Budakeszi első sváb betelepülőinek a névsora

2013-ban jelentettük meg honlapunkban dr. Darkó Jenő Budakeszi történetét feldolgozó monográfiáját http://amikisvarosunk.hu/cikk/budakeszi-tortenete-1000-tol-1766-ig és az ezzel kapcsolatos, vele készült interjút http://www.amikisvarosunk.hu/cikk/elkeszult-budakeszi- helytorteneti-monografiaja-1000-tol-1766-ig-beszelgetes-dr-darko-jeno. A két anyag az elmúlt 4 évben nagyon sok olvasót vonzott, ami minket is meglepett, mivel az ilyen jellegű – rengeteg forrásanyagra támaszkodó – tudományos munkák nem feltétlenül érdeklik az átlagolvasót. Szerencsére tévedtünk, és bizonyítást nyert, hogy a mai budakeszieket is mennyire foglalkoztatják városunk előttük eddig ismeretlen múltjának rejtelmei.

Most ebből a monográfiából emelnénk ki egy nagyon izgalmas részt, melyből megismerhetjük a Budakeszin elsőként megjelenő sváb betelepülők névsorát. Ez a névsor először Heidelbergben jelent meg 1986-ban a Wudigess. Ein Buch über die Heimat. Hrsg.: Budakesser Gemeinschaft Heidelberg, 1986. 56. o. kötetben, melyre forrásként dr. Darkó Jenő is utal a monográfiában. Elmondása szerint a monográfia készítésekor ő is látta a Zichy grófokkal kötött letelepedési szerződést a Pest Megyei Levéltárban, mely tartalmazza a névsort.

A török kiűzése után Budakeszit egykori lakói elhagyják. Néhány esztendeig teljesen lakatlan, mígnem földesurai, a Zichy grófok 1698-ban német telepesekkel népesítik újjá.
Minden bizonnyal az 1698. augusztus 11-én kelt császári betelepítési pátensnek éppen Budakeszi esetében az 1698. június 10-én kelt letelepedési szerződés az első kézzelfogható eredménye. Ismerjük a betelepülők névsorát: Stephan Stos bíró (judex), Thomas Kilman, Laurentius Schneider, Martinus Moccker, Boros István, Laurentius Mocker, Martini Ehrenmaster, Gregor Maister, Wenzel Gruber, Franz Kinhober, Hilarius Stuis, Lorenz Pfenderath, Mathias Koestler, Michael Radiess, Martinus Wegmann, Georgius Tirnhaber, Mathias Stadler, Johann Christian Schmid, Simon Bindter, Johannes Ortner, Martin Franz, Paul Schisssler, Hans Molnar. A pappal, bíróval érkező telepesek 3 évre adómentességet kaptak a vármegye közgyűlésének végzése alapján.

Fotónk illusztráció: Stefan Jager festménye
Forrás: www.amikisvarosunk.hu

Megosztom a cikket