Ebösszeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

 

Budakeszi Város Önkormányzata legutoljára 2013. január hónappal bezárólag tett eleget ezen jogszabályi kötelezettségének és végzett ebösszeírást.

Az ebtartók által szolgáltatott adatokról az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa/tartója köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Az ebösszeíró adatlapok leadási, illetve postára adási határideje:

2016. április 30.

 

„Adatlap az Ebösszeíráshoz” a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhető, illetve letölthető a budakeszi.hu weboldalról (www.varoshaza.budakeszi.hu/varoshaza/ebnyilvantartas linken). A letöltött adatlap számítógépen is kitölthető, melyet nyomtatás után kérünk aláírni. Az aláírással ellátott adatlapok beszkennelve csatolhatóak az elektronikus levélhez.

 

Kérjük, hogy a kitöltött adatlapokat a Polgármesteri Hivatal címére visszaküldeni szíveskedjenek az alábbi lehetőségek egyikén:

–          levélben Budakeszi Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) címére, vagy

–          Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán leadva, vagy

–          e-mailben az ebnyilvantartas@budakeszi.hu címre, tárgymezőbe: „EBNY” feltüntetésével.

 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebösszeírást követően is kötelesek az ebtulajdonosok/tartók az eb adataiban, a tartás címében bekövetkező változásokat, (költözését, elajándékozását, elhullást, szaporulatot) írásban bejelenteni. Az adatváltozás teljesíthető az Adatlap kitöltésével is, de formai kötöttség nélkül is bejelenthető, az azonosításhoz szükséges adatok megadásával (az eb fajtája, neme, színe, transzponder (chip) sorszáma, az eb tulajdonosára/tartójára vonatkozó adatok).

Felhívjuk figyelmüket, hogy aki az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30 000 forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

 

Budakeszi, 2016. január 26.

 

dr. Győri Ottilia

polgármester

Megosztom a cikket