Kizárható a közfoglalkoztatásból az, akinek a gyermeke nem jár iskolába

Három hónapra kizárják a közfoglalkoztatásból azokat, akiknek a gyermeke nem tesz eleget a tankötelezettségének, illetve azokat, akik nem tartják rendben lakókörnyezetüket – az Országgyűlés hétfőn 242 igen, 54 nem szavazat és 8 tartózkodás mellett fogadta el az erről szóló javaslatot.

 

 

 

A közmunkából kizárásról a munkaügyi kirendeltség dönt, ha a gyermek hiányzása meghaladta a 30 órát.

A szociális szövetkezetekről szóló törvény módosítása értelmében egészség- és nyugdíj-biztosítási jogviszonyt is szerezhet a szociális szövetkezet tagja, ha munkavégzési jogviszonyt létesít. Ez havi 6600 forintos kötelezettséget jelent, ám ennek egy részét az állam az első négy évben, csökkenő mértékben átvállalja.
A módosítás megteremti a finanszírozási keretet ahhoz, hogy a kormány tizenegy ágazatban támogatást nyújthasson a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megemelt összegéhez.

A változtatások szerint közhasznú szervezet is tagja lehet szociális szövetkezetnek, emellett a módosítás pontosítja a tagi munkavégzéssel kapcsolatos szabályokat. A törvény megkönnyíti a szociális szövetkezetek tagjai számára a részjegy jegyzését, valamint – a filmes statisztákhoz hasonlóan – mentességet ad számukra az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak egy része alól, könnyítve ezzel a feltételeknek való megfelelést.

 

Forrás: MTI

Megosztom a cikket