A Budakeszi Járás Településeinek Közbiztonsági Konzultációs Fóruma a Budaörsi Rendőrkapitányságon

A Fórum célja a rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó – a Budakeszi Járás területén lévő – településeken jelentkező problémák feltárása, intézményekkel, hatóságokkal történő kapcsolattartás erősítése, a közbiztonsági és bűnügyi helyzet értékelése 

A Budaörsi Rendőrkapitányságon 2021. november 11-én megtartott Kistérségi Konzultációs Fórumra meghívást kaptak a rendőrkapitányság illetékességi területén lévő önkormányzatok polgármesterei, a különböző hatóságok, intézmények, valamint az önkormányzati rendészeti feladatokat ellátó szervezetek vezetői, továbbá a polgárőr egyesületek vezetői.

Budakeszi Város részéről a rendezvényen Somlóvári Józsefné a Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke vett részt, míg a helyi polgárőrségeket dr. Somogyi Farkas József, illetve Farkas Dániel képviselte. A Budakörnyéki Közterület-felügyelet részéről Uzsoki Gábor intézményvezető volt jelen.    

A rendezvényen megjelenteknek dr. Öveges Kristóf r. ezredes – a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője – részletes és színvonalas prezentációt tartott. Ennek első részben ismertetésre került az elmúlt időszak bűnügyi helyzetének, tendenciáinak, bűnügyi statisztikai mutatóinak alakulása.

Az előadás második – közlekedésbiztonság alakulásával kapcsolatos – részében a számszerű adatok megismertetésén túl bemutatásra került több, a Budakeszi járás területén bekövetkezett jellemzően súlyos-halálos közlekedési baleset, illetve a bemutatott balesetek bekövetkezéséhez vezető, azt előidéző okok is.

A prezentáció harmadik részében, a Budaörsi Rendőrkapitányság elmúlt időszakkal kapcsolatos intézkedés statisztikai mutatószám adatait, eredményeit ismerhették meg a fórumon résztvevők. Külön meg kell említeni, hogy a rendőrkapitányság a minden tekintetben javulónak és jónak tekinthető működési eredményeit úgy érte el, hogy a normál rendőri munkán túl a COVID világjárvánnyal kapcsolatos rendkívüli feladatellátás is igen intenzíven igénybe vette/leterhelte a rendőrkapitányság teljes személyi állományát. 

A beszámoló végén összefoglaló jelleggel bemutatásra kerületek még, az elmúlt időszakkal kapcsolatos – a lakosság különböző korosztályai részére megtartott – rendőrségi bűnmegelőzési programok is.

A prezentációt követően kapitány úr minden jelenlévő meghívottat felkért arra, hogy a saját tevékenységével összefüggésben mondja el a saját települését érintő, a közbiztonsággal, a bűnmegelőzéssel és egyéb rendészeti-rendőrségi kérdésekkel kapcsolatos véleményét, továbbá értékelje a rendőrséggel történő együttműködés helyzetét is.

 

A hozzászólások lényegét összevetve megállapítható volt, hogy a szinte minden települést érintő jellemző közös témák az alábbiak:

  • a közbiztonság erősítése,
  • a települési rendőri jelenlét (KMB) növelése,
  • az agglomerációs településeket sújtó napi több tízezer gépjármű áthaladásával járó nehezen kontrollálható közlekedési anomáliák és azok gyakori következményei, a közlekedési szabálysértések, illetve szabályszegések,
  • a jelenlegi téli időszakkal együttjáró ún. füstöléses környezetszennyezések,
  • illegális hulladéklerakások,
  • közterületen ebtartási szabályok megszegése,
  • a rendőrséggel történő együttműködést minden meghívott jóként értékelte.

A felszólalásokat követően Kapitány úr megköszönte a rendőrséggel történő együttműködésben résztvevő társhatóságok, önkormányzatok és szervezetek, továbbá a polgárőrségek egész elmúlt éves tevékenységét és a rendőrség részére nyújtott segítségét.

Megosztom a cikket