?Hitünknek nagy szüksége van a megerősítésre?

November 10-én Spányi Antal megyés püspök 20 fiatalt bérmált Budakeszin. A bérmálás katolikus szertartás, melynek során kézrátétel vagy felkenés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára, így lesz a bérmálkozó az egyház teljes jogú tagja. A bérmálás a katolikus felekezeteknél szentség, a hét szentség egyike. A római szertartásban a keresztség után évekig tartó hitoktatást követően kapják a bérmálást és az eucharisztiát, mely keresztény beavatásuk csúcspontja.

 

 

A szentmise kezdetekor a ministránsok népes társasága hozta be a szent keresztet, őket követte a házigazda Filó Kristóf plébános úr, Szeleczky Csaba káplán, illetve Spányi Antal püspök úr. A bérmálkozók nevében egy leány és egy fiatalember virágcsokorral köszöntötte a püspök urat, míg az egyházközség nevében Schmotzer Vilmos egyházközségi elnök. Filó Kristóf plébános úr azt emelte ki, mindig nagy öröm a püspök úrral együtt imádkozni.

A püspök úr megköszönte a kedves szavakat, a szíves fogadtatást. ?A bérmálkozók szentségének kegyelme elsősorban a fiatalokat érinti, de az egész közösség számára megerősödést jelent. Mindannyiunkat arra hív a Szentlélek Úristen, hogy újuljunk meg, szítsuk fel Isten iránti szeretetünk tüzét.?

A szentmise a továbbiakban a megszokott mederben folyt. Az olvasmányt ezúttal az egyik bérmálkozó, Péter-Szabó Kinga személyi titkár olvasta fel, az evangéliumot pedig Szeleczky Csaba káplán úr Szent Lukács könyvéből.

Ezután következett a püspök úr szentbeszéde. ?Elképesztő gonoszság tud elhatalmasodni a hatalmon lévő embereken. Micsoda erő volt a testvérekben, az anyában ? utalt vissza az evangéliumra ?, aki semmilyen kínzás, szörnyűség hatására nem tört meg. Talán azt hisszük, hogy már vége van az ilyen eseményeknek. Vagy mégsem? A XXI. században a keresztények a legüldözöttebb közösségét jelentik az emberiségnek. Éppúgy a vértanúk korát éljük, mint az őskeresztények idején. A keresztény értékeket ma is politikai erők, gazdasági érdekek próbálják nevetségessé tenni, lejáratni az emberek előtt. A keresztényeknek mindig készen kell lenniük, akár vértanúságot is vállalniuk kell. Ehhez senkinek nincs önmagában ereje, de az Úr Jézus tudta, mire van az embereknek szüksége. Kérnünk kell Istennek a szent lelkét, amely csodát tett például már az apostolokkal is. Péter apostol, aki háromszor is megtagadta Jézust, később kész volt elszenvedni minden gyalázatot, szenvedést és próbatételt, majd elszenvedni a vértanúhalált. De a többi apostol is ? a Szentlélekkel megajándékozva ? igaz értékrend szerint gondolkodott. A lélek erejével tudtak szólni azoknak, akik hitük felől kérdezték őket.

A mai kor megkérdőjelezi a hit szerint élő ember értékrendjét, hitét, küldetését, hitelességét. Csak a lélekkel eltelve tudunk erre a kihívásra, erre a súlyos kísértésre megfelelő módon válaszolni. Azt nem tudjuk, hogy életünkkel is kell-e felelni, ha ki akarunk tartani hitünkben. Azoknak a keresztényeknek, akik most súlyos üldöztetést viselnek el a Szentföldön vagy máshol, viszonylag rövid idő alatt megváltozott az addigi biztonságos életük. Szinte naponta ölnek meg keresztényeket a hitük miatt. Napról napra tapasztaljuk, hogy nevetségessé akarnak bennünket tenni. Úgy kell hitünk szabályai szerint élnünk, hogy példánk miatt ne gyalázzák egyházunkat, hitünket. Készen kell lennünk arra, ha valaki ezt megkísérli. Meg tudjunk válaszolni bátran, szelíd, de határozott szóval, az igazság mértéke szerint. Ehhez az kell, hogy az ember hallgasson az Isten szent lelkére, belső csöndben éljünk. Az Isten szól nekünk, csak meg kell hallanunk. Az imádságnak erre az útjára mindnyájunkat hív az Úr. Akarjuk mélyen ismerni az egyház tanításait, nemcsak felszínesen, bizonyos szokásait, akarjuk ismerni hitünk rendszerét, s próbáljunk meg valóban e szerint élni. Halljuk meg, ha valaki kér tőlünk valamit, lássuk meg, ha már kérni sem mer. Próbáljunk meg segíteni, ahol mi tudunk segíteni. Nekünk kell a jót megtenni, hogy életünk legyen tanúságtétel hitünk igazsága mellett. Az a hiteles keresztény, aki a szeretet cselekedeteit véghez tudja vinni a világban; aki képes megosztani azt, amije van azzal, akinek nincs. Akkor tapasztaljuk meg, hogy Isten jelenlétében élünk, ha Isten közelségétől senki és semmi nem ragadhat el bennünket. Akkor életünk példája valóban kovász lesz, amely megváltoztatja a világot körülöttünk. Ott, ahol vagyunk, mi legyünk Isten jelei, nekünk kell képviselni az egyházat. Isten szent lelke tegyen bennünket bátor, hős lelkű kereszténnyé, elsősorban benneteket, bérmálkozókat.?

A magvas gondolatokat tartalmazó szentbeszéd elhangzása után következett a bérmálás szentségének kiszolgálása. Ennek során a bérmálkozók megújították keresztségi fogadásukat, majd közös imádságban kérték Isten szent lelkének kiáradását. Ezután a püspök atya kézrátétellel és a krizmával (szentelt olaj) való megkenés következett.

A szertartás végén a plébános úr megköszönte a püspök úr és segítőinek munkáját, Dominika nővérnek a fiatalok felkészítését.

Ismerve a püspök atyát, a szertartás legvégére is tartogatott fontos instrukciót: ?Legyünk Jézus követésének tüzes szívű, bátor, hűséges megvalósítói. Legyen az életünk tanúságtétel a világ előtt!?

Ámen

 

Szabó Tibor Mihály

 

A november 10-én bérmálkozottak névsora:

Adorjáni Orsolya
Juhász Mihály
Keller Dormánka
Kungl Zsigmond
Lakatos Dorottya
Mayer Mónika
Németh Zsuzsanna
Polgár Viktória
Stefkó Gergely
Süttő Bianka
Szabó Levente
Szabó Zita
Takács Anna

Császár Zsombor
Németh Orsolya
Péter-Szabó Kinga
Puetáni-Holl Adrienn
Szabolcsi László
A fotógaléria megtekintéséhez kattintson ide!

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kétszer kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket