Nincs nyári szünet a BÖT-nél

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás vezető testülete meghallgatta és tudomásul vette Szerencsi Zsolt alezredesnek, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Megalakítást Előkészítő Részlege vezetőjének tájékoztatását a járási területvédelmi tartalékos század felállításáról. A jelenlévő polgármesterek mind együttműködésükről biztosították az alezredest a program megvalósításában. (Részletek a videóban.)

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás idén májusban együttműködési megállapodást kötött az Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel a Budakörnyéki Egészség Program kidolgozására és 2030-ig tartó megvalósítására. A dr. Ledia Lazeri asszonnyal az Egészségügyi Világszervezet magyarországi irodájának vezetőjével folytatott előzetes tárgyalásokon vált egyértelművé, hogy lehetőség van a programot a WHO is támogassa. A részletek kidolgozására további egyeztetésekre kapott felhatalmazást dr. Győri Ottilia BÖT-elnök a polgármesterekből álló vezető testülettől, a Tanácstól.

A polgármesterek egyhangúlag döntöttek arról is, hogy a budapesti Széna tér felújításával kapcsolatosan a társulás nevében felveszik a kapcsolatot a Bkk Zrt.-vel és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.

A cél, hogy az agglomerációból érkező helyközi járatok legfontosabb végállomása, a budapesti Széna tér jelenlegi szolgáltatási színvonala fennmaradjon. Elhangzott, elengedhetetlen, hogy a lakosság ez ügyben megfelelő tájékoztatást kapjon, a BÖT részt vehessen a tervezési, döntési folyamatban, annak állásáról folyamatosan információt kapjon.

Az ügy előzménye, hogy a BÖT ezzel kapcsolatban megkereste Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalát, kérve, hogy az eljárásban a Társulást tekintsék ügyfélnek, a Széna tér felújításával, átépítésével kapcsolatos tervekbe betekintést illetve lehetőség szerint a tervek készítésekor egyeztetési lehetőséget biztosítsanak számunkra. A Főpolgármesteri Hivatal válaszlevelében jelezte, hogy a projekt megvalósítója a BKK Zrt., a Széna tér buszvégállomásról nem a Fővárosi Önkormányzat dönt.

A Pilisjászfalu és Tinnye községek képviselő testületei korábban jelezték, hogy a települések egyes szociális ellátását a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központon keresztül akarják biztosítani. A 2018. május 29-én megtartott Társulási Tanács ülésén a tanács támogatta a két település csatlakozását és felkérte az elnököt, hogy vizsgálja meg a csatlakozás jogi, költségvetési és egyéb feltételeit, és a szükséges módosításokat terjessze a Társulási Tanács ülése elé. Az egyeztetések megtörténtek, a feladatellátás költségeit Pilisjászfalu és Tinnye községek elfogadták. A BÖT július 19-i vezető testületi ülésén a csatlakozást, az ehhez szükséges szervezeti módosításokat egyhangúlag megszavazták a polgármesterek.

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás korábban döntött arról is, hogy „Budakörnyéki Sörfesztivál” elnevezéssel rendezvényt szervez a német-magyar partnerség jegyében, mellyel hagyományt szeretne teremteni. Időközben eldőlt, hogy szeptember 22-én, szombaton tartják Budakeszin az I. Budakörnyéki Sörfesztivált. A polgármesterek július 19-én arról is döntést hoztak, hogy kezdeményezik a rendezvény elnevezésének, illetve logójának védjegyoltalommal való levédését.

A polgármesterek támogatták azt is, hogy elfogadják a Mária Út Közhasznú Egyesület együttműködési szándékát, megkeresését a Mária Út zarándokút fenntartása érdekében, ami elősegítheti térségünk kulturális-vallási turizmusa megalapozását.

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tagtelepülései közül több település tagja a Mária Út Egyesületnek. A Mária Út Egyesület célja, hogy Közép-Európa zarándokút hálózata használhatóan megteremtődjön, és ez radikálisan növelje a térségben a vallási/spirituális turizmust.

Egyúttal a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás megbízta dr. Győri Ottilia elnököt, hogy kezdeményezze a Kormánynál, hogy a zarándok turizmus fejlesztésére, és e téren a Közép-európai együttműködésre külön programot valósítson meg.

Részletek:

Megosztom a cikket