Felújított hadisírok és emlékművek avatása

Budakeszi Város Önkormányzata 2,5 millió forintot nyert el a Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt pályázaton a budakeszi temetőben lévő öt I. világháborús hadisír és két emlékmű felújítására. A mai avatóünnepségen Ohr Alajos alpolgármester kiemelte: a múlt ismeretének és tiszteletének fontos eleme a hősi halottainkra való emlékezés, mely szerves része nemzeti közösségünk erkölcsi tartása megőrzésének. Évről évre egyre többen hajtanak fejet az ismert és ismeretlen katonák sírjai előtt, és emlékeztetnek minden generációt arra, hogy voltak, akik szükségből vagy elhivatottságból, hitből vagy hazafiságból merítve, de a legdrágábbat, saját életüket áldozták a következő generációk életéért cserébe. 
A megemlékezés koszorúzással és mécsesgyújtással zárult.

 

Megosztom a cikket