Tehetségnap

2015. április 20-án már második alkalommal rendezett Tehetségnapot a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium.

A program a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” keretében, A tehetség hónapja ? 2015 pályázat részeként valósult meg, és a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium, a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola (Budakeszi), valamint a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola (Budaörs) Tehetségpontok együttműködésével jött létre.

 

Ebben a hónapban mind a négy Tehetségpont szervezett valamilyen bemutatkozó, a tehetséggondozás eredményeit bemutató rendezvényt.

 

A pályázati partnerek egy-egy zenei tehetség által előadott darabbal képviseltették magukat.

 

A Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény képviseletében Szirmai Jenő (trombita), és Csidei Barnabás (furulya) lépett fel, zongorán kísérte őket Barcsik Hédi, a zeneiskola igazgatónője. Jenő iskolánk régi diákja, aki a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatója, és a 38. Rézfúvós és Ütőhangszeres Találkozó és Versenyen trombita kategóriában az I. helyet szerezte meg. Barnabás a gimnázium 5. évfolyamának diákja, az érdi Regionális Furulyaverseny 2. helyezettje.

 

A Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskolából  Kecskés  Arankát (hegedű) és Homola Barnabást (gitár) hallhattuk, a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumból pedig egy tehetséges testvérpár, Németh Barbara és Németh Levente  (hegedű, zongora) jött el, és mutatta be tudását.

 

A bevezetőben Vajnovszky Judit pedagógiai igazgatóhelyettes ismertette az iskolában ebben a tanévben indult mentorprogramot. A résztvevő mentorok az iskola volt diákjai, akik szakterületükön segítik a jelenlegi diákokat. Az iskola közösségi terében, a Teaházban kiállításon tekinthetjük át a mentorok szakmai útját, és a diákok is bemutatkoznak egy motivációs levélben.

 

A művészettörténésznek készülő Hidas Bence (11. A) nagy hozzáértéssel és rendkívül szórakoztató módon nyitotta meg a 7. évfolyam alkotásaiból rendezett kiállítást.

 

A 7. A és a 7. B Vincent van Gogh két festményét dolgozta fel egy heteken át tartó projektben. A diákok a festményekből kiindulva tárgyakat készítettek, melyekből a legjobbak szintén a Teaházban láthatóak.

 

Az egész iskola diákjait megmozgatta a következő óra programja. A főgimnázium tehetséges diákjai az algimnáziumi osztályokban tehetségébresztő foglalkozásokat tartottak. Csak egy kis ízelítő a témák közül: Játékos feladatok matematikából; Halmazállapot-változások; A kétéltűek; Bevezetés a posztmodern költészetbe Varró Dániel versei alapján; Az arab-izraeli konfliktus stb. Ezalatt a főgimnáziumi osztályokban játékos szellemű tanárok vezetésével gondolkodást és kreativitást fejlesztő játékok zajlottak, olyan feladatokkal, melyek megoldásához nem szokványos konvergens gondolatmenetre van szükség, hanem divergens gondolkodásra. A nyertesek minden osztályban jutalmat kaptak.

 

Győryné Csomó Ildikó, a MATEHETSZ alprojektvezetője érdekes előadást tartott a mentorálásról, példákkal is kiemelte ennek a módszernek a tehetséggondozásban betöltött fontos szerepét.

 

Ezt követően került sor a diákok előadásaira. A 11. évfolyam biológia fakultációs csoportja előadást készített az idegrendszer működéséről. Szilágyi Anett (11. B) az idegszövetet alkotó idegsejtek felépítését és az idegsejtek közötti ingerületátadás folyamatát mutatta be, Keresztes-Nagy Ábel (11. B) pedig az emberi agy anatómiájáról és az egyes agyterületek funkcióiról beszélt. Horváth Mátyás (11. B) előadásában felvázolta a limbikus rendszer elhelyezkedését és működését, kiemelve a mentorcsoportjával végzett kutatások eredményeit.

 

Ő az a diákunk, aki ebben az évben a MATEHETSZ országos mentorhálózatában nyerte el egy mentor támogatását. Sepp Yvette (11. A) és Császár Réka (10. B) az idegsebészettel, az idegrendszer baleseti sérüléseinek gyógyítási lehetőségeivel ismerkedett mentora támogatásával. Az itt szerzett tudást egy rövid előadás keretén belül osztották meg a hallgatósággal.

 

Öröm volt látni, hogy a diákok lenyűgözve figyeltek!

 

Mészner Máté (10. B) elmesélte, hogy a mentorprogram keretén belül miként zajlik a kapcsolatfelvétel, a bemutatkozás, és a tényleges munka első lépései.

 

Rendkívüli érdeklődés övezte a Comenius Energy projektről tartott beszámolót. Különleges együttállása az elméleti és gyakorlati készségeknek, ha valaki jól működő modellekkel tudja bemutatni a fizikai törvények működését. Elsőként Benedek Barnabással és Mészáros Bencével (8. B) beszélgetett Rácz Mátyás tanár úr arról a propulziós meghajtású hajómodellről, amely egy belgiumi projekttalálkozón már elsőként ért a célba. A fiúk meséltek az építés munkálatairól, a felmerülő nehézségekről, megoldásokról, majd egy lavór vízben felberregett a kis járművön a „gőzmotor”. Molnár Domonkos és Hidas Bálint (9. A) egy egérfogó rugójának energiájával hajtott járművet készített és mutatott be működés közben.  A szerkezet nemsokára versenybe száll a hasonló járművekkel egy baszkföldi találkozón. Czifra Balázs (11. A) kezében, majd a padlón is, megindultak egy napelemmel és – napsütés híján – tölthető kondenzátorral is működő szolár jármű kerekei, mely szintén a projekt keretében készült. Ez a szerkezet már jól modellezi, milyen kihívásoknak kell megfelelnie egy elektromos meghajtású járműnek.

 

Mutschler Milán és Kénoszt Barbara (12. B) a diákönkormányzat által nyert pályázatról számolt be. A 8?12. évfolyamig a diákönkormányzat képviselői részvételével 3 napos programsorozat zajlott iskolánkban, melynek témája a kirekesztés volt. Az első napon egy disputa tréninget tartottak az iskolai kirekesztésről, a másodikon: Kirekesztés társadalmi kontextusban; Nemadomfel érzékenyítő tréning volt.  A résztvevők bekötött szemmel beszélgethettek sérült fiatalokkal, és szimulálták a vakok életét egy fehér-botos akadálypályán. A diákok nem tudták, hogy kikkel, milyen élethelyzetű fiatalokkal találkoznak. A program hatása az elvártnál is sokkal nagyobb volt, többen sírtak, ölelgették egymást, és egy gazdagabb közösség, egy megújult csapat vágott bele a munkába mindezek után.

 

A harmadik napon a Magyar Néprajzi Múzeumba látogattak, ahol a „Töredékek a magyar vidéki zsidóság kultúrájából” című kiállítást nézték meg, találkoztak és beszélgettek a Lauder Javne gimnázium diákjaival.

 

A Tehetségnap résztvevői meggyőző képet kaphattak arról, hogy milyen sokrétű, változatos területeket érintő tehetséggondozó tevékenység folyik a Prohászka gimnáziumban. Ennek a munkának a következő állomása az „Ora et labora” nevű humán tehetségtábor lesz, melyet Pannonhalmán tartunk 26 diák és 6 tanár részvételével 2015. június 2?6. között. A táborba meghívott diákok névsorát Rubovszky Péter tanár úr ismertette. A tábor munkájáról a későbbiekben szintén beszámolunk.

 

További képek

Megosztom a cikket