SZIA, hogy vagy?

A budakeszi Széchenyi István Általános Iskola (SZIA) életében nagy változásokat hozott az idei tanév. A struktúraváltás tapasztalatairól, a diákok létszámának folyamatos növekedéséről, az iskolai oktatásról, tanórák utáni szabadidő eltöltéséről kérdeztük Czifra Zsuzsanna igazgató asszonyt.

 

 

Az idei volt az első tanév, amit az iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alatt töltött. Milyen hatással volt a struktúraváltás az iskolai életre? Mennyi pluszfeladatot jelentett az iskola igazgatója és a tantestület számára? Mik a tapasztalatok az első év után?

 

Ekkora nagy struktúraváltás a magyar közoktatásban több évtizede nem volt. Nyilván a változások feszültségeket is generálnak, valamint sokkal több feladatot róttak a tantestületekre is, elsősorban az igazgatókra és a helyettesekre. Rengeteg adatszolgáltatási kötelezettségünk van és a határidők általában nagyon szűkösek, gyakran a mindennapos munkától veszik el az energiát. Ez az első olyan tanév, amit a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alatt kezdtünk el, a tapasztalatok egyelőre vegyesek. Probléma volt a tankönyvellátással, a gyerekek nehézkesen kapták meg a tankönyveiket, gyakran késtek is a megrendelt kiadványok.

 

Azonban azt sem felejthetjük el, hogy az általános iskolában a többletfeladatok miatt (elsősorban a mindennapos testnevelés bevezetése és a megnövekedett gyereklétszám okán) plusz álláshelyeket kaptunk a Központtól. Régóta nem volt olyan tanévünk, ahol minden egyes első osztálynak külön napközis tanító nénit tudtunk volna biztosítani, ezzel is megkönnyítve a gyerekek beilleszkedését, illetve a tanulási szokások kialakítását.

 

 

Az általános iskolába évről évre többen jelentkeznek, mind az alsó, mind a felső tagozatban újabb és újabb osztályok indulnak. Milyen pluszt tud nyújtani az iskola a felsősöknek?

 

Mint említettem, 7 elsős osztályt indítottunk és borzasztó nagy öröm volt számunkra, hogy az idén 4 ötödikes osztály indítása vált szükségessé. Tehát azt látjuk, hogy a szülők számára egyre népszerűbb a felső tagozatban is a Széchenyi István Általános Iskola. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a felső tagozatban is színes programkínálattal állhassunk a diákok és a szülők elé.

 

Tavalyi évben pályáztunk az idei hetedikes évfolyamosok számára a Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírt Határtalanul pályázaton, ahol sikerült is nyernünk. Ez azt jelenti, hogy júniusban 42 hetedikes tanulóval Kárpátaljára, Beregdédára fogunk ellátogatni és megtekintjük az ottani testvérváros iskoláját is. Idén a felvidéki kirándulást részesítettük előnyben. Ezen a pályázaton minden évben indulni fogunk, hogy tanulóink megismerhessék határon túli diáktársaikat és életüket. Érdeklődéssel várom diákjaink tapasztalatait a kárpátaljai látogatás után, hogyan értékelik majd az ottani, a miénktől eltérő környezetet. Szerintem ezek a tapasztalások is a nevelés fontos részei.

 

Együttműködésben pályáztunk egy XII. kerületi általános iskolával és nyertünk természettudományos laboratórium kialakítására, így a mi felsős tanulóink számára is biztosítva lesz az a lehetőség, hogy évente több alkalommal ezt a laboratóriumot használhassák. Pedagógusképzésre is közösen pályáztunk, ezek a tanfolyamok jelenleg is zajlanak.

 

 

Sokat hallani a tehetséggondozás fontosságáról. A SZIA mit tesz ennek érdekében?

 

Tervezzük, hogy tehetségponttá válunk, amely a tanulók érdeklődési körének szélesítését szolgálja. Egy-egy tehetségpontban lehetőség van a tehetséggondozó tanárok felkészítésére, valamint arra is, hogy a mentor tanár foglalkozzon a valóban tehetséges diákokkal. Keressük azt az utat, azt az irányt, ami a tantestület adottságai alapján és a szülők számára is vonzóan bizonyítja, hogy a Zsámbéki-medence meghatározó intézménye vagyunk.

 

 

Sikerült a mindennapos testnevelésórák bevezetését zökkenőmentesen lebonyolítani?

 

A mindennapos testnevelés bevezetésének kötelezettsége és a jelenlegi épület infrastruktúrája nehézségeket okoz, ezért az ötödik évfolyamon teljesen ingyenesen heti egy alkalommal úszásoktatásban részesülnek a diákok. Itt a Baluswim úszóiskolával vettük fel a kapcsolatot és ennek a költségeit a Klebelsberg Központ vállalta. Továbbra is keressük a testnevelés színesítésére a lehetőségeket, gondolkodunk akár lovasoktatásban, akár más egyesületekkel való együttműködésben. Természetesen hagyományainkat folytatjuk a testnevelés órák terhére néptáncórát, a nemzetiségi németes osztályokban pedig német néptáncot tanítunk.

