvérvárosi szerződés megkötésének 20. évfordulója. Mindkét fél eltökélt szándéka, hogy a kapcsolatokba széles körben be legyen vonva a két város lakossága.

 

A delegáció rengeteg hasznos tapasztalattal térhetett haza, köszönet illeti ezért a vendéglátókat: a főpolgármester urat és a város vezetőit.

 

Ohr Alajos

tanácsnok

Megosztom a cikket