Református hit- és erkölcstan az általános iskolákban

2014 szeptemberétől az állami általános iskolákban első és ötödik osztályba lépő gyerekek számára kötelező a választás a hit- és erkölcstan illetve az erkölcstan tárgy közül.

 

 

A kötelezően választható, heti egy alkalommal tartandó hit-és erkölcstan órákon a gyermekek ismeretet szereznek a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjairól. A református hit- és erkölcstan órákat Budakeszi, Budajenő, Páty és Telki általános iskoláiban a budakeszi református egyházközség által megbízott lelkipásztor vagy református hittanoktatói végzettséggel rendelkező, felkészült pedagógus tartja. A hit- és erkölcstan óra az iskolai órarend része, és ingyenes.

 

Leendő 1. és 5. osztályos gyermek szülőjeként írásban jeleznie kell az iskolának, ha gyermekét református hit- és erkölcstanra szeretné járatni. A leendő első osztályosok esetében a beiratkozáskor, 5. évfolyamon, pedig május 20-ig teheti ezt meg. A szeptembertől 2. és 6. osztályba lépők esetében, ha a szülő a következő tanévre módosítja az erkölcstanra illetve hit- és erkölcstanra vonatkozó választását, ugyancsak május 20-ig jelezheti írásban.

 

A többi évfolyamra járó gyermekek számára Budakeszi, Budajenő, Páty és Telki általános iskoláiban fakultatív hit- és erkölcstan oktatást tart a református egyházközség, amire szintén szeretettel várjuk gyermekeiket!

 

A Magyarországi Református Egyház tájékoztató anyagában részletes tájékoztatást kaphatnak a döntésükhöz, mely az alábbi linkre kattintva található: http://www.reformatus.hu/hittan/

 

A hitoktatásról bővebb tájékoztatót kérhetnek Borosné Varga Edina református lelkésztől telefonon a 06 30 740 5461 számon, illetve e-mailben: reformatus.budakeszi@gmail.com.

Megosztom a cikket