Budakeszi Polgári bál

Az április 18-án megrendezett Budakeszi Polgári Bál bevételét a kárpátaljai Beregdédán súlyos szükséget szenvedő magyarok támogatására fordítja városunk. A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium új sportcsarnokában megtartott bál nagy sikerrel zárult és jelentős összeg, mintegy 1,2 millió forint gyűlt össze e nemes célra. A „Történelmi sorsfordulók” c. műsorban híres színészek, művészek léptek fel, a báli muzsikáról szalonzenekar gondoskodott és külön dalárda helyiség is rendelkezésre állt a nótázni szeretők számára.

 

A napjainkban Kelet-Ukrajnában zajló háború Ukrajna gazdaságát katasztrofális helyzetbe sodorta, ezáltal a Kárpátalján élő magyar nemzettársaink megélhetése is veszélybe került. Budakeszi városa testvérvárosi kapcsolatot ápol a kárpátaljai Beregdédával. Egressy István, a település polgármestere arról tájékoztatott minket, hogy a határ menti kis településekre, szórványokba nem, vagy alig jutnak el az országos gyűjtésből eredő adományok. Budakeszi Város Önkormányzata, Perbál Község Önkormányzata, egyházközségeink, civil szervezetek közös összefogással segítséget, támogatást kívánt nyújtani a háború kapcsán nehéz helyzetbe sodródott családoknak.

 

Erre való tekintettel az önkormányzat szervezésében a Budakeszi Polgári Bál bevételét az eredeti, városfejlesztési célok helyett a kárpátaljai Beregdédán súlyos szükséget szenvedő magyarok támogatására fordítjuk.

 

Örömmel mondhatom el, hogy a Polgári Bál nagy sikerrel zárult és jelentős összeg, mintegy 1,2 millió forint gyűlt össze e nemes célra! Ezúton is nagy tisztelettel mondok köszönetet mindazoknak, akik a bálon való részvételükkel, illetve támogatói jegy vásárlásával, tombola- és egyéb felajánlásaikkal segítséget nyújtottak!

 

Az adakozási lehetőség ezzel nem zárult le! Akihez eddig nem jutott el a felhívás, de segíteni szeretne, kérjük, jelezze a 06-23/535-711, vagy a 0630/394-1181 telefonszámon.

 

Felajánlásaikat az alábbi számlaszámra is várjuk:

11742348-15390022-00930000

A közlemény rovatba kérjük, tüntessék fel: „Beregdéda„.

Következő lapszámunkban pontos számot adunk a bálból befolyt-, valamint az addig más módon beérkező támogatás mértékéről.

 

Együttműködő segítségüket, felajánlásaikat hálásan köszönöm!

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

polgármesterA budakeszi polgári bál több mint kétszázötven vendége: budakeszi polgárok, polgári körösök, honvéd hagyományőrzők, a vitézi rend tagjai között jelen volt Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő, Budakeszi emeritus polgármesterei, a környező települések polgármesterei, és még sokan mások.

 

A magyarság történelmi sorsfordulóit, nemzetünk egy-egy fontos korszakát felidéző műsor szűkebb pátriánkban, a Budakeszi Makkosmáriai kegyhely legendájának felidézésével kezdődött. Kővel, kő nélkül címmel dolgozta fel a történetet Varga Lóránt, melyet Lázár Csaba rendezésében augusztusban állítanak színpadra a templom kertjében. A drámából Ágnes imáját Fazekas Andrea, a Nemzeti Színház Rajz János díjával kitüntetett színművész énekelte el, a dalt Laczó Zoltán Vince zenésítette meg.

 

Az 1848-as szabadságharcra Vesztergám Miklós tárogatóművész és a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület 1849-es korhű honvédegyenruhába öltözött tagjainak közreműködésével, Jánosi Attila verbunkos táncával emlékeztünk, majd a boldog békeidőket idézte a Duna Szimfonikus Zenekar vonósnégyese tizenkilencedik századi összeállításával.

 

Az első, nagy háború emlékére a közönség együtt énekelte Vesztergám Miklós tárogatószavával a „Kimegyek a doberdói harctérre” kezdetű katonadalt, és a műsorvezetők felhívták a figyelmet a júniusban, a Budakeszi Kultúra Alapítvány szervezésében induló Isonzó Expresszre, mely a világháború olasz frontját járja végig.

 

Ezután néma csend lett a teremben, amikor Juhász Gyula trianoni gondolatait Csurka László színművész elemi erővel tolmácsolta: „nem lehet feledni, nem, soha”.

