Karácsony a budakeszi református gyülekezetben

December 24-én délután 4 órakor elsősorban a gyermekes családokat vártuk Jézus születésének ünnepére. Boros Péter nagytiszteletű úr rövid lelkészi köszöntését és igei szolgálatát követően a jelenlévő gyermekek vették át a szót.

 

A felső tagozatos hittan csoportok korosztályonként mondtak el karácsonyi bibliai igéket, válaszoltak meg karácsonyi kérdéseket, mondtak el karácsonyi verseket és rövid történeteket. A jelenlévők ének- és zeneszóval is hálát adtak Istennek: először az óvodások közösen énekeltek, majd a nagyobbak népzenét, komolyzenét játszottak, és az ifjúsági bibliakör tagjai is zenével készültek.

 

Az istentisztelet közben az óvodások és az alsó tagozatosok a templom hátsó falánál elhelyezett asztaloknál kézműveskedtek: a karácsonyi történet szereplőit papírból kivágták és kiszínezték. Az elkészített figurákat az istentisztelet végén az Úr asztala mögött elhelyezett hatalmas, a betlehemi istállót és jászolt ábrázoló képen helyezték el. A gyermekek által készített betlehem az egész karácsonyi ünnepkörben díszítette a templomot.

 

Az istentisztelet végén minden kisgyermek ajándékcsomagot kapott, amit a gyülekezeti tagok adakozásából és a cserkészcsapat tagjainak segítségével állítottak össze.

 

A karácsonyi gyermek istentiszteleten Csorba Nóra által készítette fényképek a mellékelt albumban megtekinthetők.

 

Rendhagyó módon 22 órára is hívogatott a református templom harangja. Boros Péter nagytiszteletű úr és Borosné Varga Edina nagytiszteletű asszony korábbi, németországi lelkészi szolgálatuk során tapasztalták, hogy a helybeli gyülekezetek a családi karácsonyeste után, a késői órákban a templomban, közösen is hálát adnak a Megváltó születéséért. Az emiatt érzett örömet többek között hangos zeneszóval fejezik ki.

 

Az istentiszteleten az igehirdetés Lukács evangéliumának 2. része, 1?7 igeszakasza alapján szólt.

 

?Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírás Quirinius, Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta, és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.?

 

A késő esti istentiszteleten a gyülekezet a hagyományos karácsonyi énekeket énekelte, de ezúttal nem orgonaszó mellett, hanem a Nagy család tagjai (Nagy Zsigmond presbiter, Nagy Attila és Nagy Lilla gyülekezeti tagok) alkotta zenekar kísérte tubával, tangóharmonikával, fuvolával.

 

Megosztom a cikket