A budakeszi református gyülekezet hírei

A 2001. évi népszámláláson, Budakeszin 2500 fő vallotta magát reformátusnak. Városunk óvodáiban és iskoláiban 180 gyermek vesz részt református hitoktatásban.  A vasárnap délelőtti istentiszteletekkel párhuzamosan két csoportban tartanak vasárnapi iskolai foglalkozást szakképzett gyülekezeti tagok a 3?12 éves korú, kb. 35 gyermekeknek. 2012-ben 36 gyermeket kereszteltünk református hitre.

 

 

 

 

Örömteli esemény, hogy a már évek óta működő ifjúsági bibliaismereti-hitéleti csoport mellett az ún. ?kisifi?is elindult az újonnan konfirmált fiataljaink számára.  A másik örvendetes hír, hogy vasárnaponként este 6 órakor is tartunk istentiszteletet.

2013 januárjától folytatódnak a Protestáns Kör esti alkalmai minden hónap utolsó csütörtökén. 2013. január 17-én 19 órakor az Evangéliumi Színház mutatja be Márai Sándor Füveskönyve alapján a Márai temploma című drámai játékot a református templomban.

2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóvoltából 2 millió forint, vissza nem térítendő, egyházközségi építésre, újjáépítésre felhasználható támogatást kaptunk. Istennek legyen hála érte. Ezzel megnyílt a lehetőség, hogy az életveszélyessé vált parókiatető megújulhasson.

2013-ra tervezett alkalmaink

Január 3. hetében részt veszünk a városi keresztény gyülekezetek ökumenikus imahetén.

Húsvét előtt evangelizációs alkalmakat szervezünk.

Tavasszal csendes hétvége a konfirmációra készülőknek.

Pünkösdhétfőn tartjuk a konfirmációt.

Az iskolaév végét követő héten napközi hittantábor a parókián óvodásoknak, kisiskolásoknak.

Június végén részt veszünk az ökumenikus családi napon a makkosi templom kertjében.

Szeptemberben tanévnyitó istentiszteleten vesznek áldást óvodásaink, tanulóink.

Ősszel csendes hétvége gyülekezeti tagjaink részvételével.

Október végén zenés-irodalmi est a reformáció emléknapján.

Advent idején evangelizációs alkalmak, zenés áhítat és a katolikus gyülekezettel közösen szervezett adventi vásár.

Karácsonykor családi istentiszteleten ünnepelünk és megajándékozzuk a gyermekeket.

A gyülekezet lelkipásztora Boros Péter, világi vezetőségének (presbitériumának) tagjai: Karasszon Mihály gondnok, Csanády András, Csuka Gábor, Draskóczy András, Kállay Ákos, Nagy Zsigmond, Marosi Zsuzsa, Mártha Miklós, Sándor László, Svigruháné Jászkovics Anna, Szabó Béla, Szabó Gábor.

Minden hónap utolsó vasárnapján és az egyházi ünnepeinken van lehetőség úrvacsora vételre a 10 órakor kezdődő istentiszteleten.

Lelkészi hivatal: 2092 Budakeszi, Fő utca 159. Telefon: (23) 451 814.

Hivatali Idő: kedd 9?11h és 16?18h, szerda 9?11h, csütörtök 9?11h és 16?18h.

Elérhetőségek: reformatus.budakeszi@gmail.com,  www.fatorony.hu.

Bankszámlaszám: 11702036-20004484 (OTP Bank).

Gyülekezetünkhöz kapcsolódó szervezetek, személyek

  • Zákányi Zsolt Református Vegyes Kar

A 25 tagú kórus 2000-ben alakult. Lehetőséget ad a klasszikus kórusmuzsikát kedvelő budakeszi embereknek a közös éneklésre és az énekkel való szolgálatra. Próbáit keddenként 18?20 óra között tartja. A kórus az alapítója, néhai Zákányi Zsolt Liszt-díjas karnagy nevét viseli. Jelenlegi vezetője Kádár Ágota.

