Felvételi eljárás – Prohászka gimnázium

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi u.141.) tájékoztatója a felvétel rendjéről a 2014/2015-ös tanévre.

 

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium felvételt hirdet a 2014/2015-ös tanévre

 

– 8 évfolyamos nappali rendszerű gimnáziumi képzésre,

– 5. évfolyamra az alábbi tanulmányi területeken:

 

A tanulmányi terület kódja:

A képzés tartalma:

01

Német nyelv oktatása kiscsoportos keretek között. A diákok 5?6. évfolyamon latin örökségünk tantárgyat tanulnak, a 9. évfolyamtól felveszik a második élő idegen nyelvet. Hittan oktatás kötelező.

02

Angol nyelv oktatása kiscsoportos keretek között. A diákok 5?6. évfolyamon latin örökségünk tantárgyat tanulnak, a 9. évfolyamtól felveszik a második élő idegen nyelvet. Hittan oktatás kötelező.

 

–   OM-kód. 032460

–   Telephelyi kód: 001

–      A jelentkezési lapon mindkét tanulmányi terület megjelölhető!

–      A felvételi kérelmek elbírálásakor

? a tanulmányi eredményeket (50%-ban),

? a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredményeit(50%-ban), valamint

? a vallási elkötelezettséget vesszük figyelembe.

–      Mivel iskolánk vallási-világnézeti értelemben elkötelezett a Római Katolikus Egyház irányában, így a jelentkezőtől és szüleiktől elvárjuk, hogy nyilatkozatukkal biztosítsák ezen elkötelezettség elfogadását.

 

FONTOS HATÁRIDŐK:

 • december 02., 18.00 ? Szülői fórum
 • december 10. ? Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára a vizsgát szervező intézményben / központi jelentkezési lap az Oktatási Hivatal, illetve az iskola honlapjáról letölthető
 • január 18., 10.00 ? Központi írásbeli felvételi vizsga
 • január 23., 14.00 ? Pótló központi írásbeli felvételi vizsga (a pótló vizsgán csak az vehet részt, aki a rendes vizsgáról orvosi igazolással volt távol. Az orvosi igazolást a pótvizsga napján be kell mutatni!)
 • január 30., 8.00?16.00 ? Írásbeli dolgozatok megtekintése, értékelő lapok átvétele
 • február 14. ? Jelentkezési és tanulói adatlap leadási határideje
 • március 01., 8.00?14.00 ? Regisztráció
 • március 03., 14.00?18.00 – Pótregisztráció

 

A jelentkezési lappal egyidejűleg kérjük leadni a titkárságon a következőket:

 

 • a jelentkező félévi értékelésének fénymásolatát,
 • a harmadik évfolyamon kapott év végi bizonyítvány fénymásolatát,
 • a központi írásbeli eredményét,
 • a tanuló saját magáról kézzel írott jellemzését,
 • plébánosi vagy lelkészi ajánlást (formanyomtatvány letölthető az iskola honlapjáról, november 11-étől)

 

A regisztráció során megismerkedünk leendő diákjainkkal és szüleikkel:

 • Ismerkedő beszélgetésre várjuk leendő diákjaink szüleit (lehetőleg mindkét szülőt, gondviselőt).
 • Egyéni beszélgetés keretében vizsgáljuk a leendő diákok vallási, világnézeti, felekezeti ismereteit, elkötelezettségét.

A regisztrációra a jelentkező hozza magával:

 • tájékoztató füzetét.

 

Kérdéseikkel kérjük, keressék Jámbor Erzsébet igazgatóhelyettest a

23-451-946-os telefonszámon,

vagy e-mailben: jambor.erzsebet@prohaszka-budakeszi.hu.

 

Honlapunk: www.prohaszka-budakeszi.hu.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket, és jó felkészülést kívánunk!

 

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium igazgatósága

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kétszer kattintson az alábbi képre:

 

 

Megosztom a cikket