Városháza

Lakossági fórum

Tisztelt Lakosok!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. május 6-án, hétfőn 18 órakor
lakossági fórumot
tart a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban (Fő u. 179.).

A fórum témája:

Nagyszénászug helyzete, fejlesztési lehetőségei, jövőképe

Kérjük a téma iránt érdeklődőket, hogy észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb 2019. május 2-án, csütörtökön 12 óráig előzetesen küldjék meg a pm.titkar@budakeszi.hu email címre, vagy személyesen adják le a polgármesteri titkárságon. Természetesen a fórumon is várjuk a lakosság javaslatait.

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Megosztom a cikket

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA

Budakeszi Város Önkormányzata tájékoztatja a Budakeszi város közigazgatási területén székhellyel rendelkező, illetve tevékenységét e területen kifejtő, nyilvántartásba vett önszerveződő közösségeket, hogy 2019. április 30-ig pályázatot nyújthatnak be vissza nem térítendő pénzügyi támogatás iránt.

Támogatás célja: a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

Megosztom a cikket

Tovább...

Tegyen javaslatot a Budakeszi Egészségügyért Díj adományozására

Budakeszi Város Önkormányzata a 2019. évi Semmelweis-nap alkalmából szervezett ünnepségen az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenységet vagy a településhez köthető, az egészségügy területén végzett kimagasló munkát, példaértékű eredményeket a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete alapján elismeri és díjazásban részesíti.

Megosztom a cikket

Tovább...

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE A BUDAKESZI OKTATÁSÜGYÉRT DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

Tisztelt Állampolgárok! 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a város szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint életművüket, személyüket és cselekedetüket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2013. szeptember 26-i ülésén Budakeszi Oktatásügyért díjat alapított.

Megosztom a cikket

Tovább...

LAKOSSÁGI FÓRUM BUDAKESZI FEJLESZTÉSEIRŐL

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. március 18-án, hétfőn 18 órakor
városfejlesztési lakossági fórumot

tart az Erkel Ferenc Művelődési Központban (Budakeszi, Fő u. 108.).

A fórum Budakeszi eddigi fejlesztéseit és jövőbeni terveit mutatja be az érdeklődőknek.

A beszélgetés tematikus csoportokban, a hagyományostól eltérő levezetéssel, párbeszéd lehetőségével, a lakossági javaslatok meghallgatásával, témavezetők segítségével zajlik. 

Kérjük a téma iránt érdeklődőket, hogy észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb 2019. március 18-án, hétfőn 12 óráig előzetesen küldjék meg a jegyzo@budakeszi.hu vagy a szauter.aniko@budakeszi.hu email címre, vagy személyesen adják le a polgármesteri titkárságra.

Természetesen a fórumon is várjuk a lakosság javaslatait.

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt és a helyi szervezetek képviselőit, hogy együtt vitassuk meg Budakeszi jövőjét!

 

Budakeszi Város Önkormányzata

r

Megosztom a cikket

KÖZMEGHALLGATÁS

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. november 28-án, szerdán 18 órakor

közmeghallgatást

tart az Erkel Ferenc Művelődési Központban
(Budakeszi, Fő utca 108.).

A közmeghallgatás során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint Budakeszi lakossága és a helyben érdekelt szervezetek képviselői szóban és írásban a helyi közügyeket érintő javaslatokat fogalmazhatnak meg és kérdéseket tehetnek fel. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.

Tisztelettel várjuk Budakeszi lakosságát és a helyi szervezetek képviselőit!

Budakeszi Város Önkormányzata nevében
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Megosztom a cikket

ELISMERÉS A BUDAKESZI RENDŐRÖKNEK ÉS TÁMOGATÁS A VÁROSI POLGÁRŐRÖKNEK

Döntött a képviselő-testület: a Budakeszi Rendőrőrsnek nettó 200 ezer forint értékben, 10 ezer forintos címletű Erzsébet-utalványokat ad az önkormányzat, hogy saját hatáskörben év végi jutalomban részesítse a kiemelkedő munkát végző rendőröket. A Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesület civil szervezetként az utóbbi időben több kiemelt rendezvényen biztosította a személy- és vagyonvédelmet, ezért a képviselő-testület döntése alapján bruttó 200 ezer forintos üzemagyag támogatást ad az önkormányzat az egyesületnek.

Megosztom a cikket

Tovább...

NOVEMBER 10-ÉN PÉNTEKI MUNKAREND LESZ A HIVATALBAN

Tisztelt lakók!

Ezúton tájékoztatom önöket, hogy a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban a 2018. november 10-i, szombati munkanapon 8.30-12 óra között (pénteki munkarend) fogadják a hivatali munkatársak az ügyfeleket.

dr. Szelenczy Gabriella s. k.

jegyző

Megosztom a cikket