Polgármesteri köszöntő 2023. február

Kedves Budakesziek!

2022-ben mind a háztartások, mind az önkormányzatok a korábbiakhoz képest rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. A normalitás helyébe a kiszámíthatatlanság lépett. Ennek ellenére önkormányzatunk a biztonságot szeretné biztosítani városunk életében. Ezért nem emelünk építményadót. A szociális ellátásokra biztosított összeget megemeljük, hogy a budakeszi rászorulókat nagyobb mértékben tudjuk segíteni. Erőnkhöz mérten segítjük a kárpátaljai rászorulókat, és emellett a törökországi és a szíriai földrengés károsultjait is.

Zavartalan a városi intézményeink működése

A rezsiválság, a közétkeztetéshez kapcsolódó kiadások emelkedése, a hitelek esetében a kamatok változása, az infláció emelkedése egyedüliként is nagy terhet rónának az önkormányzati gazdálkodásra, de együttesen egymást erősítik. Ezt a helyzetet csak rendkívüli rugalmassággal lehetséges kezelni. Az idei évben az intézményfinanszírozás összege a tavalyi évhez képest 262 millió forinttal emelkedett, amely elsősorban a béremelkedések, az infláció, valamint a közüzemi költségnövekedés következménye. A kormány 89 millió forinttal támogatja a közműszámlák emelkedése miatti többletkiadásokat, valamint várhatóan 42 millió forinttal a garantált bérminimum emelkedéséből adódó finanszírozási növekedést, de ennek ellenére önkormányzatunk a saját bevételeiből az intézmények működéséhez szükséges forrást 47,2%-ban biztosítja. A közbiztonsággal foglalkozó szervezeteket, a civil szervezeteket, a bölcsődéket, az óvodákat, az iskolákat és az önkormányzati intézményeket is változatlan mértékben támogatjuk. Mindannyian Budakesziért dolgoznak!

Fejlesztések és intézményi átalakítások

Kiemelten kezeljük az utak és járdák, játszóterek építését, felújítását Budakeszin. Az egészségügyi ellátórendszerünket tovább fejlesztjük, az új szakrendelőt megnyitjuk, a mammográfiai központot beindítjuk. Befejezzük a megkezdett építkezéseinket. A pályázati lehetőségeket figyeljük, az aktuális pályázatokon indulunk – nem csupán a hazai, hanem a közvetlen európai uniós támogatási lehetőségek esetében is.

Takarékos, fenntartható gazdálkodást folytatunk

Városunk idei költségvetésének 7,2%-át fejlesztésekre fordítjuk. Számlavezető bankot váltottunk, ezáltal évi 5-6 millió forintot spórolunk a városnak. A szabad pénzeszközöket lekötve több mint 3 millió forint nyereségre tett szert az önkormányzat. Növeltük a város ingatlanvagyonát: a Farkashegyi repülőtérrel szemben 6 hektáros állami területet vásároltunk meg, amelyet egyrészt értékes termőföldként örökíthetünk utódainkra, ugyanakkor a repülőtérhez és a kerékpár-úthoz is kapcsolódhat turisztikai, kiszolgáló létesítményekkel, és -mint vagyoni érték -pályázati önrészként is beszámítható. A karácsonyi díszkivilágítás és a jégpálya elmaradásával 15 millió forintot spóroltunk meg. A művelődési ház épületének téli zárva tartása az idei költségvetésben jelentkezik majd megtakarításként, tavaly télen ez körülbelül hatmillió forintot emésztett fel. A költségvetés 2023. évi főösszege 4,8 milliárd forint, az önkormányzat jelenlegi hitelállománya 1,2 milliárd forint, az évről évre csökkenő törlesztőrészlet pedig idén 334 millió forint. Ez fenntartható gazdálkodást tesz lehetővé: arányaiban azt jelenti, mintha egy 300 000 forint keresetű háztartásnak 1 millió forint hitele lenne, és havonta 21 ezer forintot kellene hiteltörlesztésre fordítania. A hitelfelvétellel minden esetben fontos beruházásokat finanszíroztunk:

  • közvilágítás építés és közműfejlesztés
  • Makkosmária csapadékvíz-elvezetése
  • a régi egészségház átalakítása és felújítása
  • orvosi eszközfejlesztés szakrendeléseinkhez
  • a régi szennyvíztelep bontása és rekultivációja
  • vállalkozói park, kerékpárút és piacépítés önrésze
  • ingatlanvásárlás.

