A szeretet nagykövetei

Szeptemberben ünnepelte fennállásának 110. évfordulóját a budakeszi baptista gyülekezet. Az egész napos rendezvénysorozat délutáni alkalmán a Széchenyi utcai imateremben a gyülekezeti tagok, a meghívott vendégek és valamennyi érdeklődő jelenlétében felelevenítették a gyülekezet múltjának nevezetesebb pillanatait.

 

 

 

A Buda Környéki Televízió felvétele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.budakornyekitv.hu

 

A bevezető gyülekezeti énekek után megtudhattuk, hogy a helyi közösséget Meyer Henrik alapította 1902-ben. Az alakuló közösség szoros kapcsolatot ápolt a Budapesten tevékenykedő baptistákkal, így pl. a Wesselényi utcában működő gyülekezettel.

 

A kicsi budakeszi közösség ereje abban is megmutatkozott, hogy a nehezebb időkben házaknál tartották összejöveteleiket; eleinte németül, a későbbiekben már magyarul is. A II. világháború szinte szétszórta a közösséget, a gyülekezeti életre igen erőteljesen rányomta bélyegét, de 1951-ben tíz nyírségi család idetelepülésével sikerült úgy megerősödniük, hogy meghívhatták az első főállású lelkipásztorukat Tóth Gábor személyében. Az önállóság 1963-ig tartott, ettől fogva a lehetőségektől függően hol a József utcai gyülekezettel együtt működtek, hol pedig önállóan. A ma itt szolgáló Kis Árpádné Pető Anna mintegy harminc évig tevékenykedett már Budakeszin, és most, néhány év kihagyása után újra ő tölti be a gyülekezeti lelkipásztor tisztjét.

 

A visszaemlékezést többszólamú közös ének, gyülekezeti tagok által olvasott versek tették színessé. A zenét kedvelő felekezet lelki harmóniája a hangok harmóniájában is testet öltött. Ezután imádságok és köszöntők következtek. Bakács Bernadett alpolgármester az önkormányzat nevében szólalt fel. Kiemelte, hogy a város szociális célkitűzéseinek megvalósításában fokozottan támaszkodhat erre az igen tevékeny közösségre.

 

 

 

A Hírmondó olvasói már értesülhettek a segítő kezek munkájáról, a múlt hónapban beszámoltunk a ruhaosztásról. Bakács Bernadett hangsúlyozta a vendégszeretet gyakorlásának nehézségeit és szépségeit, végezetül személyes gondolatait mondta el az Istenbe vetett hit és a remény fontosságáról.

 

A budakeszi felekezetek közül az evangélikusok személyesen is képviseltették magukat: Lacknerné Puskás Sára a szeretet megtartó erejéről szóló igeverssel köszöntötte a baptista gyülekezetet.

 

 

Igen felemelőek voltak a jelenlévő más baptista gyülekezetek képviselőinek köszöntései is: a testvérgyülekezetek szebbnél szebb igeversekkel és jókívánságokkal halmozták el a helyieket. Volt, aki 83 évesen Torontóból kelt útra, hogy köszönthesse a budakeszieket. Képviseltette magát a kispesti gyülekezet, a budai baptista gyülekezet és a valaha itt lakott, azóta Budakesziről már elköltözött szolgálattevők.

 

 

 

Az ünnepi alkalmon Papp János egyházelnök végezte az igehirdetést, majd közös ének következett, végül a lelkészi áldás. Most sem maradhatott el azonban a nagyobb ünnepek elengedhetetlen része, a kötetlen együttlét és szeretetvendégség (agapé), mely a személyes gondolatcserére is lehetőséget kínál. Nem kívánhatunk mást, mint azt, hogy a hétköznapokban is olyan emelkedett lélekkel tevékenykedhessenek a résztvevők, amilyet ezen az ünnepen megtapasztalhattunk!

 

 

Mechler Anna

(fotók: Balczó Kornélia és Gurbán Péter)

 

Megosztom a cikket