Megáldották és átadták az új tornatermet

Budakeszi legnagyobb közösségi terét, a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tornacsarnokát és a Kaszap István-termet december 5-én adták át, melyet Spányi Antal megyéspüspök áldott meg.

 

Az átadóünnepségen a fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyét Spányi Antal megyéspüspök képviselte. Az eseményen jelen volt Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, a város keresztény felekezeteinek képviselői, az önkormányzat vezetősége, Kauser Tibor építészmérnök, a Ferences Világi Rend miniszter generálisa, továbbá a kivitelező Alpinter Kft. képviselői, az egyházmegye és a város oktatási intézményeinek vezetői és Merkl Hilda, az iskola korábbi igazgatója is.

 

Az ünnepség a 9. évfolyamosok ünnepi műsorával kezdődött, melyben híres sportemberek sporttal kapcsolatos gondolatait idézték.

 

Isten ajándéka, sport! Élet éltető vize! – Couberten báró, a modern olimpiai gondolat megalapítójának szavaival köszöntötte a vendégeket, tanárokat, és az iskola tanulóit Török Csaba igazgató, akinek ünnepi beszédét teljes terjedelmében közöljük:

„Tekintsünk vissza az elmúlt huszonöt évre.

Elsőként szeretnék köszönetet mondani a Jóistennek, hogy ügyünkben mindvégig mellettünk állt.

Segítette Németh László atyát és az alapítókat, hogy egy nagyszerű helyen, nagyszerű gimnáziumot álmodjanak meg. A helyi kezdeményezés mellé állt a Püspök atya vezetésével a fehérvári egyházmegye fenntartóként irányítva, lelkiekben vezetve az itt folyó pedagógiai munkát. A gimnázium alapításában és formálásában sokak közül kiemelkedett, Kőrösiné Merkl Hilda igazgató asszony, aki közös álmainkat nem csak álmodta, hanem tevékenyen és sikeresen meg is valósította. Egy jól működő, országos szinten elismert intézményt hagyva ránk, evvel is Prohászka Ottokár nevét öregbítve.

Értelem, érzelem, és akarat hármas egységének a diadala. Az érzelemé, amely gyerekeinket teszi a középpontba és hangsúlyozza a jövőbe vetett hitünket, az értelemé, amely felfogja a szükségszerűt és látja a célokat és képes megtervezni a feladatainkat, és az akaraté, amely nélkülözések árán is végrehajtja álmainkat. Ezek az álmok már több mint húsz éve megszülettek, ahogy épült és fejlődött iskolánk úgy formálódtak a tervek és megvalósultak az idők folyamán.

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.

Üzeni ezt nekünk gróf Széchenyi István:

„A mai nap megértettük, hogy a jövőbe vetett bizodalmunkat csak az elődeink hagyományain, mindennapi nehéz munkával erősíthetjük. Amit megálmodtak, megterveztek az előttünk járok azt nekünk, akik Isten útját járva, gyerekeink jövőjébe vetett hittel kell építenünk a jelent.”

Szent-Györgyi Albert szavait idézve:

„A sport a test útján nyitja meg a lelket. A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.”

Pedagógiai hitvallásunk egyik bástyája a testnevelés. A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott szellem, lélek és test harmóniájának a megvalósítása alapvető feladatunk. Az itt végzett magas szintű pedagógiai munkának az alapjait rakják le testnevelőink, mert nemcsak verseny, hanem a fejlesztés eszköze is. Mert megelőzi a mozgás fejlődése az írás készség kialakulását és a kognitív képességek fejlődését és kiteljesedését. Ezeken túl büszkék vagyunk sport sikereinkre és elért eredményeinkre is.

Kedves Diákjaink!

Szemtanúi voltatok ennek a csodálatos csarnok építésének, nap mint nap láttátok, hogy egy kietlen füves pályából hogyan nőnek ki a falak, hogyan kerülnek helyükre a gerendák és hogyan áll össze kőből, vasból, fából egy új épület. Ez nehéz fizikai munka árán valósult meg. Tisztelet az építőknek.

A mai nap egyik fontos eseménye a Kaszap István terem megáldása, a csarnok egyik termét, amely szintén a mozgás, a tánc szent helye lesz, Kaszap Istvánról neveztük el, hogy mindenkor erőt meríthessünk szenvedéseiből.

