Ismét sikeresen pályázott Budakeszi!

Ezúttal a fiatalok, valamint  a velük foglalkozó pedagógusok és szakemberek kapnak segítséget uniós forrásból?

Budakeszi önkormányzata a város ifjúsága érdekében ?Értékes vagy!? címmel benyújtott pályázatával  31 802 400 Ft uniós pályázati támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszerében induló ifjúsági bűnmegelőzést segítő pályázaton.

 

 

Ezzel a pályázattal városunk ifjúságpolitikájában régóta várt lépések valósulnak meg.

Az előttünk álló másfél éves pályázat által támogatott időszakban  és az utána következő fenntartó periódusban  Budakeszin az ifjúság számára különböző  értékközvetítő, erőszakmentes  konfliktuskezelést tanító, a lelki egészség megtartását elősegítő, az áldozattá válást és a bűnelkövetést megelőző programokat szervezünk.

A budakeszi oktatási intézményekben a családórák keretében tanítunk önismeretet, konfliktuskezelést, függőséget megelőző ismereteket.

Hétvégi, az aktív életmódot népszerűsítő szabadidős és sport tevékenységet szervezünk a fiatalok számára. Az ifjúsággal foglalkozó szakembereknek és tanároknak konfliktuskezelést, stresszkezelést tanítunk. Pénteken és szombaton pályázati keretből foglalkoztatott szociális munkás kíséri figyelemmel az esti órákban az utcán szabadidejüket töltő fiatalokat.

A pályázat lehetőséget ad arra, hogy elhanyagolt közterületen közösségi teret alakítsunk ki, terveink szerint a Meggyes utcai játszóteret fogjuk kültéri sporteszközökkel bővíteni, a tizenévesek és  a felnőttek számára.

A problémás fiatalokkal csoportfoglalkozáson szakemberek segítségével személyiségépítő tréninget tartunk.

Kortárs segítő képzést indítunk érdeklődő fiataloknak, akik jó irányba befolyásolhatják a közösséget, amelyhez tartoznak.

Nyáron különleges élményekkel ingyenes kalandtábort szervezünk az érdeklődőknek.

Az önkormányzat ? együttműködve a helyi rendőrséggel  és a budaörsi ifjúsági referenssel ? interaktív foglalkozást tart az áldozattá válás megelőzéséért, és jogi, társadalmi ismereteket nyújt, hogy a gyerekek tájékozatlanságát  ne lehessen kihasználni.

Ezt az ifjúsági, áldozattá válást és bűnelkövetést megelőző pályázatot a Közép ?magyarországi régió számára írták ki.

Nagy volt a verseny: a támogatható pályázatok száma a kiírás szerint 15-25 lehetett. Budapesten, valamint az agglomerációban nagy az igény többlet-  források bevonására, hogy a fiatalsággal kapcsolatos mai kihívásokat kezelni lehessen. Két hét állt rendelkezésre a pályázati anyag összeállítására, melyben nagy segítségünkre volt a Budakeszin lakó Domián Krisztina, az Eduinvest pályázatíró cég munkatársa, aki társadalmi munkában vállalta az önkormányzat,  a rendőrség  és a polgárőrség szakmai anyagának összeszerkesztését.

Mentálhigiénés végzettségem nagyon megkönnyítette a szakmai program kidolgozását. A célunk az volt, amint erről az ?Értékes vagy!?pályázati cím is tanúskodik, hogy a minden gyermekben, fiatalban meglévő értékek  kibontakoztatását tartsuk szem előtt, és ebben a pozitív szemléletben,  a remény jegyében kezeljük az esetleges devianciákat is.

A gazdasági válság sajnos sok családot hozott nehéz, kezelhetetlennek tűnő helyzetbe, amely meggyengítette a családi kötelékeket, és ennek hatása érződik a fiatalok viselkedésén is. A pályázat most anyagi forrást teremt arra is, hogy kis csoportban, személyre szabottan foglalkozzunk a nehéz sorsú gyermekekkel, fiatalokkal.

Önkormányzatunk a fenntartási időszakra is vállalta, hogy a családórákat és a hétvégi ifjúsági szociális munkást megtartja.

 

Ezzel a pályázattal fordulat következik be  városunk ifjúságpolitikájában.

 

Bakács Bernadett

alpolgármester

Megosztom a cikket