A HÍD által biztosított szolgáltatások

Színek, lehetőségek, mankók nehéz élethelyzeteink áthidalásához, megoldásához Budakeszin.

A Generációk Háza (Erdő utca 83.) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének legjobb önkormányzati gyakorlatok pályázatán – országosan adaptálható – innovatív és sokrétű programjával a 2. helyezést érte el. Az időskori kreativitás megőrzése, új kreatív személyiségjegyek fejlesztése állt a pályázat középpontjában, melyet többéves munkánkra, tapasztalatainkra alapozva dolgoztunk ki.

A Generációk Háza a szükségletekhez, egyénekhez, élethelyzetekhez adaptálódó szolgáltatásokkal, szabadidős és kulturális programokkal igyekszik a „generációs hidak” építésének segítője lenni. Mindenki számára nyitott, ingyenes programjaink a fiatal korosztálytól a szép-korúakig tartogatnak meglepetéseket, élményeket, minőségi kikapcsolódást, feltöltekezést. A programokra a 23/451-279-es telefonszámon lehet jelentkezni.
A Híd nem csupán a fenti szolgáltatásokkal érhető el a lakosság számára. 2016. január elsejétől kiemelt feladatkört kaptak a járásszékhelyek, így – bejelentkezés alapján – az alábbi ingyenes szolgáltatásokat vehetik igénybe Budakeszi, valamint a járás lakosai:

 1. Családterápia, családkonzultáció, párterápia
  A családterápia rendszerszemléletű pszichoterápiás módszer azt vallja, hogy a családi rendszer tagjai kölcsönhatásban vannak egymással, a nehézségeket, problémákat, konfliktusokat a családtagok egymás közötti kapcsolatain keresztül közelíti meg.
  Bármelyik tag életében bekövetkező változás kihat a többi családtagra. Fókuszában mindig a család egésze áll. Nem a „beteg”, tüneteket produkáló családtag „megjavítása” a feladata, hanem együtt felfedezni, milyen működési módok, a családtagok közötti konfliktusok segítenek fenntartani a jelen problémás helyzetet. Segítséget adni a rendszer változásához, hogy a problémák megszűnhessenek. Felfedezni a meglévő, de nem használt erőforrásokat. A családterápia egyidejűleg hat az egész családra!
 2. Kapcsolattartási ügyelet
  A kapcsolattartási ügyelet biztosítja a gyermek és a vele kapcsolattartásra jogosult számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt biztosítását. Hatósági felkérés esetén biztosítunk felügyeletet ellátó szakembert, konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást.
 3. Mediáció, közvetítő eljárás
  Alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában.
 4. Jogi tanácsadás
  A jogász tanácsadással segíti a család, egyén, gyermek életében felmerülő – jogi szakértelmet igénylő – kérdések, krízisek rendezését.
 5. Pszichológiai tanácsadás
  Problématípustól függően a hozzáfordulókat kompetenciájának megfelelő ellátásban részesíti. (Segítő beszélgetés, tanácsadás). Szükség esetén a folyamatba bevonja a család tagjait is.
 6. Készenléti telefonos szolgálat
  A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy szolgáltatás nyújtása. Telefon: 06 20 243 0323
 7. Utcai szociális munka
  Elsődleges célkitűzés a gyermekek, fiatalok utcai tartózkodás veszélyeinek csökkentése, megelőzése, kivédése. A helyi viszonyok, hiányállapotok, szükségletek, valamint erőforrásink tükrében az utcai szociális munka fókuszát – a Budakeszin kiépített, utcai szociális munkásaink által működtetett csoportokon túl – az oktatási intézményekben folytatott prevenciós tevékenységben kívánjuk leginkább erősíteni, megjeleníteni.

Budakeszi Hírmondó 2022 január

Megosztom a cikket