A Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány 2016. évi tevékenysége és 2017. évi céljai

2016-ban a budakeszi Református Egyházközség Határainkon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból 373 496 forintot és egyéni/vállalkozói adományokat használt fel saját forrásos támogatásként. Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%-ával, vagy adományaikkal hozzájárultak céljaink megvalósításához.

 

 

Ezekből a budakeszi református gyülekezet, a Zákányi Zsolt Református Vegyeskar, a Protestáns Kör, a 336. Karácsony Sándor cserkészcsapat tevékenységét támogattuk. Alapítványunk támogatója volt a májusi “Ébredj föl!” budakeszi keresztény-ökumenikus rendezvénynek is. Folytatódott a kárpátaljai református testvérgyülekezetek számára a céltámogatások összegyűjtése és eljuttatása (az év során összesen 840 000 Ft-ot és 50 000 Ft értékű könyvadományt juttattunk ki).

 

Állami támogatási lehetőségekre 8 pályázatot adtunk be, 7 sikeres volt, és számolhattunk egy 2015-ről áthúzódó, illetve egy 2017. márciusig felhasználható pályázati támogatással. Összesen 1 580 000 Ft támogatást nyertünk el a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap, az 1956-os Emlékbizottság és Budakeszi Város Önkormányzata civilszervezeti pályázatain. A pályázati támogatásokból hozzájárultunk a református egyházközség működési költségeihez, támogattuk ifjúsági, gyermek és családi táborait (étkezési, szállás, és utazási költségek, foglalkozások anyagköltsége stb.). Ugyancsak támogattuk a cserkészcsapat nyári táborát illetve a nagytáboron résztvevőket, valamint a kézműves foglalkozásokat. Hozzájárultunk a Protestáns Kör rendezvényeinek költségeihez (nyomdai költségek, utazási költségtérítés, előadói tiszteletdíjak). A református gyülekezeti kórus nyári táborának költségei (étkezés, szállás, utazás) mellett külön 1956-os emlékévi célpályázati forrást nyertünk el a nagy sikerű Mozart Requiem előadásra (zenészek, énekesek, karmester tiszteletdíja, rendezés egyéb költségei).

 

Az alapítvány pályázati önrészként 2016-ben 326 810 Ft értékben számol el önkéntes munkát, de a önkéntes tevékenység (a gyülekezeti hitoktatók, a cserkészvezetők, a 25 fős kórus, a Protestáns Kör elnöksége és az alapítvány kuratóriuma részéről) millió forintos nagyságrendű.

 

A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból 2017-ben az alapítvány 384 128 Ft-ból gazdálkodhat. Az alapítvány – az alapító okiratban megjelölt célokkal összhangban – a budakeszi református egyházközség hitéleti tevékenységéhez és működéséhez, valamint a gyülekezethez kötődő ifjúsági és kulturális közösségeknek nyújt támogatást. Amíg szükséges, folytatni kívánjuk a kárpátaljai testvérgyülekezetek támogatását, kb. félévenként tervezzük az adott időszakban összegyűjtött összeg kijuttatását. A fenti bankszámlaszámon fogadjuk a felajánlásokat vagy csekket is tudunk adni a református templomban, az előtérben. Kérjük, a közlemény rovatban mindkét adakozási mód esetén tüntessék föl: Kárpátalja 2017.

 

Ha egyetért alapítványunk céljaival és vállalkozásának módjában áll eseti vagy rendszeres adománnyal támogatni tevékenységünket, kérjük, tegye meg. Kérjük továbbá, hogy személyi adóbevallásában rendelkezzen az 1%-ról az alapítvány javára.

 

A Határainkon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítványt 1992-ben alapította a Budakeszi Református Egyházközség. Az alapítvány kuratóriumának tagjai – Elnök: Sándor László – Tagok: Borbély György, dr. Draskóczy András, Fodorné Süvegh Júlia, dr. Karasszon Mihály, Marosi Zsuzsa. A kuratórium tagjai tevékenységüket önkéntes munkában, fizetség nélkül végzik.

 

Áldás, békesség! Soli Deo gloria!

Sándor László

kuratóriumi elnök

Megosztom a cikket