Tájékoztatás a szemétszállításról

A különböző hulladékfajták elszállítása tekintetében az utóbbi hónapokban problémák merültek fel. Ennek okairól és a megoldásról tájékozódtunk:

 

 

 

 

Előzmények

2008. április 1. napjától Budakeszi városában a Saubermacher Magyarország Kft. végzi a szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatást, melyet közbeszerzési eljárás keretében nyert el 10 év időtartamra. A cég 2013. január 28-án felmondta a közszolgáltatási szerződést, mivel 2012 decemberében az önkormányzat nem volt hajlandó elfogadni az ez év januárjától általuk bevezetni tervezett, 50%-ot meghaladó áremelési javaslatot.

Tények

A Saubermacher Magyarország Kft. az önkormányzat ? mint akkori ármegállapító hatóság ? jóváhagyása hiányában csak a kormányzat által maximált, 4,2%-os emelést hajthatta (és hajtotta) végre a 2013-as áraiban, és közölte, hogy a napi kommunális és szelektív hulladékszállításon túlmenően nem végzi el a szerződésben vállalt egyéb feladatait (lomtalanítás, veszélyes hulladékok begyűjtése stb.). Ezt az önkormányzat természetesen nem fogadja el, és a szerződésnek megfelelő követeléseinek jogi úton szerez érvényt. Sajnos a zöldhulladék és a PET-palackok szelektív begyűjtése terén is több probléma lépett fel. Kifferné Héder Andrea területi igazgató ezt technikai problémák fellépésével magyarázta, és ígéretet tett a rugalmas megoldásra.

Következmények

A Saubermacher Magyarország Kft. felmondási ideje augusztus első hétvégéjén jár le, addig végzik ők a helyi hulladékelszállítást, a júliusi szemétszállítási díjak befizetését még feléjük kell teljesíteni. Augusztus 5-étől szerepüket a Depónia Kft. veszi át. Ez a cég annak a konzorciumnak a tagja, amely a 2006 szeptemberében létrejött, Budakeszit és további 166 települést magában foglaló Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által kiírt közbeszerzési pályázaton nyerte el a területünkön a szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás lehetőségét. Az önkormányzat az egyeztető tárgyalások során arra törekedett, hogy az új szolgáltató feladatait a korábbi műszaki tartalommal lássa el a lakosság igényei szerint, és a szolgáltatóváltás zökkenőmentesen történjék meg. Ennek érdekében a szolgáltató augusztustól ügyfélszolgálatot működtet heti egy alkalommal, előre láthatólag csütörtöki napokon 9 és 13 óra között a Művelődési Központban. A hulladékszállítás továbbra is a már megszokott napokon, a jelenlegi útvonalterv alapján történik. A díjak mértékéről a január óta ármegállapító hatóságként működő Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal dönt, a literenként számított árak várhatóan ? a kormány szándékainak megfelelő ? 10%-os rezsicsökkentés szerint alakulnak.

 

Budakeszi Hírmondó

Megosztom a cikket