Tisztelt Budakesziek!

A közterületen történt csőtörések kapcsán tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzat (Tulajdonos) és a Fővárosi Vízművek Zrt. (Vagyonkezelő) közötti vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint Vagyonkezelő vállalta és biztosítja a vízművek napi üzemeltetését, fenntartását, karbantartását, a hibák elhárítását és rekonstrukcióját. A Vagyonkezelő köteles gondoskodni az önkormányzati vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról, valamint a jogszabályokban és a szerződésben előírt kötelezettségek teljesítéséről.

Polgármesteri Hivatal

 

Megosztom a cikket