Author: Kufa András

Orbán Viktor: Védett vásárlási idősávot kapnak az idősek

Orbán Viktor hétfőn bejelentette, egyeztetett az Idősügyi Tanácsával, ami után a kormány úgy döntött, ismét bevezetik a vásárlási idősávot.

„Ez egy kormányrendelet, amelyet az Idősügyi Tanács mai ülését követően adtunk ki. Azt a célt szolgálja, hogy az idősek hétfőtől péntekig 9-11 között védett sávban vásárolhatnak, vagyis ebben az időszakban csak ők lehetnek a boltban„

– mondta videóüzenetében a miniszterelnök.

„Hétvégén, szombat és vasárnap pedig 8-10 óra között érvényes ugyanez. A pontosság kedvéért, az idősek bármikor vásárolhatnak, de van egy védett idősáv, 9-11 óra között, illetve 8-10 óra között, amikor csak ők tartózkodhatnak a boltokban„

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

„Világosan látszik a járvány statisztikáiból, hogy a legveszélyezettebb korosztály továbbra is a szüleink, és a nagyszüleink korosztálya. Őket kell elsősorban védenünk. Ez a rendelkezés őket védi. Vigyázzunk rájuk, vigyázzunk egymásra„

– kéri mindenkitől a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Védett vásárlási idősávot kapnak az idősek

Megosztom a cikket

Budapest és Budakeszi régi határkövei

A múlt száznegyvenéves tanúi állnak sorban körülöttünk.

A régmúlt időktől szokás a birtokok határait megjelölni. A török kiűzése után az elnéptelenedett Buda környéki települések határai meglehetősen tisztázatlanok voltak. A 18. században többek között Buda és Budakeszi is pereskedett egymással a határok miatt. A kérdés véglegesen a 19. században oldódott meg. 1872-ben Pest, Óbuda és Buda egyesítésekor meghatározták a főváros területét és a városi honatyák elrendelték, hogy a határokat pontosan és szemléletesen kövekkel jelöljék meg.

Az erdőt járva sok mai kirándulónak van hasonló élménye, amikor egyszer csak megakad a szemük egy szögletes, láthatóan mesterségesen létrehozott kövön. Közelebbről szemlélve könnyen kitalálható, hogy határkőről van szó, hiszen egyik oldalán Budapest Főváros vésett felirat áll, a szemben lévőn pedig, a mi környékünkön, Budakesz olvasható. Már ha olvasható még. Sokszor csak kitapogatni lehet a betűket.

A pesti oldalon 29 km hoszszan a kövek számozása 1–100-ig tart. A 20. század végére már csak 49 db volt megtalálható közülük. Ezeket a határköveket még a főváros egyesítése előtt állították, csak számozásukat végezték 1872 után. A budai oldalon 41 km hoszszan 101–325 közötti számozással 1878, 1879, 1880 és 1882. években helyeztek el egységes kialakítású határköveket. Az összesen 225 db kőből 1995- re 48 darabnak már nyoma veszett. Méretük 50×50×150– 200 cm hasáb alakú budai mészkő. A Budapest feliratú oldala a főváros irányába tájolt, ezen az oldalon szerepel a telepítés évszáma is. 

A szemben lévő oldalon a szomszédos település megnevezése áll. Az 1933-as évben a nyomvonalon sűrítették a kövek számát, a 20. századi kövek kisebbek, 40×40×90 cm-esek, műkőből készültek. A települések neve rövidítve szerepel (pl. BP, BK), sokszor feltüntetik a telepítés évszámát, és HP jel mutatja, ha háromszögelési alappontként is szolgált. Az utóbbiak közül dr. Szentpéteri Tibor 1995-ben 21 db-ot talált meg. Budapest és Budakeszi 1880-as határát összesen 44 határkő jelölte ki. A 195-ös számú az első. A Petneházy-rét nyugati oldalán, a Kis-Ördög-ároktó Budakeszi felé, a vadvédelmi kerítés közelében, a határárok mentén, a mai piros kereszt turista jelzés vonalán található.

Ahogy Hófehérkét követik a törpék, sorakozik utána 5 kisebb, vélhetően 1933-ban lerakott kő. Nagyon könnyen észrevehető helyen áll a 197- es. Szintén a piros kereszt jelzésen, a szekérút mentén, közvetlen a sorompó mellett magasodik. 202-től 209-ig a laktanya zárt területén vannak. A 210-es a Budakeszi út feletti bozótban áll, 211-től 218-ig a János-hegy északnyugati oldalán kúsznak fel a hegyre. A 219-esnek a Libegő fenti végállomásánál kellene állnia, sajnos egy ködös októberi szombaton nem sikerült megpillantanom. Legkönnyebb határkőre bukkanni a János-hegy és a Normafa közötti szakaszon a betonozott út mentén, vagy tovább haladva a Konkoly-Thege úton. Az utolsó, Budakesz jelzésű kő az Irhásárok tetején zárt területen található. Látható, hogy az 1880-as határok nem azonosak a maival. A korabeli Budakeszi határai keleten és délkeleten a mai Konkoly-Thege Miklós út, északkeleten a mai János-hegyi út, valamint
a Budakeszi út legmagasabb pontja a laktanyánál, északon a Hársbokorhegy vonulatai voltak. A legnagyobb változást az okozta, hogy 1892-ben Budakeszi egy nagy területet, a ma Budakeszierdőnek nevezett részt eladta a fővárosnak.

Dr. Szentpétery Tibor hatalmas és kitartó munkával 1995 tájékán felkereste, lefényképezte, valamennyi akkor fellelhető határkövet. Ezt az albumot lapozgatva feltűnik, hogy nagyon sokat romlott az állapotuk negyedszázad alatt. A Normafa környékén néhány éve még madáretetőket helyeztek rájuk, ma graffitik csúfítják el némelyiket. A kövek töredeznek, olvashatatlanná válnak a feliratok. Pedig nagyon jó móka gyerekekkel „kincskereső játék” közben felkutatni őket. Játékos kedvű felnőtteknek is kiváló, friss levegőt sem nélkülöző időtöltés. 2013. novemberben a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ szervezésében, Oszlánszki Szilvia és Gellér Dávid (történész) vezetésével népes csapat sétálta végig a nyomvonal egy részét. Érdemes példájukat követni!

Összeállította: Ádám Éva,
Gellér Dávid: Budakeszi a német betelepítés korában c. tanulmánya és Szentpétery Tibor: A XVII–XIX. században kihelyezett budapesti határkövek albuma alapján.

Budakeszi Hírmondó 2020. november 12. oldal.
https://hirmondo.budakeszi.hu/wp-content/uploads/2020/11/Hirmondo-2020-11-1.pdf

Megosztom a cikket

A Viadal Sport Egyesület kincskereső természetvédelmi túrája

Sok-sok évvel ezelőtt kezdtük a kis síbajnokok életébe bevezetni a környezettudatos magatartásra nevelés fontosságát.

Évkezdő, őszi túránkon mindig játékos formában a természetvédelemmel, a környezetünk megóvásával töltjük meg túránk útvonalát. Az állomásokon „a Föld nevű bolygót védelmező” kis manó kérdéseivel ismerkedtünk meg, kerestünk választ a kérdésekre.

Szóba került az élőlények védelme, az időjáráshoz, a környezetünkhöz kapcsolódó alkalmazkodás, a takarékosság, a szelektív hulladékgyűjtés, a megújuló erőforrások használata, az erdővédelem, a fásítás, az öko lábnyom csökkentésének lehetőségei. Reméljük, mindenki vitt magával haza odafigyelésre okot adó gondolatot. Persze a kincskeresés élménye fokozza a lelkesedést. Titkos borítékokat, tekercseket, színes fonalgombócokat és három kincses dobozt kellett felkutatniuk a kis túrázóknak.

A Viadal Sport Egyesület edzői tevékenységük nyomán a családok bevonásával, közösségépítő hagyományok ápolásával, a sport népszerűsítésével, a környezetünk iránti tisztelet elmélyítésével, a városi sportesemények palettájának színesítésével szolgálja Budakeszi közösségét. Törekszünk segítséget nyújtani abban, hogy a sport legyen a minden napjaink része, egészséges életmóddal védjük egészségünket, értelmes időtöltéssel támogatjuk a hétköznapi küzdelmek feloldását szolgáló regenerálódást.

Budakeszi Hírmondó 2020. november 19. oldal.
https://hirmondo.budakeszi.hu/wp-content/uploads/2020/11/Hirmondo-2020-11-1.pdf

Megosztom a cikket

Budakeszi közlekedése volt a téma a Hír TV esti műsorában

Araszoló autók, dugóban álló autóbuszok Budakeszin. Hétköznaponként a reggeli csúcsban tízezrek próbálnak bejutni a fővárosba. A környéken élők már régóta szorgalmazták, hogy az állam segítse az elővárosi közlekedés fejlesztését.

Két hete a Budapesti Fejlesztési Központ csaknem 600 millió forintot kapott a kormánytól, így hamarosan értékes perceket nyerhet, aki a buszközlekedést választja. A tervek szerint Budakeszi P+R parkolóiból indulnának majd a járatok. A gyors haladást buszsávok és intelligens forgalomirányító lámpák segítenék. A cél, hogy a felgyorsított buszokra a most még gépkocsival járók minél nagyobb része váltson át.

A Magyarország élőben extra vendégei Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester és Győri Ottilia Budakeszi polgármestere voltak.

https://hirtv.hu/magyarorszageloben/magyarorszag-eloben-extra-az-ingazok-megfojtjak-a-peremkeruleteket-2512152

Megosztom a cikket

Ősz végén a Nagy Sándor József Gimnáziumban – Folytatódott iskolánkban az őszi eseménysorozat

Október 6-án, rendhagyó iskolai ünnepség keretében emlékeztünk a mártír hősökre, az aradi tizenhárom vértanúra. A járványhelyzetre való tekintettel most a hagyományostól eltérően szerveztük meg a műsort. Az előre rögzített hanganyagot a diákok többsége az osztályteremben hallgatta végig, míg ezalatt az aulában az osztályok képviselőivel koszorúztuk meg iskolánk névadójának, Nagy Sándor Józsefnek a  domborművét. Délután a városi ünnepségen iskolánk diákja, Szántó Boglárka mondott verset, majd koszorút helyeztünk el a Nagy Sándor József Emlékháznál.

A szeptember 28. és október 2. közötti héten csatlakoztunk az idén nyolcadszor meghirdetett „Mozdulj a klímáért!” felhíváshoz. A Biodiverzitás Szuper Éve jegyében a feladatok a beporzók – főleg a méhek – védelméhez és a települési méhlegelőkhöz, vadvirágos mezőkhöz kapcsolódtak. A  kampányunkban 77 diák vett részt, (3 osztályból: 9. A, 10. B, 11. B), akik a kampányidőszak alatt lehetőség szerint az utazás környezettudatos módját választották, figyeltek a húsmentes vagy helyi alapanyagos étkezésre, és egyéb közös feladatokban is részt vettek.

A tavaszi járványügyi helyzet miatt most ősszel, október 5–9. között volt a Fenntarthatósági témahét. Örökös Ökoiskolaként a részvétel nekünk különösen fontos. Mivel most is elég korlátozottak a lehetőségek a programok szervezésében, itt is főleg az online lehetőségeket tudtuk kihasználni. A hét minden napján részt vett 1-1 osztályunk az online előadásokon, mely egyben  A világ legnagyobb tanórája  rendezvénysorozattal közös program is volt.

