A testvérvárosi kapcsolatokat is erősítettük

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával az önkormányzati delegáció a június 4-i nemzeti ös­szetartozás napja alkalmából Budakeszi testvérvárosába, Csíkszeredára látogatott. A magyarság legjelentősebb zarándokhelyén, Csíksomlyón részt vettünk a pünkösdi búcsún is, amely idén épp erre a napra esett. Felemelő érzés volt Magyarország­tól többszáz kilométerre, többszázezer nemzettár­sunkkal együtt megélni az összetartozás érzését! A bú­csút követően ellátogattunk Gyimesbükkre, és meg­koszorúztuk a történelmi Magyarország ezeréves ha­tárán álló utolsó vasúti őr­házat, amelyet a Budakeszi Kultúra Alapítvány újított fel. Büszkeséggel töltött el, hogy itthonról többszáz ki­lométerre is Budakeszi nevével találkozhattam! A haza­utat egy fontos találkozóval szakítottuk meg: az erdélyi, szász múltú Besztercén a helyi magyar közösség vezetői­vel találkoztunk. Máthé Attilával, a városi tanács egyet­len magyar képviselőjével együtt fogadott minket Sorin Hangan alpolgármester is, akivel a városaink közötti le­hetséges gazdasági és kulturális kapcsolatok bővítéséről tárgyaltunk. Ezen a vidéken a magyarság mindig is ki­sebbségben volt, így a magyarországi kapcsolatok nagyon sokat segítenek nemzeti identitásuk megtartásában.

Megosztom a cikket