A délkeleti városrész fejlesztéséről

A Budakeszi Hírmondó 2018. februári számában beszámoltunk a 2018. január 11-i, a Lidl beruházás és Budakeszi délkeleti településrészének várható fejlesztéseivel kapcsolatosan tartott lakossági fórumról. A lakók a fórumon számos, körülményeiket támogató javaslatot tettek az önkormányzat képviselőinek. Polgármester asszony a helyszínen ígéretet tett a résztvevőknek, hogy javaslataikat 2018. január 18-án a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, majd 2018. január 25-én a képviselő-testület tárgyalja meg. Mind a bizottsági, mind a testületi ülésen több lakó személyesen is kifejtette véleményét. Az ezzel kapcsolatos döntésekről adunk most tájékoztatást.

 

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 2742/1 és 2742/2-es helyrajzi számú telkeken megvalósuló ingatlanfejlesztés vonatkozásában körültekintően egyeztesse a telek Kert utcai felében elhelyezkedő kerítés további sorsát, a területen felállítandó ún. totemoszlop elhelyezését, valamint az ingatlan áruforgalmát, nyitvatartási idejét és gépészeti berendezéseinek elhelyezését. Döntés született abban is, hogy az önkormányzat a Budakeszi Kert utca ? Patak utca ? Akácfa utca területén megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan környezetvédelmi hatástanulmányt készíttet, ezért három árajánlatot kér be a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár utca 12.), a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) és a VTK Innosystem Kft. szakértő cégektől. A hatástanulmány elkészítésére 1,5 millió Ft-os fedezetet biztosított az önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére. Továbbá felhatalmazta a polgármestert, hogy a területen megvalósuló fejlesztések várható közlekedési, forgalmi hatásainak vizsgálatára vonatkozó tanulmány elkészítésére a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja. A munkák elvégzéséhez szükséges fedezetet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja.

 

Keretes:

A településrészen megvalósuló önkormányzati fejlesztések

 

Az alábbi beruházásoknak a pénzügyi fedezete biztosított:

 1. A Fő utca szerviz útjának burkolati felújítása az Erdő és a Kert utca között csapadékvíz-elvezetéssel, térköves parkolók kialakításával bruttó 31,5 millió Ft VEKOP pályázati forrásból 2018 nyarának végéig.
 2. A Kert utca Fő utca és Patak utca közötti szakaszán az ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek cseréje a Főváros Vízművek beruházásában, majd az útpálya felújítása belterületi utak felújítására elnyert bruttó 62 millió Ft pályázati forrásból 2018 nyarának végéig.
 3. A Kert utca Megyei útig terjedő szakaszán az Árnyas utcától felfelé duplán emulziózott burkolati helyreállítása és egy, nyílt csapadékvíz-elvezető betonárok kiépítése; az Árnyas utcáról lefelé zárt csapadékvíz-elvezetés és az aszfaltburkolat helyreállítása a Domb utcai csomópontig bruttó 113 millió Ft-ból 100,5 millió Ft vis maior pályázati támogatással 2019. december 31-i határidővel.

(A beruházás feltétele, hogy elkészüljön a csapadékvíz elvezetésének a tervezett körforgalom – Domb utcai csomópont – alatti, a Patak utcában pedig az árokig elvezető, befogadó része, lásd 5. pont.)

 1. Körforgalom kialakítása a Kert, a Domb és a Patak utca csomópontjában a szükséges közműkiváltásokkal a Lidl 300 millió forintos keretéből 2019. év végéig.
 2. A makkosi csapadékvíz befogadásának kiépítése a Patak utca mentén a Kert utcától a Budakeszi árokig a Lidl 300 millió forintos kerete terhére a közműkiváltások függvényében 2018-2019. év folyamán.
 3. A Patak utca teljes felújítása a szükséges közműkiváltásokkal, közvilágítással, valamint buszmegállók kialakításával a Lidl 300 millió forintos kerete terhére 2018-2019. év folyamán.
 4. Az áteresz megerősítése és a MOL-benzinkútnál az úttorkolat kiszélesítése a Lidl 300 millió forintos kerete terhére 2018-2019. év folyamán.
 5. Az Akácfa utcában útépítés közvilágítással a Kert köz és a Patak utca között a Lidl 300 millió forintos kerete terhére 2018. év folyamán.
 6. P+R parkolók (42 db), valamint fedett kerékpár tároló kialakítása az Akácfa utcában a Kert köz és a Patak utca között bruttó 26 millió Ft VEKOP pályázati forrásból 2018 nyarának végéig.
 7. Gyalogos-kerékpáros híd kialakítása a Budakeszi árok felett a Budaörsi útról az Akácfa utcához a Lidl 300 millió forintos kerete terhére 2018-2019. év folyamán.
 8. A Kert közben útépítés közvilágítással és csapadékvíz-elvezetéssel a Lidl 300 millió forintos kerete terhére 2018-2019. év folyamán.
 9. Átvezető út építése a Kert utcából a Szász utcába a Lidl 300 millió forintos kerete terhére 2019. év végéig.

Pályázati szakaszban van még a volt szennyvíztisztító rekultivációja (kb. 250-300 millió Ft) és a 2,6 hektáros vállalkozó park kialakítása (250 millió Ft), valamint a makkosmáriai csapadékvíz levezetése a Makkosi út – Árnyas utcán keresztül (315 millió Ft).

Megosztom a cikket