A témahét idei kiemelt témái az energia, a klímaváltozás és az egészségnevelés. A programokon kívül Dr. Csontos Péter biológus  a 10. A osztálynak és a biológia fakultációnak tartott érdekes előadást a biodiverzitással kapcsolatban.

Október 12–22. között hagyományainkhoz híven az Állatok világnapjához kapcsolódva adománygyűjtést szerveztünk. Jönnek a hűvös, esős, szeles őszi napok, amikor az orrunkat sem szívesen dugjuk ki. Mondják is, hogy ilyen cudar időben még a kutyát sem verik ki. De sajnos nem így van. A kutyamenhelyek tele vannak gazdátlan állatokkal, akiknek a sorsa a jótékony emberek adományain, gondoskodásán múlik.

A kenyér ünnepén, október 16-án az osztályok finom péksüteményekkel kínálták osztálytársaikat és a tanári kart. A világnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének – az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó, fontos energiaforrásnak –, a kenyérnek a jelentőségét. Ebből az alkalomból osztályaink elkészítették a saját kenyerüket és egyéb péksüteményeiket, és otthonról hozott lekvárokkal, körözöttel és egyéb kenceficékkel megkenve el is fogyasztották. És hogy a hangulat még jobb legyen, közben az A kicsi dió című magyar népmesét is meghallgattuk, megnéztük.

„Mosolyod árnyékában napozik aki él” – a Selmeczi Roland versmondó versenyen a 15–18 év közötti kategóriában Mucsi Emma 11. B osztályos tanulónk harmadik helyezett lett. Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Hosszú idő után ismét indítottunk versenyzőket a Pest megyei diákolimpia Atlétika Ügyességi és Váltó Csapatbajnokságán. Ezt mindig a tanév kezdetéhez közel rendezik meg, így rövid a felkészülési idő. Ennek ellenére két csapat is létrejött: egy fiú súlylökő csapat és egy leány svédváltó – a svédváltóban négyen futnak: 100-200-300-400 métereket kell teljesíteni, és a váltóbotot megfelelő technikával át kell adni. A versenyt Albertirsán rendezték meg, elég kellemetlen, szeles, esős időben szeptember 30-án. Mindkét csapat sikerrel teljesítette a kitűzött célt. Gratulálunk!

Budakeszi Hírmondó 2020. november 11. oldal.
https://hirmondo.budakeszi.hu/wp-content/uploads/2020/11/Hirmondo-2020-11-1.pdf

Megosztom a cikket

Mi fán terem az erdő?

Az erdő nem egyszerűen fák sokasága, hanem egy olyan bonyolult ökológiai rendszer, ami nélkül az emberiség nem tudna létezni. Szolgáltatásai nemcsak közvetve, hanem közvetlenül is jelen vannak mindennapjainkban. Az Országos Erdészeti Egyesület az Agrárminisztérium támogatásával ezért a „Mi fán terem az erdő?” elnevezésű, társadalmi célú kampányában az erdei életközösség, vagyis az erdei ökoszisztéma szolgáltatásainak fontosságára hívja fel a figyelmet.

Az erdők fenntartásáért és gyarapításáért végzett munka célja az erdők szolgáltató-képességének megőrzése, hiszen nincs semmi a világon, ami annyi mindent ad az embereknek, mint az erdő, globálisan és az egyes emberek szintjén is. Az erdő megőrzi a biológiai sokféleséget, élteti és gyarapítja kultúránkat, széppé varázsolja a tájat és beavat a természet titkaiba, kincseivel ellátja az embereket, működteti a Föld anyagkörforgási rendszereit, s végül, de nem utolsósorban az egyik első számú eszköz a klímaváltozás negatív hatásaival vívott küzdelmünkben.

Ezért az Országos Erdészeti Egyesület az Agrárminisztérium támogatásával egy olyan társadalmi célú, közösségi média kampányt indít „Mi fán terem az erdő?” elnevezéssel, amelynek célja, hogy szakembereket megszólaltatva hívják fel a figyelmet az erdő ökoszisztéma szolgáltatásainak mibenlétére és azok fontosságára. Arra, hogy valamennyiünknek oda kell figyelnünk és óvnunk kell erdeinket, mert az erdő sokkal fontosabb szerepet játszik az életünkben, mint gondolnánk.

A kampány hat témája és a hozzájuk kapcsolódó kisfilmek – amelyeket a következő három héten a https://www.facebook.com/erdeszetiegyesulet és a www.mifanterem.oee oldalakra töltenek fel – egyebek mellett olyan kérdésekre keresik és adják meg a választ, mint például: Miért az erdő a biodiverzitás kulcsa? Milyen szerepet játszik az erdő a Föld vízháztartásában vagy a levegő körforgásában? Miért nincs alternatívája a klímavédelemben az erdők megóvásának és gyarapításának? Mit tehet az ember, ha tudja azt, hogy erdeink jövője szorosan összekapcsolódik a következő generációk jövőjével? Ehhez kapcsolódó YouTube videó: 

A kampány témája szorosan kapcsolódik az Országfásítási Programhoz, amelynek célja a meglévő erdőterület minőségi megőrzése és a fával borított területek gyarapítása, hiszen az erdőre ma már nem csak úgy kell gondolnunk, mint az éghajlatváltozás miatt veszélyben lévő értékünkre, hanem sokkal inkább úgy, mint egy olyan kincsünkre, ami potenciális megoldást is jelenthet a klímaváltozás kihívásaival szemben.

Megosztom a cikket

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának nyilatkozott

Orbán Viktor szerint nem joguralomról, hanem többségi uralomról szól a jogállamisági vita. Rengeteg utat elindított a júliusi csúcs. Most már ezen az úton vagyunk. Mi bejelentettük, hogy a teljes csomag több eleme nem fogadható el – tette hozzá. Most megálltak a jogszabály alkotási folyamatok, és a végén meg fogunk egyezni. Az egyébként jobban megérint, hogy gátlástalanul lehet hazugságokat terjeszteni Magyarországról, így többek között Soros György – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy Soros emberei mondják azt, hogy veszélybe kerül az unió, ha nem lesz megeggyezés. Ráadásul, akik most megszólalnak, azokat Soros fizeti, aki egyébként a világ egyik legkorruptabb szereplője. Orbán Viktor kijelentette, hogy júliusban úgy döntöttek a kormányfők, hogy sok szempontot akarnak érvényesíteni.

Orbán Viktor a beszélgetés elején arról beszélt, hogy Soros György fenyegeti Magyarországot és Lengyelországot. Az EU-ban a viták rendezésének a módja, hogy tárgyalunk, miközben Soros György egy nagy cikkben utasításokat adott a brüsszeli elitnek. A miniszterelnökök dolga, hogy egy vitát, hogyan kell elrendezni – tette hozzá. A viták az unió természetéből fakad.

https://www.origo.hu/itthon/percrolpercre/20201120-orban-viktor-radiointerju-pp-2020-november-20.html

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/11/20/elo-orban-viktor-miniszterelnok-nyilatkozik-a-kossuth-radionak

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201120/orban-a-magyar-vetorol-nem-vesznek-el-tolunk-forrasokat-minden-fejlesztes-megvalosul-458270

Megosztom a cikket

Tartós élelmiszereket gyűjt idén is az Élelmiszerbank

Az adományok a helyi rászorulók között kerülnek szétosztásra.
Segítsen Ön is adományával, tegyen Ön is azért, hogy a nélkülözők is terített asztal mellett ünnepelhessék a Karácsonyt!
Az áruház neve, címe: Tesco, Budakeszi, Bianka u. 1, 2092

A gyűjtés pontos időtartama:

  • 2020. november 27. péntek, 14.00 – 18.00
  • 2020. november 28. szombat, 08.00 – 18.00
  • 2020. november 29. vasárnap, 08.00 – 18.00
Megosztom a cikket