50 év után újrafestve

Szeleczky Csaba szerpap szervezte meg a budakeszi római katolikus templom sekrestyéjének kifejtését. Ő maga is igen csak kivette a munkából a részét annak érdekében, hogy ez a templomhoz szervesen kapcsolódó helyiség megújuljon. Schmotzer Kristóf és Mészáros György segítsége is kellett az elkészüléshez. Köszönet illeti a híveket is, akik adományaikkal hozzájárultak a munka sikeréhez.

 

 

 

 

A dolog pikantériája, hogy legalább 50 évre visszamenőleg nem találtunk feljegyzést arról, hogy a sekrestye mikor volt utoljára kifestve?, tehát igen régen lehetett.

 

 

A Jóisten fizesse meg munkájukat, mindnyájuk munkáját!

 

 

Borda Mihály

 

És elkészült:

 

Megosztom a cikket