Budakeszi város hulladékudvar kialakítását tervezi

A megvalósítás térségi program keretében, pályázati források bevonásával lehetséges. A pályázati feltételek tartalmazzák, hogy a kiválasztott helyszín önálló helyrajzi számon nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú telek legyen.

 

 

Budakeszin nem áll rendelkezésre olyan telek, amely minden követelménynek megfelelne.
Az önkormányzat úgy döntött, hogy a jelenlegi szennyvíztisztító telep területéből, annak egy nem használt részéből alakítana ki egy olyan területet, amely megfelel a tervezett funkciónak és a pályázati feltételeknek is.
A telekalakítás úgy lehetséges, ha a jelenlegi szennyvíztisztító építési övezetében ? a Kh övezetben ?, a helyi építési szabályzatban meghatározott legkisebb kialakítható telekméretet módosítják a hulladékudvar igényei szerint.
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 697/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy ?a Helyi Építési Szabályzat módosítását megindítja a Kh övezetre vonatkozóan a kialakítható telekméret 10 000 m?-ről 1500 m?-re csökkentésével.?

Budakeszi, 2012. december 17.

DÉNES GYÖRGY
Budakeszi főépítész

Budakeszi Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2092 Budakeszi, Fő utca 179.
06-23-535-710/0/182
foepitesz@budakeszi.hu

Megosztom a cikket