„Kérünk Istenünk, ajándékozz a mai ifjúság számára új példaképet Kaszap István személyében; add, hogy mihamarabb a magyar boldogok sorában tisztelhessük őt!”

Citius, altius, fortius latinul az olimpia jelmondata, magyarul „gyorsabban, magasabbra, bátrabban”.  Most már tietek a tér, ezekkel a gondolatokkal vegyétek birtokba és vigyázzatok rá!”

Török Csaba igazgató megköszönte a Székesfehérvári Egyházmegye jelentős, mintegy 560 millió forintos anyagi támogatását.

 

Smotczer Kristóf, az iskola egyik tanulója Karinthy Frigyes Elkéstem című novelláját olvasta fel.

 

„A mozgás, a sport mindig jelen volt az ember életében. Sport nélkül nincs oktatás, nevelés: együtt kell gondolkodni a lélek, a szellem és a test építésén, ez megtérül hosszú távon” – hangsúlyozta Soltész Miklós szociálpolitikáért felelős államtitkár.

 

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök ünnepi beszédében utalt Prohászka Ottokárnak, a 20. századi magyar katolicizmus és keresztény értelmiség meghatározó személyiségének életművére, valamint felidézte Kaszap István személyét, aki fiatalon Istennek tudta ajánlani életét, ugyanakkor szerette a sportot is, mert tudta, ép testben ép lélekkel tudja szolgálni Isten népét és a magyar nemzetet. A főpásztor visszaemlékezve saját iskolájára, melynek nem volt tornaterme, elmondta: régi vágya volt, hogy az egyházmegye minden iskolájának legyen tornacsarnoka. A diákoknak azt kívánta, érezzék jól magukat a teremben, és formálják jellemüket a sporttal is.

 

A megyéspüspök beszéde után megáldotta a Prohászka-csarnokot és a Kaszap-termet.

 

Az ünnepség keretében átadták a Szent Gellért-díjakat. Bednárik György magyar-latin szakos tanár tanácsosi címet kapott, a díj ezüst fokozatát pedig Garai Istvánné bérszámfejtő vehette át.

Bednárik György tanár úr az intézmény alapítását követő évtől, 1992 szeptemberétől végzi latin-magyar szakos tanárként oktató, nevelő munkáját a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban. Kiváló felkészültségével modern világunkban is sikerül felkeltenie az érdeklődést a diákokban az antik kultúra értékei iránt. Kivételes figyelemmel és alázattal fordul mind kollégai, mind diákjai felé példát mutatva ezzel az értékválsággal küzdő szűkebb és tágabb környezetének.

Garai Istvánné bérszámfejtő 1993 óta dolgozik a gimnázium gazdasági irodáján, szakmai munkáját mindig megbízhatóan és pontosan végezte. Szeretettel és figyelemmel fordul mind a tanárok, mind a diákok felé. Kiváló kapcsolatteremtő képessége elősegíti az iskola külső partnereivel való együttműködést. A gimnázium nyugdíjba vonulása ellenére is számíthat becsületes, precíz munkájára.

 

Az ünnepi műsor az iskola kórusának énekével zárult, mely után a jelenlegi és öregdiákok alkalmi ugrócsapata tartott bemutatót. Ezt követően a diákok birtokukba vehették az új tornatermet, melyet a vendégeknek is lehetőségük volt kipróbálni.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia elmondta, hogy Budakeszi önkormányzata számára kiemelten fontos az oktatás, ahol jelentős szerepe van a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumnak is, hiszen nagyon sok budakeszi gyermek jár ebbe az intézménybe. Az új tornacsarnok megépülése, mellyel az iskola kibővül, ez egész Budakeszi öröme. A polgármester asszony biztos benne, hogy ez a sportlétesítmény be fog épülni Budakeszi közéletébe, ahol majd különböző sportrendezvényeken túl bálokat és egyéb kulturális eseményeket is megrendeznek majd.

A városvezető bizakodó az együttműködést illetően, melyhez az önkormányzat már meg is tette az első lépést: a tornacsarnok hasznosításához átadott egy önkormányzati területet.

 

Balczó Kornélia

(forrás: Buda Környéki Televízió, Magyar Kurír)

Fotógaléria itt.

A Buda Környéki Televízió felvételének megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket