Mozgásfejlesztések a Pitypang Sport Óvodában

A gyermekek biológiai fejlődése, mozgásfejlődése, elsősorban rendszeres testmozgással, testedzéssel biztosítható. A 3-7 éves korosztály lételeme a mozgás. Miközben mozog, tapasztalatokat gyűjt, fejlődik csont- és izomrendszere, alakulnak mozgáskoordinációi, testi képességei. Ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a rendszeresen végzett – tudatosan irányított, szervezett keretek között végrehajtott – sokirányú mozgásban, a mozgásról szerzett pozitív élményeiket kell megerősíteni. Hetente kétszer szervezünk irányított mozgásos tevékenységet az óvoda tornatermében, az emeleti aulában, csoportszobában vagy az udvaron, melynek keretei között olyan tervszerű, rendszeres ráhatásra törekszünk, hogy a testgyakorlatok tudatos alkalmazásával, a személyiség sokoldalú képzésével a motoros képességek és mozgáskészségek kibontakozását, a mozgásműveltség fejlesztését szolgálja. Hetente egyszer a Mozgáskotta módszer elemeit használjuk fel a mozgásfejlesztés megszervezésére.

A módszert Benedek Zsuzsa óvodapedagógusunk mutatja be Önöknek. A gimnasztikai gyakorlatokhoz a Vitamintornát alkalmazzuk.

A Pitypang Sport Óvoda pedagógiai programja: Komplex Mozgásfejlesztés, Vitamintorna módszer + Mozgáskotta módszer, séta, levegőzés, kirándulás, udvari mozgásos játékok. Délutáni fakultatív sport foglalkozások (karate, tánc, szertorna, kosárlabda, kézilabda, szertorna, alapozó torna) is kiegészítik a programunkat.

Az alapozó terápiáról Mayer-Lengyel Viktória, alapozó mozgásterapeuta ír bővebben. Tervünk a következő évekre a TSMT-csoportos torna, Kovács-módszer (labdás, léggömbös fejlesztés), DSZIT terápia, gyógytorna bevezetése.

Varga Valentina,
intézményvezető

A Mozgáskotta módszer bemutatása

Óvodánk programjához híven nagyon fontosnak tartjuk az óvodás korú gyermekek mozgásfejlesztését, ezért az általános mozgásfejlesztő módszer mellett, heti egy alkalommal már kiscsoporttól alkalmazzuk a mozgáskotta módszert is. Ez a módszer sokoldalú lehetőséget nyújt, az életkori sajátosságok figyelembevételével a mozgáskordi-náció, test séma, téri tájékozódás, figyelem fejlesztésére. Játékos formában mégis komplex módon segíti a gyermekek fejlesztését. Az óvodás korú gyermekek gyorsan elsajátítják a módszer során használt különböző szimbólumokat, és örömteli mozgás tevékenység közben rengeteg területen játékosan fejlődnek.

A Mozgáskotta módszer kiemelt fejlesztési feladatai:

  • a gyermekek természetes mozgásának fejlesztése,
  • figyelemkoncentráció fejlesztése,
  • gondolkodás, emlékezet fejlesztése,
  • vizuális emlékezet fejlesztése,
  • ideg-izom kapcsolatok fejlesztése,
  • keresztcsatornák fejlesztése,
  • kitartásra, önfegyelemre nevelés,
  • ritmusfejlesztés, egyensúlyérzék fejlesztése,
  • téri tájékozódó képesség fejlesztése.

Minden pedagógusnak szívesen ajánljuk ennek a módszernek az elsajátítását és alkalmazását.

Benedek Zsuzsa
óvodapedagógus,
mozgásfejlesztés munkaközösség vezető

Budakeszi Hírmondó 2023. március

 

Megosztom a cikket