Beszámoló

 

 

Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány

adószám: 19183914-1-13

bankszámlaszám: 11991102-02125525-00000000 (Erste Bank)

Kapcsolat: bkeszi.reftemplom.alapitvany@gmail.com

 

2014-ben a Határainkon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány saját forrásaiból 150 ezer forinttal járult hozzá a református egyházközség működéséhez és 525 ezer forintot juttatott a gyülekezetnek az alapítvány által kezelt pályázati összegekből. Az alapítvány saját forrásból 35 ezer forinttal támogatta a Zákányi Zsolt Református Vegyeskart, 80 ezer forinttal a 360.sz. Karácsony Sándor cserkészcsapatot, 70 ezer forinttal egy gyülekezeti fiatal részvételét a cserkész világtalálkozón. Külön céladakozással az alapítványon keresztül támogatjuk 180 ezer forinttal egy erdélyi magyar kislány tanulását az 2014/2015-ös tanévben a nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollégiumban.

 

2014-ben alapítványunk kilenc pályázaton nyert el támogatást.

  • A Polgári Magyarország Alapítványától és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal / Balassi Intézet Pro Renovanda Cultura Hungariae programjától a gyülekezet megalakulásának 70. évfordulója alkalmából Istennek hálát adó rendezvényekre és tartós eszközbeszerzésekre.

  • A Nemzeti Kulturális Alaptól és Pro Renovanda Cultura Hungariae programtól a gyülekezeti kórus részvételének költségeire miskolci és kaposvári kórusfesztiválon.

  • A Budakeszi Önkormányzattól a civilszervezetek támogatása keretében az alapítvány működtetésére, a Zákányi Zsolt Református Vegyeskar nyári táborára, és a Protestáns Kör működésére.

  • A Nemzeti Eszközkezelő Alaptól egyedi támogatást, amit a parókiafestésre, adminisztrációs költségekre, eszköz- és anyagbeszerzésre és utazási költségtérítésre fordítottunk.

  • A Nemzeti Kulturális Alaptól a Protestáns Kör 2014 és 2015. szeptember közti programjaira.

 

Az alapítvány bevétele a közvetlenül befizetett adományok és a pályázati támogatások mellett a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból származik.

 

Az alapítványhoz a tavalyi évben átutalt 2013. évi személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból 278.699 forint érkezett. Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%ával, vagy adományaikkal 2014-ben is hozzájárultak fenti céljaink megvalósításához.

 

Ha egyetért alapítványunk céljaival és vállalkozásának módjában áll eseti vagy rendszeres adománnyal támogatni tevékenységünket, kérjük, tegye meg. Kérjük továbbá, hogy személyi adóbevallásában rendelkezzen az 1%-ról az alapítvány javára.

 

A Határainkon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítványt 1992-ben alapította a Budakeszi Református Egyházközség. Az alapítvány kuratóriumának tagjai – Elnök: Sándor László; Tagok: Borbély György, dr. Draskóczy András, Fodorné Süvegh Júlia, dr. Karasszon Mihály, Marosi Zsuzsa. A kuratórium tagjai tevékenységüket önkéntes munkában, fizetség nélkül végzik.

Megosztom a cikket