Budakeszin új szolgáltatást vezet be az önkormányzat: az adósságkezelést

Célja, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévők adóssághelyzetét enyhítse, elsődleges célja a lakhatási feltételek megőrzése és biztosítása.

 

 

Ki jogosult a szolgáltatásra?

a)   akinek az adóssága meghaladja az 50 000 Ft-ot, de nem haladja meg az 500 000 Ft-ot;

b)   akinek a tartozása legalább hat havi, vagy akinél a szolgáltatást kikapcsolták;

c)   akinek legalább hat havi tartozása a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban keletkezett;

d)   akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57 000 Ft), egyedül élő esetén 250%-át (71 250 Ft);

e)   akinek a lakásban lévő szobák száma ? a lakásban együtt élő családtagokat figyelembe véve ? a 22/1993. (XII.27.) önkormányzati rendeletben megállapított elismert lakásméretet nem haladja meg: 70 m? (1?3 főig, 3 fő felett további 20 m? lehet személyenként);

f)    aki vállalja az adósságcsökkentési  támogatás körébe bevont, őt terhelő tartozás legalább 25%-ának megfizetését, vagy a hitelezővel történő megállapodás alapján havi részletekben, esetleg, ha képes rá, egy összegben,

g)   aki vállalja az önkormányzat által működtetett adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, és fontos, hogy igazolható havi rendszeres jövedelemmel rendelkezzen.

Mi vonható be adósságkezelésbe Budakeszin?

Az Elmű, valamint a Tigáz felé fennálló adósságok.

Az adósságkezelés időtartama legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható. Az adósságkezelési szolgáltatás adósságkezelési tanácsadásból, adósságcsökkentési támogatásból és lakásfenntartási támogatás megállapításából áll.

Jelentkezés az adósságkezelési szolgáltatásra:

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő részlegénél

2092 Budakeszi, Fő utca 103., tel.:(23) 451-147, e-mail: hid.budakeszi@freemail.hu

 

Maus Anna családsegítő szakmai egység vezető

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

 

 

 

Más esetben is érdemes jelentkezni a HÍD Családsegítőnél, ha elmaradt tartozás van, mert egyedileg tekintjük át milyen segítséget tud nyújtani az önkormányzat. Másrészt így tudjuk felmérni, milyen lakossági igény van az adósságkezelésre.

Fontos, hogy senki ne hagyja felhalmozódni a törlesztő részletet, vagy egyéb adósságát!

A továbbiakban szeretnénk majd bővíteni az adósságkezelést az elmaradt vízszámlák és csatorna számlák esetében is.

 

Bakács Bernadett

alpolgármester

Megosztom a cikket