 

A két világháború közötti időszakban az ország megcsonkításának ellenpontjaként virágzott a szellemi és művészeti élet. A nemzeti fájdalom mellett a korszakra jellemzőek a könnyebb kávéházi műfajok, ez utóbbinak hangulatát sanzon-összeállítással idézték fel Fazekas Andrea és Csurka László színművészek. Zongorán közreműködött Mártonffy Miklós, aki később közismert saját szerzeményével – „Piros szív, fehér hó, zöld levél” – a revízió időszakára is emlékezett.

 

Mind a dalokból, mind Egressy István beregdédai polgármestertől megtudhattuk, hogy a határon túli magyarság – minden nehézség ellenére – büszkén áll őrt a magyar végeken.

 

A kor táncaiból a Nagysándor József Gimnázium tanulója, Kökényes Melinda és partnere, Kemény Imre versenytáncosok előadásában láthattunk ízelítőt. A műsor végén is ők nyitották meg lenyűgöző angol, majd bécsi keringővel a bált, melyhez az élőzenét – Eisemann Mihály és Ivanovici szerzeményét – a Pelvax zenekar játszotta.

 

Az est hátralévő részében a zenészek több hangszeren is játszottak, a hegedűtől az elektromos gitárig, bőgőtől a szaxofonig, a keringők és a XX. század első felének zenéi mellett a hetvenes évek slágerei, az Illés és a Hungária számai is különleges hangszereléssel szólaltak meg: cimbalommal, nagybőgővel és elektromos gitárral.

 

A karzatról nyíló különteremben hagyomány-teremtő céllal dalárda kapott helyet Vesztergám Miklós tárogatóművész közreműködésével, e sorok írójának volt szerencséje megtapasztalni az utcára is kihallatszó zengő nótaszót. A dalszövegek kivetítésre kerültek, így bárki csatlakozhatott a nótaesthez.

 

Az idei Polgári Bált Budakeszi Város Önkormányzata, a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület és a Budakeszi Polgári Körök közösen szervezte.

 

A bálon elhangzott köszöntők, beszédek összefoglalói:


„Tisztelt Hölgyeim és Uram! Kedves Barátaim!

 

A háború nyomában járó válság korábban sosem, még a Szovjetunió bukása után sem tapasztalt nyomort hozott Kárpátaljára. Látjuk és tapasztaljuk, sokfelé megmozdulnak az emberek.

Városunkba utazott Egressy István, Beregdéda polgármestere, hogy részt vegyen a Budakeszi Polgári bálon, és személyesen is elmondhassa az ukrajnai helyzetet, és megköszönje a felajánlásokat.

A polgármester úr tájékoztatott minket arról, hogy a határmenti falvak és a szórványtelepülések lakóit eddig nem nagyon találta meg a magyar segítség.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Baj van. Segítenünk kell. Segítenünk kell, hiszen a mieinkről van szó. Segítenünk kell, mert tudunk segíteni. Segítenünk kell itt és most, nagyon konkrét módon, testvérvárosunk Beregdéda polgárainak.

Arra kérek mindenkit, adjon, amit tud – ahogy mondani szokás – jó lesz a bankó is.

Tegyük meg, amit lehet, amit meg tudunk tenni!

 

Kedves Barátaim!

Sokféleképpen látjuk a világot. Sokféle dologban hiszünk, sokféle dolog vezet bennünket az életben. Mégis tudjuk és átéljük: közös a hazánk, közös a sorsunk, közös az életünk. Ez egy olyan haza és egy olyan nemzet, amiért érdemes dolgozni, érdemes küzdeni, érdemes áldozatot hozni – egyszóval érdemes élni.

 

Köszönöm, hogy együtt járunk ezen az úton.”

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

polgármester, Budakeszi

 

 

„Az a legszebb egy ilyen bálban, hogy nem csak közösségként vagyunk itt, hanem többé-kevésbé hasonló, polgári értékrend szerint gondolkodunk. A polgári értékrend szokásokon alapul, mely a közösségteremtés nagyon fontos eszköze. Nekünk, a polgári oldal politikusainak éppen ez a közösségépítés az egyik legfontosabb feladatunk. Az a küldetésünk, hogy ezt a polgári közösséget szélesítsük, minél több honfitársakat tudjunk bevonni, annak érdekében, hogy minél többen legyenek azok, akik a polgári értékrend szerint élnek, és valóban egy közösség részeseivé válnak. Ez a polgári Magyarország a célunk, ezért dolgozunk.

A közösségi lét nagyon fontos aspektusa a szolidaritás, a másokon való segítés, és az, hogy a sajátunkból áldozunk a közösség részére.

Fantasztikus dolognak tartom, hogy a Budakeszi Polgári bálon befolyt összeget mindig valami közösségi célokra ajánlják fel. Hol egy szoborra, hol valamilyen közösségi térre, és most idén – mert a szükség ezt megkívánta – egy nagyon nagy közösségnek, a Kárpátaljai magyaroknak, a beregdédai testvérvárosunk megsegítésére fordítják ezt a bevételt. Az ottani magyaroknak – az anyagiakon túl – az is számít, hogy ezt innen, tőlünk, Önöktől kapták.

A mi lelkünkben is nagyon fontos dolog az, hogy mi lehetünk, akik adhatunk kárpátaljai honfitársainknak.”

 

Csenger-Zalán Zsolt

országgyűlési képviselő, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke

 

 

 

„A szegénység nem szégyen, de kényelmetlen!

 

Nem szoktunk ahhoz, hogy adományokra szorulunk. Mindig szívesen láttunk vendégül mindenkit és szívünket-lelkünket kitettük. Sajnos ez az országban történt események sok embert sodortok nagyon nehéz helyzetbe. 3 héttel ezelőtt a Máltai Szeretetszolgálattól kaptunk 20, tartós élelmiszert tartalmazó csomagot, ez 20 db, 4 fős családnak mintegy kétheti élelme volt. Mivel ezeket a csomagokat személyesen hordtam ki, láttam az emberek szemében a hálát. Egy idős, dolgos asszony elsírta magát, amikor átadtam a tartós élelmiszert tartalmazó csomagot. Ekkor döntöttem úgy, hogy eljövök Magyarországra, Budakeszire ebbe a bálba.  Személyesen szerettem volna megköszönni a település lakosságának, hogy a városuk szépítéséről lemondtak, hogy segítség a rászoruló honfitársaikat Ukrajnában. Beregdéda 92%-a magyar lakosú.”

 

Egressy István

polgármester, Beregdéda

 

„Az Ukrajnában zajló sajnálatos események miatt Beregdédán is elszaporodott a bűnözés, és mivel a település Budakeszi testvérvárosa, úgy gondoltuk, hogy kötelességünk segíteni az ottani polgári védelem munkáját.

A Budakeszi Városi Polgárőrség és a Pest megyei Polgárőr Szövetség, a Beregdédán újonnan megalakuló polgárőrség részére felajánlott 10 db új formaruhát.”

 

Farkas Dániel Gábor

a Budakeszi Városi Polgárőrség elnöke

és

Dr. Bilisics Péter

a Pest megyei Polgárőr Szövetség elnöke

 

Fotógaléria itt


A Buda Környéki Televízió által készített összeállítás megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

 

Támogatók listája

 

Kiemelt támogatók:

 

Fővárosi Vízművek

SB Dynamic Kft.

Pensió Kft.

BVV Kft.

Tímár Vaskereskedelmi Kft.

Budakeszi Romkert Teátrum és Kálvin Terem Alapítvány

AP Bt. hang és fénytechnika

 

 

Támogatók:

 

Ádám Éva

Bakács Bernadett

Barabási Ágnes

Bencsik András és Takács Zsuzsánna

Berlinger Gábor

Biarritz étterem és kávézó

Bruckner panzió

Bosch autószervíz

Budakeszi Hírmondó

Budakörnyéki Székelykör

Buda Környéki Televízió

Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület

Budakeszi Kultúra Alapítvány

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

Budakeszi Vadaspark

Budakeszi Város Német Önkormányzata

Budakeszi Városi Polgárőrség

Buda Régió Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.

Budasign Kft.

Dió Patika

dr. Baksa Zoltán

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

dr. Dömötörné Papp Hargita

dr. Pataky Huba

dr. Kovács Anikó

Dr. Kristóf Judit

dr. Remete Sándor

dr. Temesszentandrási Hedvig

Dudok rendezvényház

Érdi Tamás

Erkel Ferenc Művelődési Központ

Fillinger László

Forró Gábor

Gräfl cukrászda

Hairline Szépségszalon

Hegyes Béla

Hellner László

Hellner Péterné

Hosszú Péter

Jarasovics Anna

Józsa Lajos

Jysk Budakeszi áruháza

Király Ottó

Kiszelné Mohos Katalin

Kórósi Vegytisztító

Kőrösiné dr. Merkl Hilda

Mogyorósi Imre

Móczár Gábor

Nagy Jenőné

Nagy Sándor Gimnázium

Nótás Péter

Oázis Kertészeti Kft.

Ostoros Gyula- Bódi Zsuzsanna

Paletta Press Kft.

Pataki Judit

Pest Megyei Polgárőrség

Póczi Patika

Polgár Károly

Révész Judit

Schäfer Andrásné

Senscience szépségszalon

Simon Attila István

Somlai borászat

Somlóvári Józsefné

Somogyi Réka

Szabó Kinga

Szakácsi Éva

Széchenyi Baráti Kör

Széchenyi István Általános Iskola

Tóth Zoltán zöldséges

Turáni Emese-Monostori Ernő

Vesztergám Miklós

Virágh Szabolcs

Vogel család

Megosztom a cikket