Az énekkar rendszeresen énekel egyházi ünnepeken, jótékonysági célú koncerteken. A budakeszi református templomban hagyományos a szolgálata a reformációról megemlékező irodalmi-zenei áhítaton és advent idején. Kéthavonta szolgál egyházi kórusmuzsikával a református gyülekezet úrvacsorás istentiszteletein.  Városi rendezvényeken is fellép, koncertezik szerte az országban, a határon kívül élő magyarok körében és külföldön. Repertoárjukat főként a magyar és nemzetközi egyházzenei, Istent dicsérő kórusművek alkotják a zenetörténet minden korszakából, kiemelten a protestáns, illetve a magyar zenei-kulturális hagyományokon alapuló zeneművek.

  • A 336. sz. Karácsony Sándor Cserkészcsapat

Fő feladatának tartja a gyerekek keresztyén emberré nevelését, a természet megismerését, értékeink védelmét és a közösségformálást. A református gyülekezetben minden évben ők csomagolják és osztják a karácsonyi csomagokat a gyerekeknek, több éve betlehemessel járják a családokat, adventben kézműves napot tartanak, segítenek az ünnepségeken.

Őrsgyűlések: minden pénteken 16.45?18.00 között a budakeszi református parókián. Csapatparancsnok Nagy Zsigmond, helyettese Tenke Máté.

Elérhetőségek: cserkeszek@336.huhttp://336.hu.

  • A Budakeszi Református Egyházközség Határainkon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány

 

A Határainkon Túli Magyarok Emléktemplom Alapítványt 1992-ben alapította a Budakeszi Református Egyházközség az új templom építésének támogatására. Ma az alapítvány hozzájárul a templom kiegészítő és kiszolgáló létesítményeinek építéséhez, átépítéséhez, felújításához és üzemeltetéséhez, valamint támogatja a keresztyén kultúra terjesztését, és a határainkon túli magyarokkal kiépített kulturális kapcsolatok ápolását

2012-ben az alapítvány 500 ezer forinttal járult hozzá a templom épület beázásának elhárítása és kárfelszámolás költségeihez. 400 ezer forinttal, a teljes bekerülési összeg 10%-ával támogatta a parókia épület tetőszerkezetének sürgős cseréjét. Hozzájárul a kiállításoknak, koncerteknek helyet adó Kálvin-terem fenntartásának költségeihez, támogatja a Protestáns Kör rendezvényeit, a Zákányi Zsolt Református Vegyes Kart és a 336. sz. Karácsony Sándor cserkészcsapatot.

Az alapítvány bevétele a közvetlenül befizetett adományok mellett a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból származik. 2011-ben az 1%-os felajánlásokból 340 ezer forint érkezett.

Az adózás jelenlegi szabályai szerint a vállalkozások számára előnyös a közhasznú alapítvány támogatása. Ha egyetért alapítványunk céljaival és vállalkozásának módjában áll eseti vagy rendszeres adománnyal támogatni tevékenységünket, kérjük, tegye meg. Kérjük továbbá, hogy a 2012. évi személyi jövedelemadó-bevallásában, amelynek beadási határideje egyéni vállalkozóknak 2013. február 25-e, önadózóknak 2013. május 20-a, rendelkezzen az 1%-ról az alapítvány javára.

A Budakeszi Református Egyházközség Határainkon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány adószáma: 19183914-1-13, bankszámlaszám: 11991102-02125525-00000000 (Erste Bank).

Elérhetőség: bkeszi.reftemplom.alapitvany@gmail.com.

  • Keszi-Art Egyesület:

A Budakeszin élő művészeket összefogó szervezet elnöke Dévényi János festőművész, gyülekezetünk tagjai. Az egyesület tagjai rendszeresen állítanak ki a Kálvin-teremben, és itt rendezték meg 2012-ben harmadik alkalommal karácsonyi karitatív kiállításukat és vásárukat. A felajánlott műalkotások eladásából befolyt összeget a Budakeszin élő rászorulók támogatására ajánlják föl.

  • Elvileg Blues Band zenekar: gyülekezeti fiataljaink közül többen a tagjai.

 

  • A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki nemrégiben gyülekezetünk kedves tagját, Albert Zsuzsa költőnőt, rádiós szerkesztőt. 2012-ben a Budakeszi Ifjúsági Díjat, gyülekezetünk ifjú tagja, Fehér Bence kapta. Isten áldását kérjük életükre.

 

 

Marosi Zsuzsa

Megosztom a cikket