Víziközműrendszerbe bekötés

A csatornázással érintett ingatlanok tulajdonosai kötelesek az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni. A részletek itt olvashatók:

 

Tisztelt Budakeszi ingatlantulajdonosok!

 

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 “Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” (Projekt) keretében Budakeszi-Makkosmária területén épült szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep 2015. július 20-án átadásra került.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban Vksztv.) 55. §-a értelmében a csatornázással érintett ingatlanok tulajdonosai kötelesek az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, amennyiben az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték és azok műtárgyai kiépítésével közvetlenül csatlakozni lehet.

Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Kdt. tv.) 11. § (1) bekezdése értelmében talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azokat a tulajdonosokat, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót alkalmaznak.

Ezen talajterhelési díj az üzemeltetési engedély kiadását követő 90. naptól terheli a tulajdonosokat, amely esetünkben már 2016. év március végétől esedékes. A talajterhelési díj bevallása ugyan önkéntes, de annak bevallásával és befizetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése az idei évre vonatkozóan mérsékelten, de a 2017-es évtől a Fővárosi Vízművek adatbázisa alapján szigorúan ellenőrzésre kerül. Az Önkormányzatot a megvalósított Projekttel kapcsolatban a bekötésekre vonatkozóan kötelezettség terheli, amit ha nem teljesít, akkor büntetést kell fizetnie.

Kérjük tehát azokat az ingatlantulajdonosokat, akik még nem intézték el a bekötést, sürgősen tegyék meg a szükséges lépéseket. A víziközmű-rendszerre történő ügyintézését nagyban megkönnyíti, hogy tervezés és a bekötés intézésére, a szükséges nyomtatványok és információk megszerzésére lehetőség van helyben, Budakeszin.

 

Fővárosi Vízművek Budakeszi Ügyfélszolgálati fiókiroda, Cím: Budakeszi, Fő út 111. sz. (Széchenyi utca felé nyíló kisközben). Nyitva tartás:  hétfő: 13-18 h, szerda: 8-16 h, péntek: 8-12 h

Telefon: 23/451 777, 23/535 444, 23/535 445

 

A Fővárosi Vízművek Zrt. lakossági szennyvízbekötés folyamatával kapcsolatos tájékoztatóját illetve a szükséges nyomtatványokat a http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/lakossagi-ugyfelek/altalanos_informaciok/letoltheto_nyomtatvanyok helyen találhatja meg.

 

A bekötés kivitelezését a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. vállalja (cím: 2092 Budakeszi, Erdő utca 70., ügyvezető: Bozsik Ádám, telefonszám: +36-23-451-305, e-mail: bvv.ugyvezeto@budakeszi.hu).

 

Tisztelettel:

 

dr.Remete Sándor

jegyző

Megosztom a cikket