Bemutatkozik az Idősügyi Tanács

Lapunk hasábjain korábban hírt adtunk már arról, hogy városunk önkormányzata 2013. június 3-ai hatállyal megalakította az Idősügyi Tanácsot. A testület feladatairól a híradással együtt tájékoztattuk olvasóinkat. Most a Tanács tagjait mutatjuk be röviden.

 

 

Farkas László, az Idősügyi Tanács elnöke 1943-ban született. Általános iskolai tanulmányait Budakeszin, középiskolai és egyetemi tanulmányait pedig budakeszi lakosként Budapesten végezte. A Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán 1967-ben szerzett vasútgépész mérnöki, majd 1975-ben ugyanitt kapott szakmérnöki diplomát. A MÁV alkalmazottjaként előbb a mozdonyok és vasúti kocsik üzemeltetését és karbantartását végző veszprémi gépészeti főnökség vezetőjeként, majd 1977-től a szombathelyi igazgatóság gépészeti osztályának csoportvezetőjeként teljesített szolgálatot. 1992-ben tért vissza Budapestre, ahol előbb a MÁV kazán biztosaként dolgozott, majd igazgatói rangban és beosztásban 1993. év elejétől a 2007. évi nyugdíjba vonulásáig vezette a MÁV Vezérigazgatóság Központi Energiagazdálkodási Osztályát. A műszaki tanulmányok mellett a gyermekkorban megkezdett zenei tanulmányait magánúton folytatta. Különösen a zongora, az orgona és a vokális muzsika vonzotta, és kísérte végig egész életén. Jelenleg a Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórus vezetője. Felesége nyugalmazott általános iskolai tanár. Két iker fiuk van. Egyikük energetikai szakon végzett gépészmérnök, a másik a szállodaiparban dolgozó vezető.

 

Dr. Dömötör György, az Idősügyi Tanács alelnöke 1942-ben született Budapesten. Orvosi diplomáját 1968-ban szerezte a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Közel 15 évig egy vidéki városi kórház sebészeti osztályán dolgozott. Ezen idő alatt sebészet és aneszteziológia szakvizsgát szerzett. A 100 ágyas osztályon általános sebészeti (felnőtt és gyermek), érsebészeti, traumatológiai, urológiai műtéti tevékenységet, intenzív osztályos és aneszteziológiai  kezelést és betegellátást folytatott. Ezt követően közel negyedszázadra az Orvostovábbképző Intézet I. sz. Sebészeti Klinikájára került ? mely később Szív és Érsebészeti Klinikává alakult ?, ahol érsebész szakvizsgát tett, és érsebészeti, valamint általános sebészeti (elsősorban érbetegek részére) tevékenységet folytatott. Itt közel 15 évig az érsebészet vezetője volt. 2006-ban az egészségügyi leépítés során az intézetet elhagyta, és közel másfél évig egy kórházi érsebészeti osztályon dolgozott, utána még kb. 4 évig rendelőintézeti járóbeteg-rendelést és egynapos sebészeti ellátást végzett. Jelenleg nyugdíjas. 1982 óta budakeszi lakos, felesége pedagógus, gimnázium  igazgató. Két leánya van, egyikük orvos, másik közgazdász.

 

 

 

Polákné Horváth Judit, az Idősügyi Tanács titkára 1947-ben született Budapesten. Életében mindvégig a nyomdaiparban dolgozott, többnyire műszaki szerkesztőként és tördelő szerkesztőként. Munkahelyei: az Elektromodul, az Építésgazdasági és Szervezési Intézet, a KGM Műszaki Tudományos Tájékoztató Intézet, a Gépipari Technológiai Intézet és a Plantin Kiadó és Nyomda Kft. voltak. 2004. évben ez utóbbiból vonult nyugdíjba. 2007-ben költözött Budakeszire, közel gyermekeihez és unokáihoz.

 

 

 

Arányi Imréné, az Idősügyi Tanács állandó tagja 1936-ban született Makón, ahol az általános iskola elvégzése után gyors-és gépírói szakképzettséget szerzett. 1953-tól a Papírnemű Gyárban gépmunkásként, majd 1962-től 1970-ig Makón faredőny festőként dolgozott. 1970-től kezdődően a Tungsram Egyesült Izzó alkalmazottja volt előbb gépmunkásként, majd később a Műszaki Ellenőrzési Osztály titkárnőjeként. A Budakeszin működő Fenyőgyöngye Nyugdíjas Klubba 1992-ben lépett be. 2003 óta a klub vezetője.

 

 

 

Dorka Józsefné, az Idősügyi Tanács állandó tagja 1944-ben született Békéscsabán. Gimnáziumi érettségi birtokában előbb Közgazdasági Technikum Ipari Szakán képezte tovább magát, majd gyártásszervezési, programozási kérdésekkel foglalkozott. 1999-ben vonult nyugdíjba. A 39 éves munkaviszonyából 6 évig cukrászatban, majd műszaki vezetőként 16 évet az iparban, végezetül pedig 17 évet a divat szakmában dolgozott. 1978 óta él Budakeszin. Három nyugdíjas klub vezetőségi tagja.

 

 

 

Hellner Péterné, az Idősügyi Tanács állandó tagja nyugdíjas pedagógus, hat gyermek édesanyja. Budakeszin a Széchenyi István Általános Iskolában tanított alsó tagozaton, és ugyanitt a Minőség Irányítási Csoport vezetőségének tagjaként az iskolai élet, az oktató-nevelő munka színvonalának jobbításán fáradozott. Budakeszi közéletében is szerepet vállalt, férjével együtt a cserkészet újraélesztésében, kis közösségek létrehozásában tevékenykedtek. Hagyományokat teremtettek, Mikulástúrát, Barlangkarácsonyt, kiállításokat rendeztek. Németh László plébános atya felkérésére részt vett a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium létrehozásának szervezésében. 25 éve a Viadal Sportegyesület edzőjeként és adminisztrátoraként támogatja az egyesület sporttevékenységét, valamint rendszeresen csatlakozik a város sportrendezvényeinek szervezéséhez, lebonyolításához.

 

A család szeretetközösségének felmutatását, magyarság tudatunk ápolását, a keresztény küldetésünk közvetítését karizmának tekinti. Tagja a Kereszténydemokrata Néppártnak. Csatlakozott a CÖF Szellemi Honvédőihez.

 

Koncz Gertrud, az Idősügyi Tanács állandó tagja, a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 1952-ben született Budapesten. 1970-től 1980-ig számítógép-programozói és folyamatszervezői végzettséggel külkereskedelmi vállalatnál dolgozott. 1990-ben végezett a Testnevelési Egyetemen, ahol mentálhigiénés képesítést szerezett. 1991-től Budakeszin a helyi családsegítő szolgálat előkészítésében és létrehozásában vett részt. 1992-től 1998-ig a Budakeszi Önkormányzat és a Magyar Karitász Családsegítő Szolgálatánál dolgozott családgondozóként. Az itt folytatott tevékenysége keretében a kliensek folyamatos gondozását végezte, személyiségfejlesztő csoportokat szervezett. 1997-ben a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen személyügyi szervezői oklevelet szerezett. Ugyanebben az évben a Családsegítő feladatköre kibővült a Gyermekjóléti Szolgálattal. 1998-ban kinevezték az intézmény vezetőjének. 2005-ben Budakeszi Város Önkormányzata a Családsegítő Szolgálathoz kapcsolta a Gondozási Központot, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés feladatokkal. 2008-ban Budajenő és Tök települések szociális alapfeladatait is az általa vezetett intézmény látja el.  Férjével több mint 30 éve él Budakeszin, két felnőtt gyermekük van.

 

 

Dr. Mészáros Árpádné, az Idősügyi Tanács állandó tagja Békésen született, majd 1947-ben Zsámbékra került. A kereskedelemben dolgozott 1947-től 2002-ig. Tanuló volt a ?Hangya? szövetkezetnél, majd 1949-ben a Földműves szövetkezethez került. Miközben az évek során a Földműves szövetkezetek többször egyesültek, és a nevük végül ÁFÉSZ-re változott, ő folyamatosan ugyanennél a cégnél dolgozott. Bolti eladó, boltvezető, könyvelő, áruforgalmi előadó, árosztályvezető, áruforgalmi osztályvezető, megbízott áruforgalmi főosztályvezető volt, így vonult nyugdíjba 1987-ben. Ezután az ÁFÉSZ-nél maradt még 2002 év végéig mint nyugdíjas. 1971-től lakik Budakeszin. 2003 óta a Borostyán Nyugdíjas Klub vezetője. Két fia, öt unokája és négy dédunokája van.

 

 

 

 

Mosonyi Lászlóné, az Idősügyi Tanács állandó tagja 1936-ban született az erdélyi Darnavölgy községben. 1944 óta él Budakeszin. Az általános iskola elvégzése után I. osztályú versenyzőként sportolt, tornászott. Nyugdíjba vonulásáig mindössze két munkahelye volt, nevezetesen a budapesti MOM és a budakeszi postahivatal. 45 éve tevékenyen vesz részt a Magyar Vöröskereszt munkájában. 19 évig vezette Budakeszin a mozgássérülteket magába foglaló Kapaszkodó Klubot. Jelenleg azt a 11 éve működő Nosztalgia Partyt vezeti, amely tulajdonképpen az időskorúak számára havi egyszeri alkalommal rendezett zenés-táncos est.

 

 

Bokor Józsefné, az Idősügyi Tanács meghívott (külsős) tagja 1959-ben született Budakeszin, és azóta is itt él. 1978-ban érettségizett a budapesti Kossuth Zsuzsa Egészségügyi és Óvónői Szakközépiskolában, majd 1983-ban óvónői diplomát szerzett a Kecskeméti Óvónőképző Főiskolán. Tíz évvel később, 1993-ban néptáncoktatói diplomát is szerzett. 1978 óta a jelenlegi Szivárvány Óvoda dolgozója. Eddigi pályafutása során jelentős közéleti tevékenységet folytatott és folytat még napjainkban is. Alapító tagja a 25 éve működő Budakeszi Népdalkörnek, 1998-tól kezdődően vezetője, vagy vezetőségi tisztségviselője a helyi Hagyományőrző Körnek, tagja a Hagyományőrző Asszonykórusnak és a Budakeszi Erkel Ferenc Kamarakórusnak. Közel húsz éve tanítja a 3?6 éves gyerekeket néptáncra a Napraforgó Tánccsoportban. Sokoldalú tevékenységének elismeréseként 2002-ben Budakesziért Emlékérem, 2010-ben pedig Erkel Ferenc-emlékplakett kitüntetéssel jutalmazta a város önkormányzata.

 

 

Dr. Giller Lászlóné az Idősügyi Tanács meghívott (külsős) tagja tanári pályafutását magyar?angol szakos tanárként a Kecskeméti Katona József Gimnáziumban kezdte. 1971-ben családjával Hevesre költözött, és ott tanított nyugdíjba vonulásáig. A gimnáziumi tanári tevékenységen kívül nagyon sok közösségi munkát végezett tanítványaival.  Drámapedagógiai ismeretei kapcsán színjátszó szakkört vezetett. A mindenkori gimnáziumi osztályaival rendszeresen járt Nagyváradra a Szigligeti Színház előadásaira. Testvérosztály kapcsolatot alakított ki a nagyváradi Ady Líceum, valamint a rimaszombati Líceum egy-egy magyar osztályával. Már fiatal tanárként  érdekelte az időskorúakkal való törődés, és ezért osztályaival rendszeresen látogatta a hevesi Szociális Otthon lakóit, ahol irodalmi műsorokat,   rövid  koncerteket adtak tanítványai az otthon lakóinak. Ugyanez a Szociális Otthon kérte fel arra, hogy hozza létre a Nyugdíjasok Középiskoláját.   Ennek a középiskolának a működtetése ? Európában egyedülálló módon ? a Művelődési Minisztérium engedélyével 1985-ben indult meg. 2002-ben Budapest XI. kerületének Budai Galériájában indított  a  Nagymama Klubot, ahol a résztvevőkkel az unokanevelés feladatait vitatták meg. 2003-ban a Felnőttképzési Kabinet Pályázatán a Gyermeknevelő e-learning programjával pályázatot nyert. Két lánya és tíz unokája van. Fiatalabb lánya Budakeszin él 7 gyermekével, így őrajtuk keresztül  is kötődik Budakeszihez.

 

 

Kapcsolódó cikkünk: Idősügyi Tanács Budakeszin

Megosztom a cikket