Szelektív hulladékszállítás februárban

Értesítjük városunk Lakosságát, hogy a műanyag- és papírhulladék házhoz menő begyűjtésének következő időpontja 2014. február 19-én, szerdán lesz.

Kérjük, hogy a fenti napon a szelektíven gyűjtött műanyaghulladékot tartalmazó zsákokat, papírkötegeket a szokott módon, reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlanuk elé.
A 2014. év további házhoz menő szelektív begyűjtési napjairól lapzárta után születik megállapodás, így arról a Hírmondó következő számában, valamint a Hírmondó és az Önkormányzat internetes honlapján fogjuk tájékoztatni Önöket.

Ohr Alajos képviselő, városüzemeltetési és közlekedési tanácsnok

 

Megosztom a cikket