A Budakeszi Járási Hivatal

2013. január 1-jén megkezdték működésüket a járási hivatalok. A Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalában is megkezdődött a munka ? tájékoztatta lapunkat dr. Szelenczy Gabriella járási hivatalvezető. Az alábbiakban tájékozódhatnak minden, a járást érintő kérdésről: cím, telefonszám, ügyfélfogadási idő, járási feladatok, az önkormányzatoknál maradó feladatok.

 

 

A Budakeszi Járási Hivatal illetékességi területe: Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök és Zsámbék.

A Budakeszi Járási Hivatal Budaörsön, Biatorbágyon, Nagykovácsiban és Zsámbékon kirendeltségeket működtet.

Az önkormányzatoktól a járási hivatalokhoz átkerülő főbb feladat-és hatáskörök:

–          okmányirodai feladatok,

–          gyámhivatali feladatok,

–          egyes szociális ellátásokkal, hatósági ügyekkel összefüggő feladatok,

–          szabálysértési ügyek.

Az önkormányzatoknál maradó államigazgatási feladatok:

A jegyzőknél azok az ügyek maradtak, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy egységes szabályozás hiányában lehetőség van helyi mérlegelésre. Ilyen feladatok többek között a helyi adóval összefüggő igazgatási, az anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a települési polgári védelmi, az ipar- és kereskedelmi igazgatási, a birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás, a nem alanyi jogon járó szociális ellátások, a távhőszolgáltatási kérdések, a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi, a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok, az óvodáztatási támogatás.

Az olyan hatósági ügyeknél, mint pl. a földművelésügyi, állategészségügyi, a vízügyi, az ipari igazgatással, valamint a környezet- és természetvédelemmel, a közlekedés és hírközlési igazgatással kapcsolatos feladatok, lesz feladata a települési jegyzőnek és a járási hivatalnak is, mint ahogy eddig is eljárt ezen feladatkörökben a kormányhivatal helyi szerve és a jegyző is.

Önkormányzati kézben maradnak bizonyos szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvosi stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások és a környezet- egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás) körébe tartozó ügyek. Ide tartoznak a kulturális szolgáltatások is, mint például a könyvtár, a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás) ügye vagy a lakás- és helyiséggazdálkodás is.
Önkormányzati feladat marad a honvédelem, a polgári védelem, a katasztrófavédelem, a helyi közfoglalkoztatás, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, a sport és ifjúsági ügyek, a nemzetiségi ügyek, a hulladékgazdálkodás és a távhőszolgáltatás. Törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat állami feladatokat is elláthat, és továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását, így ezek finanszírozását saját bevételből vagy erre a célra biztosított forrásból kell megoldani.

A Kormánynak a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) számú rendeletének 1. melléklete tartalmazza, hogy a járási hivatalok illetékessége mely településekre terjed ki. A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja.

Mindez Budakeszi járás vonatkozásában az alábbiakat jelenti: Budakeszi illetékességi területéhez tartozó települések: Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék.

A Budakeszi Járási Hivatal kirendeltségei az alábbi helyeken működnek: Budaörs, Biatorbágy, Nagykovácsi, Zsámbék.

A járási hivatal szervezeti egységeként működnek ágazati szakigazgatási szervek is.

 

A Budakeszi Járási Hivatal felépítése

Budakeszi Járási Hivatal

2092 Budakeszi, Fő u. 179.

Okmányirodai Osztály

2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Hatósági Osztály

2092 Budakeszi, Fő u. 179.
2040 Budaörs, Uzsoki köz 56.
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.
2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 61.
2072 Zsámbék, Ráczváros u. 2?4.

Budakeszi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal

2092 Budakeszi, Fő u. 179.
2040 Budaörs, Uzsoki köz 56.

Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala

1036 Budapest, Lajos u. 160?162.

Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatal

Kirendeltsége

1097  Budapest, Könyves Kálmán krt. 12?14.

Budakeszi Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi Kirendeltsége

2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1.

Budakeszi Járási Hivatal II. Járási Munkaügyi Kirendeltsége

2072 Zsámbék, Zichy tér 1.

 

A Járási Hivatal nyitva tartása és ügyfélfogadása a székhelyen és a kirendeltségeken az adott település önkormányzatának hivatalával megegyező időben történik. Tehát a székhelyen Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának nyitva tartásához és ügyfélfogadási idejéhez igazodik a Budakeszi Járási Hivatal ügyfélfogadása.

