Author: Kufa András

Budakeszi természeti környezetére is vonatkozó felmérés

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Pilisi Parkerdő Zrt. megbízásából indított projekt célja a gyepes élőhelyek és az ezekhez kötődő fajok természetvédelmi helyzetének javítása és hosszú távú megőrzése. A kérdőíves felmérés a Budakeszi közelében lévő természeti területeket érinti. Töltsék ki Önök is!

https://www.surveymonkey.com/r/PANALPLakossagi

Megosztom a cikket

Pályázat Közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet illetékességi területén (Budakeszi és a Közterület-felügyelet illetékességi területe) a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellenőrzése, behajtási engedélyek ellenőrzése.

Jogállás, Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Szakképesítés megszerzésére irányuló hajlandóság (intézményi támogatással),
 • Egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmasság,
 • B kategóriás jogosítvány.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, közterület-felügyelői vizsga, közterület felügyeletnél szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki Gábor intézményvezető nyújt a 23/535-710/108-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 5.

 

Megosztom a cikket

Nagy Gáspár Városi Könyvtár nyitvatartás

Felnőtt részleg 
Hétfő: 13-18 óra 
Kedd: 13-18 óra
Szerda: Zárva
Csütörtök: 13-18 óra
Péntek: 13-17 óra
Szombat: (kéthetente) 9-14 óra

Gyermekkönyvtár

Hétfő: 13-18 óra
Kedd:  13-18 óra
Szerda: Zárva 
Csütörtök: 13-18 óra
Péntek:  13-17 óra
Szombat: (kéthetente) 9-14 óra

Kedves Olvasóink!
Könyvtárunk nyári nyitva tartása az alábbi az alábbiak szerint alakul. A most kivitt könyvekre már szeptemberi határidőt adunk, a következő héten még érdemes olvasnivalókat beszerezni a nyárra. Ehhez érdemes átnézni az idei év friss beszerzéseit.

Megosztom a cikket

Dr. Pócza Péter PhD, és Dr. Ambrus Katalin kapja idén a Budakeszi Egészségügyért díjat

Dr. Pócza Péter PhD, a Budakeszi Egészségügyi Központ intézményvezető-főorvosa és Dr. Ambrus Katalin budakeszi gyermekorvosunk kapja idén a Budakeszi Egészségügyért díjat. Erről is döntött ma a Képviselő-testület. GRATULÁLUNK!
Dr. Pócza Péter főigazgató-főorvos úr a Budakeszi szakrendelések megszervezésével szerzett elévülhetetlen érdemeket. Bravúros teljesítménynek tekinthetjük, hogy mind a 20 szakellátást rövid időn belül sikerült beindítani Budakeszin, kiváló szakemberekkel.
Dr. Ambrus Katalin pedig közel két évtizede gondozza a budakeszi gyermekeket szeretettel és odafigyeléssel, a szülők legnagyobb megelégedésére. Az elismeréseket a mai Semmelweis napi ünnepségen adják át.
Több fejlesztési, beruházási ügyben is döntenek ma a képviselők.
Megosztom a cikket

Elhunyt Huták Antal volt nemzetközi játékvezető és sportvezető

Régóta Budakeszin élt, ahogy gyermeke és unokái is. Városunk ismert és nagy népszerűségnek örvendő polgára volt. Sokat tett Budakesziért, rendszeres támogatója volt az önkormányzati intézményeknek, a helyi iskoláknak, óvodáknak. Részvétünk a családnak. Nyugodjon békében.
Megosztom a cikket

Cél: a régmúlt idők gyümölcskultúrájának megtartása

Budakeszi Tündérkert mozgalom.

Egykor a gyümölcsfajták óriási változatosságával találkozhattak a piacra járó magyarok. Elsősorban almából, körtéből, szilvából, sárgabarackból, egyéb gyümölcsfélékből egyetlen kertben, akár 40-50 fajta is előfordult. Ma legfeljebb 3-4 fajtát ismerünk. Az elmúlt években Tündérkert néven egy olyan mozgalom indult el Magyarországon, melynek célja a régmúlt idők gyümölcskultúrájának felélesztése és megtartása kertjeinkben. Ez a mozgalom Budakeszin is bontogatja szárnyait. Erről kérdeztük e helyi civil kezdeményezés elindítóját, Keresztúry Miklóst.

Miképpen talált önre ez a téma?

Keresztúry Miklós: Nagyon régen, úgy 30 éve, apósom, Lévay Zoltán, aki egy igazi közéleti ember volt -1951-1968 között matek-fizika szakos tanára volt városunknak -, elhatározta, hogy külterületi kárpótlási telkén, Budakeszin, gyümölcsfákat ültessünk. Három generáció – apósom, én és a fiaim – a közeli kertészetben akkor kapható hétköznapi gyümölcsfákat ültetett ide, melyeket a mai napig gondozunk. Ez a gyökere az én érdeklődésemnek.
Aztán úgy 10 éve elmentünk az Ökoforrás Alapítvánnyal a Göcsejben található Pórszombatra, Kovács Gyula erdész-gyümölcsészhez. Igazán ott eszméltem rá arra, hogy gyümöl-csészetünk éppen úgy szerves része a kulturális örökségünknek, mint nyelvünk, népdalaink, táncunk. Sajnos, amit őseink az évszázadok során létrehoztak, azt a „modern embernek” néhány évtized alatt sikerült szinte teljesen elpusztítania. Visszatekintve a múltba azt látjuk, hogy a Kárpát-medence magyarsága már a kora középkorban gazdag gyümölcsészeti kultúrával rendelkezett. Óriási fajtagazdagság alakult ki az elmúlt évszázadok során.
Kovács Gyula pórszombati Tündérkertjében, a nyugati határszélen, az egykori göcseji gyepűn – önerőből a mai napig oltja a ritka fákat. Sok száz kihalás szélén álló, megmentett fajta után már nem is számolja őket. Hatalmas érték ez a génállomány. tíz hektár területen több mint háromezerötszáz őshonos gyümölcsfajtát őriz.
Végképpen az itt tapasztaltak alapján váltam jómagam is fokozatosan ennek a mozgalomnak az elkötelezettjévé. Ebben része volt annak is, hogy apósom könyvhagyatékában felfedeztem Jautz M. Flamina nővér 1939-ben íródott budakeszi földrajzi tanulmányát, melyben szó esik az akkoriban mindössze néhány ezres Budakeszi 30 ezres gyümölcsfa állományáról. És azért arról se feledkezzünk el, hogy településünk egyik városrészét ma is Barackosnak hívjuk, emlékeztetvén az utódokat az egykori hatalmas gyümölcsösre, melynek néhány fája talán még ma is hozza terméseit, egyikmásik út mentén.

Aztán néhány év elteltével Budakeszire is elhozta ezt a mozgalmat.

K. M.: Sikerült meggyőzni az önkormányzatot arról, hogy az új iskola melletti, mintegy 400 m2-es részen ültessünk őshonos gyümölcsfákat. Igazából az adott erős hátszelet ennek az elképzelésemnek, hogy az önkormányzat az iskola megépülése utáni időkben 40 platán- és juharfát ültetett az akkor világra jött újszülöttek után. Így alakulhatott ki aztán ez a dísz- és gyümölcsfás, ún. hibrid, kombinált „Tündérkert”, két lépésben. Itt Budakeszin, Kis-Kovács Zsuzsával együtt visszük ezt a témát, szakmai múltjából adódóan a szervezés, marketing, népszerűsítés terén. Először 2020-ban én ajánlottam fel, és ültettem el tíz fát – alma, szilva, körte -, melyek valamennyien megeredtek és jól érzik magukat. Néhány hete pedig újabb 25 fát ültettünk el. Városunk önkormányzata megvásárolta a fákat, én a fuvarköltséget vállaltam. A BVV Kft. jól előkészítette az ültetést. Vegyes gyümölcskert lesz itt, fehér cseresznyétől a svábszilváig. És mivel ez a terület az egykori barackos része volt, kifejezett kérésemre, stílusosan, tízféle kajszi barackfát is ültettünk.
Ezek lassan növő fák, erőt gyűjtenek ezekben az években és csak 5-10-15 év után kezdenek teremni és akár 100 évig is élhetnek. Erős az immunrendszerük, akár az ősöké.

Jelen volt Budakeszin a 25 fa elültetésénél Szarvas József, a Nemzeti Színház Kossuth-díjas színművésze is, akit évtizedes barátság fűz Kovács Gyulához, és aki művészként a Tündérkert mozgalomnak is szóvivője, fontos szerepe van az örökség őrzésében. Az ő ötlete volt, hogy Viszákon csinál egy gyümölcsöskertet, amit Tündérkertnek nevezett el. A településen annyi régi gyümölcsfajtát ültet az ottani közösség, ahány gyermek születik abban az évben. Viszák, ez a Göcsejjel szomszédos őrségi kis falu arról is hírnevet szerzett az elmúlt években, hogy a Szarvas Józsefék parasztudvarán álló pajtából az azóta elhunyt Kaszás Attila ihletére megépült a Pajtaszínház és Galéria.

Budakeszire egy egészen különleges fát hozott magával, és ültetett el Szarvas József.

Szarvas József: Ez egy külön történet. Petőfi állítólag a világosi csata előtti napon Székelykeresztúron eltöltött egy éjszakát, és a kertben írt egy verset. Volt egy körtefa abban a kertben, és annak a tövében írta meg a verset. E körtefáról a kiszáradása előtt még mentettek oltóvesszőt, és Kovács Gyula vállalta, hogy utódokat „nemz” ebből, így ennek a körtefának a leszármazottja ez a fa.

Lesz valami tábla, mely utal a fákat örökbefogadó családokra, iskolai osztályokra?

Sz. J.: Most készül utólag egy tábla az örökbefogadásról, ahol az örökbefogadó családok, osztályok neve szerepel majd.

Tulajdonképpen mi lesz a feladata a jövőben az örökbefogadóknak?

Sz. J.: Most nyáron locsolgassák, óvják a nagy melegben a kiszáradástól az örökbefogadott fát. Az elkövetkező években pedig ne feledkezzenek meg róla, figyeljék, nehogy bármi gond legyen. Nem szabad metszeni, permetezni! Ők lesznek az őrző tündérek. Ez egy örökség, melyet ilyen módon lenne jó ápolni. Ha meg 5-1015 év múlva termőre fog fordulni, évente szüreteljék le és fogyasszák egészséggel!

Lesz ennek folytatása?

Sz. J.: Ez az iskola mellett elültetett 25 gyümölcsfa ma csak egy rezervátum, mellyel sok tennivaló nincs Budakeszin, hisz egyedülállónak mondható ebben a formájában. Ezért van egy olyan elképzelésünk, hogy a régi idők gyümölcskultúráját visszahozzuk napjainkba, ahogy azt Kovács Gyula is ajánlja, akár a díszfák helyett is. Ősszel szeretnénk indítani egy olyan akciót Budakeszin, közösen a BVV Kft.-vel, hogy aki a saját kertjébe szeretne ültetni ezekből az ősfákból, azoknak beszereznénk az igényelt fákat Kovács Gyulától.

Láthatóan terjed a Tündérkert mozgalom hazánkban!

Sz. J.: Önkormányzatok, iskolák, egyházi közösségek is a saját, hozzáadott értékükkel emelik ennek a tündérkert mozgalomnak a jelentőségét. Sőt, a Kárpát-medencében, a Felvidéken és Erdélyben is alakulnak már Tündérkertek.

Kovács Gyula rendületlen kitartása, gyümölcsfa szeretete és Szarvas József kulturális marketingje sokak szívét-lelkét megérintette. Nem fog kihalni a régi idők gyümölcsészeti kultúrája a Kárpát-medencében.

Megosztom a cikket

A Budakörnyéki Egészségprogram kétnapos szakmai fóruma Budakeszin

Három alapvető célkitűzés megvalósítását tartja elsődleges feladatnak az egészségügyben a területért felelős államtitkár. Dr. Takács Péter a Budakörnyéki Egészségprogram (BEP) ma kezdődött kétnapos budakeszi szakmai fórumán úgy fogalmazott, első a betegbiztonság, a beteg érdeke. Az ellátáshoz való hozzáférés növelése, ez a lakhelyközeli ellátási rendszer megerősítését jelenti.


A másik fontos célkitűzés az egészségben eltöltött évek számának a növelése, az Európai Unió átlagához való közelítése. A harmadik célkitűzés pedig az, hogy az egészségügyi rendszer reagálóképességét megerősítsük a következő évtizedben, amikor újabb világjárványok és egyéb kockázati tényezőkkel kell számolnunk, mondta az egészségügyért felelős államtitkár a budakeszi egészségügyi fórum nyitónapján.


Dr. Takács Péter a járási egészségügyi központok hálózatának erősítését ígérte. Ebben fontos szerep hárul a Budakeszi Egészségügyi Központra is, amely fontos szereplője a Budakörnyéki Egészségprogramnak. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) által 2018-ban indított program rendkívül sikeres, ezért országos mintaprogramként folytatódhat, tette hozzá az államtitkár.

Dr. Pócza Péter PhD, a Budakeszi Egészségügyi Központ intézményvezető-főorvosa a dohányzás okozta tüdőrákos megbetegedésekről és a megelőzést szolgáló felvilágosító programokról tartott előadást. A legfontosabb a tájékoztató kampányok mellett a rendszeres szűrések megszervezése. Ebben már eddig is komoly szerepet vállalt a BEP, együttműködve az Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel (OKPI). Az intézményvezető-főorvos hangsúlyozta, hogy ezt a munkát nagyban segítette, támogatta a BÖT elnökeként, Dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere.


Dr. Bogos Krisztina PhD pulmonológus, onkológus főorvos, az OKPI főigazgatója is úgy fogalmazott, komoly motorja a BEP-nek a budakeszi polgármester asszony, aki szívügyének tekinti a budakörnyékiek egészségmegőrzését. Dr. Bogos Krisztina előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy egyre jobban terjednek a különféle hevített dohánytermékek és a potenciális fogyasztók megtévesztése, hogy ezek kevésbé károsak, mint a klasszikus dohánytermékek.
A megelőzésben és a leszokásban is segítség lehet a leteszemacigit.hu tájékoztató honlap, az Országos Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ által működtetett 24 órás telefonos szolgálat, a 06/80/44-20-44-es zöld szám, és a kapcsolódó okos mobil applikáció is.
A nyitónapon Vajda Nagy Erika dietetikus és Dr. Uzsalyné Pécsi Rita PhD pedagógia- és neveléskutató előadása után Sturmann Linda táncművész tartott pilátes órát a résztvevőknek.

https://www.facebook.com/budakornyekiegeszsegprogram/posts/pfbid02p3hCP3Hbr8eHGAcgpxbBfHuDirh17WJoq2CRMUxzWT6Qf1ZNUduRRY9f2DJaiEYDl

https://www.facebook.com/koranyi.hu/posts/pfbid0YcPd42WULy4zEUmUszESjD13yyu98qFoNVKBm627KDn8DUmgwmeLn1cTDxBiPNsHl

https://www.facebook.com/gyoriottilia/posts/pfbid02p9NdA3p5oY9g4LeZjZx8eCLAMUyCAcGv9a8r2S55BQVaVpZm2wW1JAnpKtF1Ci4Bl

 

Megosztom a cikket