Budakeszi Ifjúsági Díj 2023

A képviselő-testület döntése alapján Berki Júlia egyetemista, a szónoklat többszörösen díjazott mestere kapta idén a Budakeszi Ifjúsági díjat, melyet március 15-i városi ünnepségünkön vett át. Bakács Bernadett tanácsnok asszony így méltatta:

A Budakeszin élő Berki Júlia olyan területen mutat fel kiváló eredményeket, melyre kevés figyelem esik mostanában, de életbevágóan fontos fiatalságunk életminősége szempontjából: a kulturált, szép, színvonalas beszéd, a meggyőző érvelés, a partnert végig tiszteletben tartó beszédkultúra területén ért el országosan is kiváló eredményeket, olyannyira, hogy 21 évesen már tanítja is ezeket a fontos készségeket. Tehetsége segítette a számtalan sikerhez. Példaszerű, hogy az eredményekhez vezető kitartást, a küzdelmeket is vállalja, miközben megőrzi szerénységét, és alázatos szolgája annak a szép küldetésnek, mely mindannyiunk hasznára bontakozik ki a Budakeszi közösségben. Júlia 2002. február 26-án született, édesanyja és édesapja kiváló zenészek. Családja bátorította, állt mellette küzdelmeiben, erősítette hitét az isteni Gondviselésben és önmagában.

A Prohászka Gimnáziumban a jelenlegi igazgató, Jámbor Erzsébet gondozta tehetségét beleérző figyelmességgel, határozottan. Hivatásában Kerekes Barnabás Eötvös József-díjas tanár, az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke segíti, ő a mentora, szakmai irányítója, példaképe.

Az irodalom szeretete mellett vonzotta a szépkiejtés, nyilvános beszéd, vers- és prózamondás, szónoklás, rádiós felolvasás.

2014-ben, 12 évesen első lett a Csengő szó prózamondó versenyen. 2016-ban, 14 évesen megnyerte a „Beszélni nehéz” szépkiejtési versenyt. Egy évvel később különdíjat kapott a Himnusz szavalóversenyen, és első helyezett lett az Országos Ka-zinczy-versenyen, valamint a Péchy Blanka-emlékversenyen. 16 évesen a Himnusz szavalóverseny győzteseként ünnepelték, és második helyezést ért el a Kossuth-Széchenyi-szónokversenyen. 18 évesen a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Nyelv Múzemának versíró pályázatán III. díjat kapott. Ebben az évben az egyetemi „ Szép magyar beszéd” verseny országos döntő első helyezettje lett, és Kazinczy-érmet kapott. Ez tehát a második érem a középiskolai Ka-zinczy-érem mellett.

A XXI. országos egyetemi-főiskolai Kossuth-szónokversenyt is megnyerte, és két különdíjat is kapott: „A legszebben beszélő szónok” elismerést és a „Szónok Születik Retorika Iskola féléves ösztöndíját. 2021-ben Szókratész-díjjal tüntették ki, 2022 tavaszán pedig meghívták a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Központjában féléves kutatómunkára diskurzus elemzés témában. 2022-ben a magyar katolikus rádióban hangoskönyvet vettek fel a közreműködésével Kazinczy életéről. 2022-ben „Kiváló szónok” végzettséget szerzett, és az Oxfordi-stílusú vitaest nyertese lett.

Jelenleg már szónok tréneri végzettséggel is rendelkezik, és trénerként dolgozik a Szónok Születik Retorika Iskolában. Vezetőségi tag az Anyanyelvápolók Szövetségének ifjúsági tagozatában. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója, de egyben már tanára is: retorikát tanít a lelkész hallgatóknak. Rendszeres bemondója a Magyar Evangéliumi Rádiónak. Budakeszin sok szülő és diák kéri a segítségét a versenyekre és az érettségire való felkészülésben. A Hylarion Énekegyüttes hangversenyein a prózai, irodalmi részeket tolmácsolja.

Engedjék meg, hogy befejezésül az ő szavait idézzem: „Jelenleg Isten rendeléséből vagyok ott, ahol vagyok. Nagyon fontos számomra, hogy honnan jöttem, ezért amennyire csak tudom, igyekszem minden tudásomat és képességemet a közösségem javára is kamatoztatni. Szeretnék úgy adni, ahogy ti adtatok, úgy nevelni, ahogy ti neveltetek. Látjátok, itt vagyok, és a ti kezetek munkája áll előttetek. Ez adjon nektek örömet és biztatást, hogy megéri ültetni, magot vetni.”

Berki Júlia méltó a Budakeszi Ifjúsági Díjra.

Budakeszi Hírmondó 2023. március

Megosztom a cikket