 

Ügyfélfogadási időpontok és elérhetőségek

 

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL TÖRZSHIVATAL

HATÓSÁGI OSZTÁLY ÉS JÁRÁSI

GYÁMHIVATAL

JÁRÁSI GYÁMHIVATAL

BUDAÖRS

OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY

BUDAKESZI

 

OKMÁNYIRODA

OSZTÁLY

BUDAÖRS

H

13.00 ?17.00

13.00?18.00

8.00?20.00

12.30?17.45

K

8.00?20.00

8.00?1200

12.30?15.45

előzetes időpont egyeztetés

SZ

8.30?12.00

13.00?16.00

8.00?12.00

13.00?16.00

8.00?20.00

 

8.00?12.00

12.30?15.45

CS

8.00?20.00

12.30?17.45

P

8.30?12.00

8.00?12.00

8.00?20.00

8.00?11.45

tel./fax:

0623/535-719

0623/415-411

Személyazonosító igazolvány:

06-23-457-563

Lakcímigazolvány: 06-23-457-701

Egyéni vállalkozás, Ügyfélkapu:

06-23-457-553

Gépjármű ügyintézés:

06-23-457-562

Vezetői engedély:

06-23-457-700

Útlevél:

06-23-457-552

fax: 0623-453-950

0623-447-980

0623-447-981

 

 

 

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY

BUDAÖRS

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY

BIATORBÁGY

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY

ZSÁMBÉK

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY

NAGYKOVÁCSI

H

13.00?18.00

13.00?18.00

12.30?15.30

13.00 ?17.30

K

9.00?11.30

SZ

8.00?12.00

13.00?16.00

8.00?12.00

13.00?16.30

13.30?18.30

8.00?12.00

13.00?15.30

CS

P

8.00?12.00

8.00?13.00

9.00?11.00

8.00?12.00

 

 

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL

BUDAKÖRNYÉKI JÁRÁSI

FÖLDHIVATAL

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL BUDAKÖRNYÉKI JÁRÁSI FÖLDHIVATAL

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL

MUNKAÜGYI KIRENDENDELTSÉG

BUDAÖRS

 

BUDAKESZI JÁRÁSI HIVATAL

MUNKAÜGYI

KIRENDELTSÉG

ZSÁMBÉK

H

8.30?12.00

8.30?12.30

13.00?16.00

8,30?15.00

8.30?15.00

K

8.30?12.30

13.00?16.00

8.30?15.00

8.30?15.00

SZ

8.00?12.00

13.00?16.00

8.30?12.30

1300?16.00

8.30?15.00

8.30?15.00

CS

8.30?12.30

13.00?16.00

8.30?12.00

korlátozott félfogadás

8.30?12.00

korlátozott félfogadás

P

8.30?12.00

8.30?13.00

8.30?13.00

8.30?13.00

 

Budakeszi Járási Hivatal felettes szerve a Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház utca 7.), melynek vezetője dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott.

 

Hatósági Osztály

Az alábbi ügytípusok vonatkozásában folyik ügyintézés:

szociális igazgatással kapcsolatos egyes feladatok: időskorúak járadéka, ápolási díj, alanyi jogú közgyógyellátás, rehabilitációs szerv megkeresése a súlyos mozgáskorlátozott közlekedőképességének a megállapítására, hadigondozotti                 pénzellátás bejelentése.

Szabálysértési ügyekben is 2013. január 1-jétől a járási hivatal hatósági osztálya jár el.

Iparigazgatási feladatok ellátása (távhő, villamosenergia, földgáz); vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok; kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok; növényvédelmi, közlekedési igazgatás; környezetvédelmi igazgatási ügyek intézése is ennek az osztálynak a keretei között folyik.

A járási hivatal hatósági osztályának hatáskörébe tartoznak továbbá a  kommunális igazgatással összefüggő feladatok, a menekültügyek, az egyes védelmi igazgatási, földrendezési és földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással kapcsolatos ügyek.

Okmányirodai Osztály

A Kormányrendelet az okmányirodák vonatkozásában az alábbiak szerint rendelkezik: az okmányiroda a járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működik és az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. A hivatalból indult ? megjelölt feladataival összefüggő ? eljárásra az az okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van.

Okmányirodai feladatok a teljesség igénye nélkül: polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása; útlevél-igazgatási ügyintézés, gépjárművekkel kapcsolatos ügyek intézése, diákigazolványok.

 

Gyámhivatal

A 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4?12.§-ai rendezik a járási gyámhivatalok feladatait. Ezek többek között: gyermekvédelmi feladatok ellátása (átmeneti nevelésbe vétel, családba fogadás), döntés pénzbeli és természetbeli ellátásokról; gyermekek családi jogállásának rendezéséhez kapcsolódó feladatok; szülői felügyeleti joggal, illetve gyermektartásdíjjal kapcsolatos ügyek ellátása; gyámsági és gondnoksági ügyek intézése; vagyonkezelési ügyekkel kapcsolatos ügyintézés.

 

Földhivatal

A földhivatali intézményhálózat feladata az ingatlan-nyilvántartás (jogi és műszaki, tulajdoni lapok és térképek) vezetése, a helyi adat- és térképtár fenntartása, abból adatszolgáltatás, a földvédelemmel és földminősítéssel, földrendezéssel összefüggő feladatok végrehajtása.

 

A Budakeszi Járási Hivatal által ellátandó feladatok

 

Belügyi ágazat:

1)      kommunális igazgatás (temetők fenntartása, üzemeltetése, temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatásának engedélyezése stb.),

2)      menekültekkel, menedékjoggal és az ideiglenesen menedéket élvezőkkel, idegenrendészettel kapcsolatos feladatok, hatáskörök (ellátás, támogatás megállapítása, folyósítása, megszüntetésével kapcsolatos hatósági feladatok),

3)      a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása (okmányirodai feladatok),

4)      fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos feladat- és hatáskör,

5)       útlevél-igazgatás,

6)       szabálysértési feladatok.

Földművelésügyi és állategészségügyi ágazat:

1)      földdel kapcsolatos egyes feladat- és hatáskör (részarány-földtulajdonosok összehívása, földkiadó-bizottság),

2)      a hegyközségi szervezetekkel kapcsolatos feladatok,

3)      egyéb, a földművelésügyi ágazatot érintő általános feladat- és hatáskör (termőföld zárgondnoka kijelölésről nyilatkozat),

4)      állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörök (veszélyes eb, állatpanzió, állatmenhely működésének engedélyezése, a szolgáltatás felügyeletének ellátása, állattartás korlátozása, megtiltása, természetvédelmi területen állattartás ? természetvédelmi hatósághoz),

5)      növényvédelem (egyes kapcsolódó bejelentések továbbítása a növény- és talajvédelmi szolgálathoz.

Ipari és kereskedelmi ágazat:

1)      egyéni vállalkozás (okmányiroda),

2)      távhő (felhasználói helyre bejutás, szolgáltatói hőközpont ? használati jog, kártalanítás),

3)      villamos energia, földgázszolgáltatással összefüggő

(fogyasztói helyre bejutás engedélyezése biztonságos szolgáltatás, szabálytalan vételezés),

4)      cirkuszi menazséria működése (kereskedelmi hatósági feladatok ? engedélyezés, ellenőrzés),

5)      bányakapitányság bejelentése

(jogosulatlan bányászati tevékenység miatt indult hatósági eljárásról).

Közlekedési, hírközlési,vízügyi ágazat:

1) közlekedési, igazgatási feladatok

(okmányok, járművezetéstől eltiltás, jármű forgalomból történő kivonása, parkolási engedély, stb. okmányirodai feladatok).

2) vízügyi igazgatás

(vízi közműbe bekötésre kötelezés, engedély nélkül végzett bekötés, építmény, berendezés, felszerelés bontására kötelezés, vízelvezetési házi vízi közmű engedélyezésére, előírástól eltérő használatára, szennyvíz-elvezetési szolgalom alapítása, ingatlantulajdonos kötelezése a szennyvíztároló megszüntetésére, átalakítására, megszüntetésére, nem védett természeti területen nádaratás, nádégetés engedélyezése, alapadat-szolgáltatás a VIZIR rendszer részére).

Szociális és gyámügyi ágazat:

1) szociális igazgatással kapcsolatos egyes feladatok:

(időskorúak járadéka, ápolási díj, alanyi jogú közgyógyellátás, rehabilitációs szerv megkeresése a súlyos mozgáskorlátozott közlekedőképességének a megállapítására, hadigondozotti pénzellátás bejelentése),

2) gyámügyi igazgatás, gyermek- és ifjúságvédelmi feladat- és hatáskörök.

Kulturális örökségvédelmi ágazat:

régészeti emlék, lelet bejelentés továbbítása.

Pénzügyi ágazat:

1) egyes illetékek beszedése (okmányiroda),

2) adóigazgatással összefüggő jogosultság és feladat,

(adóazonosító jel kezelése, adatszolgáltatás adóhatósághoz).

Oktatási ágazat:

rendkívüli iskolai szünet elrendelése, tankötelezettséggel kapcsolatos feladatok, tankötelesek nyilvántartása.

Igazságügyi ágazat:

ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság

(üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység).

Honvédelmi ágazat:

1) egyes honvédelmi igazgatási feladatok ellátása,

2) védelmi igazgatási feladatok ellátása, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke a járási hivatal vezetője,

3) hadigondozás

(hadirokkant rehabilitációs szakigazgatási szerv elé utalása, nyilvántartásba vételhez, magasabb osztályba soroláshoz, hadirokkant, hadiözvegy ellátásának a megállapításához, hadigondozotti igazolvány kiadása).

Megosztom a cikket