Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a Hősök napján

Az I. Világháborús Emlékműnél Budakeszi Város Önkormányzata és az Erkel Ferenc Művelődési Központ szervezésében tartott május 31-i rendezvényen közreműködött a Hagyományőrző Budai 2-ik Honvédzászlóalj és Kristófi Ágnes népdalénekes.

A megemlékezésen ‘Sigmond Bertalan alpolgármester úgy fogalmazott:

„Ma azokra emlékezünk, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért. Az emléknapról már az I. világháború idején, 1917-ben döntöttek azzal a céllal, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre juttassuk. Ezt tesszük most mi is itt, a budakeszi áldozatok emlékműve előtt.

Mi, 48-as hagyományőrzők az első magyar nemzeti hadsereg, a honvédség tiszteletére és emlékére viseljük ezt az egyenruhát. De míg 1848-as dicső szabadságharcunkban egyértelmű volt, hogy a küzdelem a szabad magyar hazáért folyik, addig a világháborúk olasz és orosz harcterein időről időre felmerült a gondolat, vajon az áldozat magyar, vagy idegen érdekeket szolgál-e. (…) Azzal, hogy most hőseinkre emlékezve összegyűltünk, hitet teszünk amellett, hogy áldozatuk mégsem volt hiábavaló!

Trianon 100. évfordulója előtt néhány nappal nem feledkezhetünk el arról, hogy ez a haza, melyért ők életüket áldozták, ma is csak részben szabad. Honfitársaink milliói élnek úgy, hogy anyanyelvükért, identitásukért megaláztatást, de legalábbis hátrányt kell szenvedjenek szülőföldjükön, pedig az ő őseik is vérüket ontották hazánkért. Mi, akiknek a szabad Magyarország jutott otthonul, felelősséggel tartozunk irántuk, és sohasem felejthetjük el, hogy összetartozunk!”

A rendezvény koszorúzással ért véget. A hős katonák emléke előtt tisztelgett a Budakeszi Város Önkormányzata nevében ‘Sigmond Bertalan alpolgármester, Bakács Bernadett önkormányzati tanácsnok, dr. Dömötörné Papp Hargita önkormányzati képviselő. Koszorút helyezett el az emlékműnél továbbá: Schrotti János, Budakeszi Város Német Önkormányzatának elnöke, Hidas Mátyás, a Budakeszi Szépítő Egyesület elnöke, Berlinger Gábor, a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület elnöke, és Szemereki Zoltán, a Budakeszi Széchenyi Baráti Kör elnökségi tagja.

Megemlékezés a Hősök napjánAz I. Világháborús Emlékműnél Budakeszi Város Önkormányzata és az Erkel Ferenc Művelődési…

Közzétette: Budakeszi Hírmondó hivatalos oldala – 2020. május 31., vasárnap

Hősök napja Budakeszin

Közzétette: Buda Környéki Televízió – 2020. május 31., vasárnap

Megosztom a cikket