Megújult a budakeszi hagyományőrző kör

A Budakeszi Hagyományőrző Kör 1988-as megalakulásakor a ?magyarországi németek népi és keresztény kultúrájának megőrzését? tűzte ki céljául. Fennállása óta aktív résztvevője Budakeszi kulturális életének, és a mai napig sokat tesz a budakeszi sváb hagyományok, a német ajkú testvérvárosokkal való kapcsolatok ápolásáért.

 

 

2013. május 29-én elhunyt a Kör elnök asszonya, Nagyné Starcz Teréz, akit ma már mindenki csak ?Budakeszi angyalaként? emleget. Tercsi nagy űrt hagyott maga után, egyedülálló és példaértékű hagyományőrző- és teremtő munkája kitörölhetetlen nyomott hagyott Budakeszi kulturális életében.

A Hagyományőrző Kör létrehozói és jelenlegi tagjai úgy döntöttek, hogy az ő nyomdokain haladva, újult erővel látnak munkához.

A 2013. november 21-én rendezett közgyűlésen a tagok új alapszabályt fogadtak el, mely megfelel a jelenleg érvényben lévő jogi követelményeknek, és kijelölték az új vezetés képviselőit.

Egyhangú szavazás alapján Ligetfalvi Károlyt választották meg elnöknek, Kotmayer Zalánt pedig alelnöknek, Czégény Éva maradt továbbra is a Kör titkára.

Az elnök úr több éve saját céget alapított, jártas az ezzel kapcsolatos pénzügyi és működési ismeretekben, az alelnök úr pedig jogász, így a működéshez szükséges jogi feltételek biztosításáért ő felel. Mindketten nagycsaládos budakeszi polgárok, akik fontosnak tartják, hogy gyermekeik megismerjék és magukénak vallják elődeink hagyományait és értékeit, hogy ezekből a gyökerekből táplálkozhassanak és tovább adhassák az elkövetkezendő generációknak.

Az új elnökség tervei között szerepel a Kör művészeti tevékenységének kibővítése. Nagyné Starcz Teréz áldásos munkájának köszönhetően a Budakeszi Hagyományőrző Kör Asszonykórusa virágkorát éli, és rendszeresen képviseli városunkat kórustalálkozókon, német nemzetiségi összejöveteleken. Az asszonykórus néhány éve kibővült a Budakeszi Dalárda férfitagjaival, akik már a Hagyományőrző Kör új generációjához tartoznak. Mindkét együttes arany fokozatú minősítést szerzett. A kórusokon szeretnék integrálni a Budakeszi Fúvószenekart, és egy új tánccsoport létrehozása is a kitűzött célok egyike.

A megújulás minden kör számára elengedhetetlen a fennmaradáshoz. A Hagyományőrző Kör új vezetése alatt több feladathoz és lehetőséghez jutnak a város német identitású fiataljai, ami biztosítja a hagyományőrzés folytonosságát városunkban.

A szintén megújult és folyamatos programokat kínáló Tájház, a Budakeszi Német Önkormányzat és a Hagyományőrző Kör összefogásával méltó helyre kerülhet a sváb hagyományok ápolásának, kulturális identitásunk megőrzésének jelentősége.

A Hagyományőrző Kör alapítójának és első elnök asszonyának, Kőrösiné dr. Merkl Hildának ötlete nyomán szeptembertől Helytörténeti Szabadegyetem keretein belül ismerkedhetünk múltunkkal, gyökereinkkel, őseink hagyományaival, történelmünkkel. A résztvevők létszámának folyamatos növekedéséből leszűrhető, hogy milyen nagy igény van az ilyen jellegű kezdeményezésekre, az előadók felkészültségéből, előadásaik rendkívül magas színvonalából pedig arra következtethetünk, hogy a fiataloknak éppúgy szívügye a helyi identitás megőrzése, a hagyományok ápolása, gyökereink ?feltérképezése?, mint azoknak, akik végigélték a kitelepítés borzalmait, és akik még svábul beszélgetnek egymás között.

A Hagyományőrző Kör jelenleg 80 bejegyzett taggal bír, de a fiatalok bevonásával, az új célok keresésével, új profilok létrehozásával, kulturális tevékenységének kiterjesztésével remélhetőleg további bővülésre számíthat.

A Kör továbbra is jó együttműködésre törekszik a város Önkormányzatával, a Német Önkormányzattal és a helyi és a környékbeli egyesületekkel.

A Hagyományőrző Kör 2014-es programjairól folyamatosan értesítjük majd Önöket!

Ezúton kívánunk minden kedves budakeszi polgárnak

Áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt!


A Hagyományőrző Kör vezetősége

Megosztom a cikket