Figyelmet fordítunk az energiahatékonyságra

Az energiahatékonyság növelése, valamint a közbiztonság fejlesztése érdekében szükséges Budakeszi közvilágításának korszerűsítése. A régi lámpatesteket mielőbb LED-es lámpákra kell cserélnünk. Másrészt lehetőséget kell teremtenünk napenergiaparkok létrehozására és napenergiatárolók kialakítására.

Kiemelt beruházások folyamatban

A Budakeszi Tanuszoda építési munkálatai a végéhez közelednek, várhatóan 2023 őszére várható az átadás. A vállalkozói parkunk kialakításával 2023. március 31-ig elkészül a kivitelező. Az ott kijelölt 13 telek közül 11-re önkormányzatunk rendelkezik hosszú távú bérleti szerződéssel. A fennmaradó két telken többfunkciós közösségi teret alakítunk ki, ahol többek között felnőtt szabadidőparkot és szabadtéri színpadot is építünk. Önkormányzatunk részéről több lépcsőben egyeztetéseket folytattunk a „Káposztás” terület ingatlantulajdonosaival a terület rendezése érdekében. A cél az, hogy a velük megkötendő megállapodással önkormányzatunk intézményi terület kialakítására alkalmas ingatlanhoz jusson.

Dolgozunk a közlekedési- és parkolási helyzet javításán

A gyalogosok biztonsága érdekében újabb zebrákat építünk. A tervezéshez szükséges összegeket beépítettük az idei költségvetésbe, a kivitelezés mielőbbi megvalósításán dolgozunk. A meglévő járdapályázatunkról szóló rendelet módosítása is napirenden van, ami jobban igazodik majd az aktuális lakossági igényekhez. Tervezzük továbbá a parkolási rendeletünk megalkotását is, melynek célja a rendezettebb keretek között történő parkolás, illetve a közlekedési helyzet javítása városunkban.

Játszótereket újítunk fel

A Fő utcai játszótér felújítása február 15-én elkezdődött, és két hónapon belül át is adjuk a teljesen megújult játszóteret a budakeszi gyermekeknek, családoknak. Az idei évben felújítjuk a paplanháti és a Fő téri játszóterünket is, a szükséges pénzügyi források már rendelkezésre állnak.

Folytatjuk az egészségügyi fejlesztéseket

A budakeszi hölgyek egészségmegőrzése érdekében szeretnénk a mammográfiai és emlőcentrumunkat mielőbb megnyitni. Az egyik lehetséges helyszínről a Fő utca 8. szám alatti épületről dr. Rezek Ödön tulajdonossal februárban ismételten egyeztettünk, amelyen dr. Konkoly Zita jegyző asszony is részt vett. Önkormányzatunk részéről igyekszünk segíteni, gyorsítani a szükséges technikai feltételek megteremtését.

Pályázati forrásokat is bevonunk

A TOP Plusz Fenntartható városfejlesztési stratégiák pályázat keretében Budakeszi 3,5 milliárd Ft-os keretösszegű fejlesztési forrást tud lehívni, amely pályázatok beadásának előkészületei folyamatban vannak. Továbbá elbírálás alatt van a kerékpárút folytatására beadott pályázatunk, amelyet közvetlen európai uniós forrásra adtunk be, és amelynek eredményhirdetésére június 30-áig kerül sor. Amennyiben a pályázatunkat pozitívan bírálják el, akkor a meglévő kerékpárutunkat Budaörs és Törökbálint érintésével bekötjük a Budapest-Balaton kerékpárút hálózatba.

A köztársasági elnök előtt képviseltem Budakeszit

Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Novák Katalin köztársasági elnök asszony előtt képviselhettem Budakeszit, és beszélhettem az önkormányzati munkáról a Sándor-palotában. Azt hangsúlyoztam, számomra kiemelten fontos a konszenzus.

Együtt búcsúztattuk a telet, biztattuk a tavaszt

Sok budakeszi család eljött a farsangi városi télbúcsúztatónkra. A jelmezes felvonulással, a máglya lángjával és a kiszebábu elégetésével együtt űztük el a telet, biztattuk a tavaszt. A mögöttünk álló év után nagyon is kijárt a vidámság és a jókedv minden budakeszinek!

Tisztelettel:
dr. Győri Ottilia polgármester

Megosztom a cikket