FELHÍVÁS

Tisztelt Budakeszi Lakosok! Tisztelt Helyi Vállalkozók!

Budakeszi közbiztonságának fejlesztése mindannyiunk érdeke! Ezért önkormányzatunk képviselő-testülete a városunkban működő térfigyelő kamerarendszer önkormányzati forrásból történő fejlesztése mellett fontosnak tartja ez ügyben a lakossági szerepvállalás lehetőségét biztosítani.
Ennek érdekében a képviselő-testület 112/2022. (IV.28.) Kt. határozata lehetővé teszi a rendszámfelismerésre alkalmas kamerák beszerzéséhez a lakossági egyéni és vállalkozói adományok fogadását.
Köszönjük, ha lehetőségeikhez mérten Ön is hozzájárul anyagi támogatásával vagy tárgyi felajánlásával a fejlesztés megvalósításához.
A közérdekű adománygyűjtéshez magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, gazdasági
társaságok csatlakozhatnak.

A pénzfelajánlásokat Budakeszi Város Önkormányzata

11742348-15390022-10147128

számú „Közbiztonság fejlesztése” című számlájára utalhatják, az eszközfelajánlásokat pedig a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Igazgatási osztályára tudják eljuttatni.

A befizetésekről, juttatásokról a hatályos adójogszabályokban foglaltak szerint Budakeszi Polgármesteri Hivatala igazolást állít ki (elérhetőségek: Lantos Bernadett, 06-23/535-710/128 vagy lantos.bernadett@budakeszi.hu).
Előre is köszönjük a támogatásukat!

 

Budakeszi, 2022. július 6.
Dr. Győri Ottilia
polgármester

Megosztom a cikket