Ülésezik a Közlekedési és Fejlesztési Bizottság.

Nagyszénászugról, az területre vonatkozó helyi építési szabályzat módosítási javaslatairól is tárgyalnak a képviselők.

Egy másik napirendi pontnál egy meghívott vendéget is meghallgattak.

Megosztom a cikket