Passió – Nagypénteki Istentisztelet

Nagypéntek a reformátusok legnagyobb ünnepe: hitük szerint Jézus a kereszthalál után rögtön megdicsőült. Valóban: a húsvét örömében a nagypéntek keresztje ragyog! A nagypénteki istentiszteleten a hívek felolvassák Jézus szenvedéstörténetét.

 

?Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki engedelmes volt haláláig? ? köszöntötte a megjelenteket Boros Péter református lelkész. Az istentisztelet elején a 312. dicséretből énekelt két versszakot a gyülekezet.

 

Ezután Jézus szenvedéstörténetét olvasták felváltva a hívek a nagycsütörtöki utolsó vacsorától a nagypénteken történtekig, eltemetéséig. A megrázó történet példát adhat a ma emberének: Jézus az én bűneimért is meghalt. Mindig van lehetőség az újrakezdésre, a felemelkedésre.

 

Ezután a lelkész úr az úrvacsora szerzésének sákramentumát olvasta fel, Pál apostol közismert szövegét.

A Hiszekegy közös elmondása után következett az úrvacsoraosztás.

Az istentisztelet végén a lelkész úr intelmeit hallhattuk, miszerint ne múljék el bennünk a tanítás, kísérjen minket egész életünkön át.

 

A szokásoknak megfelelően a hívek ? egyenként kezet fogva lelkészükkel ? elhagyták templomukat.

 

Szabó Tibor Mihály

 

 

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kétszer kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket