?Akármit tettem, azt mindig közösségben, emberekkel, lakótársakkal együtt tettem?

Jó két évtizedes hagyomány Budakeszin, hogy az 1848?49-es forradalom emléknapja alkalmából a város önkormányzata magas kitüntetéseket adományoz a legkiválóbb, a településért legtöbbet tevő, példaként állítható személyeknek. Ebben az évben a képviselő-testület a ?Budakeszi Ifjúsági Díjat? Kemény Dávidnak adományozta, illetve a ?Budakesziért Emlékérmet? egy kiemelkedő személynek, Mészner Antalnak és egy példátlan tevékenységű egyesületnek, a Budakeszi Városi Polgárőrségnek adományozta.

 

Az ünnepség kezdetén dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony köszöntötte a megjelenteket. ?Budakeszi Város Önkormányzata 1999-ben alapította az Ifjúsági Díj elismerést. Adományozásával a város vezetése kitünteti, Budakeszi városának és a fiatal korosztálynak követendő példaként állítja az ifjú polgárok példamutató közéleti, tanulmányi, sportbeli tevékenységét, melyet a város fejlődésének elősegítésében végeztek. Az elmúlt években 32 tehetséges budakeszi fiatal vehette át ezt a kitüntető díjat.

Budakeszi Város Képviselő-testülete a ?Budakeszi Ifjúsági Díjat? 2013. évben Kemény Dávidnak adományozza.?

Ezután a polgármester asszony röviden elsorolta Dávid eddigi legjelentősebb eredményeit. 2011-ben egyéniben az országos bajnokságon 5. helyezést ért el, országos összetettben pedig ezüstérmes lett. A 2011-es Budapesten megrendezett Atlétikai Diákolimpián korcsoportjában 400 méteren 11. helyezést ért el.

2012-ben a bécsi nemzetközi fedett pályás bajnokságon a 800 méteres síkfutásban 3. helyezést ért el, a megyei mezei futóbajnokság diákolimpiáján bronzérmesként ért célba. A 2012-es, Máltán megrendezett FISEC ifjúsági olimpián 400 méteres síkfutásban aranyérmet szerzett, és egyben új egyéni rekordot állított fel: az említett versenyszámot 50:03  másodperccel teljesítette. A Bécs?Pozsony?Budapest fél maratonon már négyszer vett részt. Dávid példaképe Boronkai Péter paralimpikon. Budakeszi városa méltán büszke lehet arra, hogy Dávid városunk polgára.

Ezután nagy taps közepette vette át a díjat, és röviden megköszönte mindazoknak a segítségét, akik nélkül nem juthatott volna el idáig.

A Buda Környéki Televízió riporterének kérdésére elmondta, hogy a legbüszkébb máltai eredményére. Az érettségi után a Testnevelési Főiskolára készül. Távlati tervei között a riói olimpia szerepel?

 

A díjátadó ünnepség második részében az idősebb korosztály tagjainak szóló kitüntetések átadása következett. ?Budakeszi Város Önkormányzata 1989-ben ?Budakesziért Emlékérem? néven díjat alapított attól a céltól vezérelve, hogy a város szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett; a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, oktatási, gazdasági élet bármely ágazatában tartósan kiemelkedő munkát végzett személyeket, csoportokat és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, példaként állíthassa a jelen és az utókor elé. A díj alapítása óta 53 jeles személyiség vehette át az emlékérmet.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ?Budakesziért Emlékérmet? 2013. évben egy kiemelkedő személynek, Mészner Antalnak és egy példátlan tevékenységű egyesületnek, a Budakeszi Városi Polgárőrségnek adományozza.

Először Mészner Antal méltatását hallgathattuk meg. Mészner Antal 1940-ben Budakeszin született tősgyökeres sváb családból származik, két gyermeke és három unokája van. A településen járt elemi iskolába, majd műszerészként a Magyar Optikai Műveknél dolgozott, és elvégezte a Kandó Kálmán Technikum műszeripari tagozatát.

 

A rendszerváltás előtt két ciklusban a települési tanács tagja, 1990-től 2010-ig önkormányzati képviselő, 1994?2002-ig alpolgármester. Több bizottságnak volt elnöke, illetve tagja.

Kiemelt szerepet vállalt a város sportéletének alakításában és fellendítésében, számtalan sportrendezvény szervezése és lebonyolítása fűződik a nevéhez, mint például a nemzetközi hírű Bécs?Pozsony?Budapest Szupermarathon Budakeszi állomásának létrehozása, a Nagy Gáspár labdarúgó kupa és a MARABU futóverseny elindítása, nemzetközi labdarúgótornák szervezése.

Mészner Antal segítette több testvérvárosi kapcsolat kialakítását, főként Neckarsulm, St. Margarethen és Beregdéda tekintetében, és azok folyamatos ápolásában is részt vett és vesz a mai napig is.

Aktív szerepet tölt be a város közéletében, szinte minden városi rendezvényen és annak szervezésében részt vesz, értékes tapasztalataival ? igazi lokálpatriótaként ? hozzájárul azok sikeréhez.

A település életének jobbítása, fejlődése érdekében önzetlenül, elkötelezetten, minden egyéni érdeket félretéve, a közösségért tett és tesz. Példamutató életét és elhivatottságát, közéleti tevékenységét figyelembe véve Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mészner Antalt méltónak találja a Budakesziért Emlékérem kitüntetésre.

A kitüntetés átvételét szintén nagy taps kísérte. A frissen kitüntetett, nagyon fiatalos Mészner Antal röviden megköszönte a megtiszteltetést, jelezve, hogy mindig ?csapatjátékos? volt, mindig az emberekkel együtt, azok segítségével végezte tevékenységét.

 

Az idei évben a ?Budakesziért Emlékérem? másik díjazottja a Budakeszi Városi Polgárőrség.

Településünkön idén nyolcadik éve működik a Polgárőrség Karvaly Nándor majd az idei évtől kezdve Farkas Dániel vezetésével. A szervezet aktív szerepet vállal a városi bűnmegelőzésben, a helyi közbiztonság megteremtésében. Az elmúlt évek alatt a polgárőrség tagjai szabadidejüket feláldozva, ellenszolgáltatás nélkül végezték és végzik önkéntes tevékenységüket. Az évről évre növekvő taglétszám, az elkötelezettség, a szakmaiság és az elmúlt évben az önkormányzat támogatásával elindított Budakeszi Védelmi Centrum működése érzékelhető közérzetjavulást, élhetőbb és biztonságosabb Budakeszit teremtett. Vigyáznak gyermekeink biztonságára, a gyalogátkelőknél, az ifjú korosztály bűnmegelőzési neveléséről sem feledkeznek meg, a szépkorú, polgárok részére közbiztonsági előadásokat tartanak, biztosítják rendezvényeink biztonságát, és nem utolsósorban óvják a budakeszi lakosság éjszakai és hétvégi nyugalmát is. A Budakeszi Városi Polgárőrség szorosan együttműködik a Budakeszi Rendőrőrssel, az önkormányzati vezetéssel, a képviselő-testülettel és a civil szervezetekkel is.

Budakeszi Város Önkormányzata ezúton is tisztelettel köszöni a város polgárőreinek odaadó, önfeláldozó, kitartó és önkéntes tevékenységét, mellyel városunk közbiztonságának fenntartását és javulását szolgálják.

(Közbevetőleg szeretném megjegyezni, hogy a díjat eredetileg Karvaly Nándornak ítélte a képviselő-testület, aki idén mondott le a polgárőrség vezetéséről, több mint 7 év után. Karvaly Nándor azonban levélben fordult a polgármester asszonyhoz: ?Ezt az elismerést egyedül nem fogadhatom el, mert a Budakeszi Városi Polgárőrség egy nagy csapat, melynek valamennyi tagja igen sokat tett és a jövőben is tenni fog Budakeszi közbiztonságának javításáért. Kérem, hogy amennyiben lehetséges, akkor az emlékérmet és az érte járó tiszteletdíjat szíveskedjen a Budakeszi Városi Polgárőrségnek adományozni.?) Ezért változtatta meg döntését a képviselő-testület, idén a megtisztelő kitüntetést a Budakeszi Városi Polgárőrség kapta, és a leköszönt elnökkel együtt az utód, Farkas Dániel vette át a díjat.

Karvaly Nándor megköszönte szeretett polgárőrsége nevében a kitüntetést és megjegyezte: a kitüntetéssel járó tiszteletdíj a polgárőrség egyhavi működési költségének felel meg?

 

Szabó Tibor Mihály

A fotógaléria megtekintéséhez kattintson ide.

A Buda Környéki Televízió összeállításának megtekintéséhez kétszer kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket