Közös gondolkodás a létesülendő Budakörnyéki Natúrpark feladatairól + TV felvétel

A Pilis Parkerdő Zrt. (PP Zrt.) és a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület (BNE) az ezév februárjában történt együttműködési megállapodás megkötése után megkezdte az egyeztetéseket, a sokak által várt Budakörnyéki Natúrpark megalapításáról. Ennek egyik újabb állomásaként 2013. április 9.-én a két szervezet egy vitafórumot tartott a Budakeszi úton található Erdészeti Információs Központban.

 

A megbeszélésen jelen volt Zambó Péter, a PP Zrt. vezérigazgatója és Dr. Darkó Jenő a BNE elnöke, számos szakmai szervezet (Vidékfejlesztési Minisztérium, Duna-Ipoly Nemzeti Park, Országos Natúrpark Szövetség), valamint a tervezett natúrpark területén található önkormányzatok és civil szervezetek képviselői. A résztvevők három átfogó előadásban ismerhették meg a PP Zrt. szakmai tevékenységét, történeti összegzést hallhattak a Budakeszi Herbárium működéséről, valamint megismerhették a PP Zrt. kezelésén kívüli zöldfelületeken zajló gazdálkodás problémáit és jövőbeli összehangolt fejlesztések lehetőségeit. Több előadó kiemelte, hogy nem szabad elmenni az agglomeráció nyugati szektorának napi problémái mellett (pl. illegális hulladéklerakás), melyek hatásait az érintett önkormányzatok, gazdálkodók, civil szervezetek és a lakosság mind másképpen értékelik.

 

A PP Zrt. átfogó erdőgazdálkodói tevékenységeinek ismertetése kitért az erdő közjóléti funkciójának fontosságára, melyek napjainkban egyre inkább előtérbe kerülnek. A Parkerdő gazdálkodási, oktatási, természetvédelemi feladatainak áttekintése után a Budakeszi Erdészet területén működő Budakeszi Herbárium történetét, kutatói és oktatási funkcióinak megismerésével betekintést nyertünk egy nemzetközi szinten is egyedülálló szakmai munkába. Az összegző előadások után a napi gazdálkodás került a középpontba. A Zsámbéki-medence példáján bemutattuk, hogy az alapkutatás módszertana hogyan hasznosítható a települések zöldfelületin zajló gazdálkodás összehangolására, fejlesztések koordinálásra. Az utolsó előadásban részletesen megismerhettük a folyamatos erdőborítást biztosító üzemmódok tervezésének folyamatát a PP Zrt. pilisi és budai erdőterületein.

 

A megbeszéléseken elhangzott előadások után a résztvevőkben számos kérdés, észrevétel fogalmazódott meg. A jelenlévők egybehangzó véleménye alapján a PP Zrt. és a BNE több feladatban együtt tudna működni, például: illegális hulladéklerakók felmérése, felszámolása, természetkárosítások megelőzése, a településeket szegélyező zöldövezetek tervezése, valamint az oktatás. Ezekhez természetesen az érintett önkormányzatok és más civil szervezetek közreműködése is fontos lenne, ugyanis csak közös erővel állítható meg, és fordítható vissza a természeti és épített értékek további pusztulása.

 

Jelentős változások szükségesek, hogy a napjainkban tapasztalható káros folyamatokat visszafordítsuk. Az elmúlt évtizedekben egyes települések gyors és nagyméretű terjeszkedéseinek következtében az agglomerációban található zöldfelületeken gazdálkodóknak figyelembe kell venni, hogy mára a települések bel- és külterületein található zöldfelületek települési környezetre gyakorolt hatása sokrétű, egyszerre többféle funkciót is betölt, úgymint: ökológiai-, funkcionális-, településszerkezeti-, esztétikai szerep. A zöldfelület, mint biológiailag aktív felület, jelentős ún. kondicionáló hatással bír a környezetére. A létesítendő Budakörnyéki Natúrpark területén a mezőgazdasági, valamint sűrűn beépített, vagy beépítésre szánt területek mentén fokozott igény jelentkezik a megnövekedett zaj, rezgés, porvédelem érdekében telepített növénysávok kialakítására és fenntartására. Ezzel párhuzamosan a lakóövezetek mentén a még meglévő nagyobb zöldfelületeken zajló rekreációs célú fejlesztések kerülnek előtérbe, ezzel megkívánva a gazdálkodási formák felülvizsgálatát, esetleges átalakítását. A megbeszélésen többen is kiemelték ennek fontosságát, mivel a települések környezetében bekövetkezett rekreációs célokra hasznosítható területek csökkenésével fokozott terhelést kapnak az állami erdőterületek. A telki Öreg-tölgy tanösvény létrehozása, a Budakeszi Mamutfenyő domb és Nádas-tó turisztikai fejlesztése, a településeket összekötő kerékpárút hálózat előkészítése mind például kell szolgáljanak, hogy a települések önkormányzatai az állami és a helyi gazdálkodókkal, valamint a civil szervezetekkel közösen kiaknázzák azokat a lehetőségeiket, amik a meglévő értékeik megőrizését és gyarapítását szolgálják.

 

Ehhez szakmai párbeszéd, megértés, türelem, de legfőképpen közös célok kellenek. Az eddigi megbeszéléseken elhangzottak alapján a résztvevő felek megértették, hogy ki milyen célok, elvek és törvényileg meghatározott jogszabályok szerint végzik tevékenységüket. A szakmai párbeszéd megkezdődött, és bízunk benne, hogy ehhez még több aktív résztvevő csatlakozik.

Weiperth András

BNE titkár

Vígh Andrea

PP Zrt. kommunikációs előadó

A Buda Környéki Televízió által készített összeállítás megtekintéséhez kétszer kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket