Kőrösi Péternét kitüntették a Budakeszi Oktatásügyért díjjal

Kőrösi Péterné Budakeszin született, több, mint négy évtizedig, 1969 szeptemberétől nyugdíjba vonulásáig, 2012. november 30-ig dolgozott óvodapedagógusként a III. számú Napközi Otthonos, későbbi nevén, a Szivárvány Óvodában. 1990-ben az óvodák szétválasztása után lett a már önálló intézmény vezetője nyugdíjazásáig. Vezetői megbízatása alatt az irányítási feladatokat mindvégig magas szakmai-pedagógiai színvonalon végezte a kollégái és a szülők megbecsülésével.

 

 

Az évtizedek alatt az óvodavezetői szakvizsga megszerzésén túl, szakmai ismereteinek bővítése érdekében számos továbbképzésen, tanfolyamon vett részt, sőt kezdeményezésére az intézmény több pedagógiai továbbképzésnek is otthont adott, és kollégáit is ismereteik bővítésére ösztönözte.

Kőrösi Péterné a pályakezdése óta a budakeszi gyermekek nevelését tűzte ki életcéljának, több ezer gyermek óvó nénije volt. Az általa vezetett intézmény légköre, a pedagógusok hozzáállása, az érdeklődő gyermekek létszámának jelentős növekedése eredményezte, hogy aktív munkájának utolsó 10 éve alatt az óvoda 4 csoportosról 8 csoportos óvodává bővült. Ehhez öt alkalommal volt szükség az intézmény átépítésére, melyet óvodavezető asszony felügyelt, segítette az intézményben folyó munkálatokat, gyakran szabadsága alatt és munkaidején túl is.

Szakmai tapasztalatával, kitartó és emberséges magatartásával biztosította a gyermekek harmonikus fejlődését és mindezek mellett törekedett arra, hogy az óvodai dolgozók részére az adottságokhoz képest optimális munkahelyi körülményeket, kiegyensúlyozott és ideális légkört teremtsen. Ez a törekvése áthatotta mindennapi munkáját, mindent megtett annak érdekében, hogy a kollégák szeressenek az óvodában dolgozni, a gyermekek szeressenek az intézménybe járni, a szülők pedig elégedettek legyenek az óvoda által nyújtott szolgáltatásokkal. Közvetlen kapcsolatot alakított ki a gyermekek szüleivel, rendszeres szülői összejöveteleket, munka délutánokat szervezett a pedagógusok és a szülők egymással történő jobb megismerkedése és együttműködése érdekében.
Legfontosabb ilyen közös tevékenység volt néhány éve, a több hétvégén át tartó udvarrendezés, mely során sikerült a gyermekek részére számos mozgásfejlesztő játékot, megfelelő ütéscsillapító burkolatot, esztétikus kertet és még egy kemencét is elhelyezni, melyeket a mai napig használnak a gyermekek.
A fejlesztéshez pályázati úton és az önkormányzat támogatásával biztosította az intézmény az anyagi forrást.


Olyan összetartó szülői közösséget teremtett, hogy az óvodát elhagyó gyermekek szülei évekkel később is örömmel és rendszeresen visszajárnak az óvoda rendezvényeire.

Több olyan kezdeményezés fűződik a nevéhez, melyet ma már egész Budakeszin ismernek. A Szivárvány Óvodában indult először az óvodások hitoktatása, itt szerveztek először óvodabált, jótékonysági estet. Ez az intézmény volt a Bojtár néptáncegyüttes és a Rúzs tánciskola elindulásának bölcsője. Mindkét szervezet városunk társadalmi és közéletében máig aktív szerepet tölt be, rendszeresen lépnek fel önkormányzati és intézményi rendezvényeken is.
Ebben az intézményben volt először óvodai Cérnahang foglalkozás is, ami szintén elterjedté vált városunkban.

Aktív kapcsolatot tartott fenn a város mindenkori vezetésével, intézményeivel és a környékbeli óvodákkal is.

A hivatásának gyakorlása mellett mindig igyekezett részt venni a város társadalmi életében. Külső bizottsági tagként hét évig segítette az önkormányzat szociális bizottságának munkáját és éveken keresztül a német önkormányzat tevékenységét. Két évtizeden keresztül vett részt a szavazatszámláló bizottság munkájában is. Hagyományőrző Körnek jelenleg is aktív tagja.

 

Életét hivatásának és a budakeszi gyermekeknek szentelő óvodapedagógus, magas színvonalú szakmai felkészültségével, odaadó, aktív tevékenységével, emberi magatartásával, példamutató tevékenységével méltó a Budakeszi Oktatásügyért díjra.

Megosztom a cikket