 

 

Bevezettetek-e újabb kötelező tantárgyakat?

 

Első és ötödik évfolyamon kellett kötelezően bevezetni – a szülők szabad döntése alapján – a hitoktatást vagy az erkölcstant. A szervezésben volt nehézség, mert nagyon kevés a tantermünk. Lassan az iskola falait kellene kitolni, hogy el tudjuk látni magasabb színvonalon feladatainkat. Mivel csak nehezen tudjuk biztosítani a helyszíneket, egy tanulócsoport pl. a katolikus hittanóráit a római katolikus plébánián tudja csak megtartani.

 

 

A SZIA hogyan segít diákjainak a szabadidő eltöltésében, a sportolási lehetőségek biztosításában?

 

Igyekszünk a diákok szabadidejét is kitölteni vagy legalábbis lehetőséget biztosítani, hogy hasznosan tölthessék el. Nyitottak vagyunk, mint most az önkormányzat kézilabda gálájának az ötleténél, amelyre nemcsak befogadó intézményeként reagáltunk gyorsan, hanem egyik tanárunk személyében a szervezésben is aktívan részt veszünk és ezúton is sok szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 

Helyet adunk különböző edzéseknek, mint pl. a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, aikidó, ritmikus sportgimnasztika, dzsudó, sakk.

 

Nagyon fontosnak tartjuk a szülők korrekt és időbeli tájékoztatását, a honlapunkat rendszeresen frissítjük és beszámolunk rajta mind az eseményeinkről, valamint azokról a sikerekről, amit tanulóink különböző versenyeken érnek el.

 

 

Hogyan segítitek a tantárgyi oktatáson túl a diákok pályaválasztását, életre nevelését?

 

Erre több példát tudnék említeni. Nemrég a Pest Megyei Iparkamara szervezett nálunk egy rendkívül jól sikerült szakmai délutánt, amely azt jelentette, hogy különböző szakmaterületek, szakmacsoportok képviselői, fiatal, európai versenyeken nyertes szakemberek, szakoktatók látogattak el ide az iskolába és mutatták be akár a hiányszakmákat, akár a népszerűbb ?divatszakmákat.? Többek között volt szakács-, cukrászbemutató, de megismerkedhettek az asztalos, kőműves, idegenvezető, fodrász, grafikus, elektronikai műszerész, hegesztő, szociális munkás, villanyszerelő szakmákkal is. Összesen 13 szakma képviseltette magát. A ?Szakmák Napján? vendégül láttuk a Zsámbéki-medence hetedik-nyolcadikos évfolyamos diákjait. Pátyról, Perbálról, Biatorbágyról, Tinnyéről, Budajenőről és a Prohászka Gimnáziumból is érkeztek érdeklődők.

 

Fontosnak tartom a nevelésben, hogy a gyerekek megtanulják az adakozásnak az örömét. Most például két párhuzamos megmozdulásunk is van. Az egyik a csíkszeredai Petőfi Sándor Iskola egyik tanulója számára gyűjtünk, mert egy tűzeset miatt leégett a család otthona. A másik, hogy részt veszünk a Cipősdoboz akcióban. Ezekkel az akciókkal a tanulóink megtanulják, mi a felelősségvállalás és a szociális érzékenység.

 

 

Az iskolának köztudottan legnagyobb nehézsége a kinőtt épület miatt van. Hogyan sikerül ennyi osztályt elhelyezni és milyen tervek vannak ennek hosszú távú, megnyugtató kezelésére?

 

A zeneiskolával társbérletben vagyunk, öt elsős osztályunkat helyeztük el a zeneiskola épületében, délután pedig a zeneiskolások használják több, mint tíz tantermünket. A szülők számára a jogszabály lehetőséget kínál, hogy gyerekeiket 16.00 óráig az iskolában tarthassák. Ez viszont a napközis csoportok létszámát jelentősen megnövelte. A felső tagozaton is két napközis csoportot kellett már indítanunk.

 

Természetesen folyamatosan figyeljük a lehetőségeket, az utóbbi években a Közép-Magyarország régióban iskolaépítésre nem írtak ki pályázatot. Az önkormányzat is próbál minden kapcsolatot megmozdítani, pályázni, hogy ide támogatást hozhassunk és elkészülhessen a meglévő épület bővítése. Csak a Forfa épület kiváltása 13 tantermet jelent, a zeneiskolai társbérlet újabb 5, tehát a létszámnövekedéssel együtt 20-22 új tanterem építése lenne szükséges. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy biztató, hosszú távú megoldást nyújtsunk az elhelyezési gondokra.

 

Berlinger Gábor

Megosztom a cikket