Településképi Arculati Kézikönyv

Az új jogszabályoknak köszönhetően a közeljövőben minden budakeszi lakosnak lehetősége nyílik arra, hogy hozzájáruljon településünk új építési, településképi arculati szabályozásának megalkotásához.

 

Tisztelt budakeszi lakosok!

 

Az építésügy és az építés szabályozásának átfogó reformja keretében az Országgyűlés tavaly törvényt alkotott a „Településkép védelméről” – 2016. évi LXXIV. törvény – valamint a végrehajtás érdekében a Kormány kiegészítette „A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012.(XI.8.) rendeletét. Az új jogszabályi környezetben a településeknek október elejéig el kell készíteniük az ún. Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK), valamint meg kell alkotni a Helyi Településképi Rendeletet (HTR).

A törvény előírja a rendeletalkotás széles körű társadalmasítását, amelynek Budakeszi Önkormányzata örömmel tesz eleget, mert hiszünk abban, hogy településünk értékeit közösen kell óvnunk, jövőjét közösen érdemes alakítanunk.

Ezért felkérjük Budakeszi lakosságát, hogy épített környezetünkkel kapcsolatos véleményüket, a szűkebb és tágabb lakókörnyezetükben található példaértékűnek, vagy meghatározónak ítélt épületek, építmények, épületrészek – pl. kerítések – vagy akár egyes részletmegoldások fotóit 2017. május 3-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba.

Budakeszi új településképi szabályozását a tavasz folyamán a beérkezett javaslatok, vélemények figyelembe vételével készítjük el.

Véleményüket és a fényképeket elektronikus úton is eljuttathatják a foepitesz@budakeszi.hu elektronikus levelezési címre.

 

Az új törvényről, a TAK és a HTR részleteiről további információkat találhatnak honlapunkon, továbbá várjuk Önöket a 2017. május 3-án 18:00 órakor kezdődő Lakossági Fórumon az Erkel Ferenc Művelődési Házban.

Aktív közreműködésüket előre is köszönve:

 

dr. Győri Ottilia                         Borsodiné Gláser Krisztina

polgármester                                          főépítész

Megosztom a cikket